STANDARDNI LICENCNI UVJETI ZA OFFICE STORE APLIKACIJU

Ovi licencni uvjeti su ugovor između NETCAT Systemy Informatyczne (“Davatelj aplikacije”) i ti. Molimo pročitajte ih. Primjenjuju se na dodatak ili drugu softversku aplikaciju koju preuzmete iz Office trgovine ili nabavite unutar postavki proizvoda sustava Office ("aplikacija”), osim ako aplikacija dolazi s posebnim uvjetima ("Licenca treće strane”). Ako je tako, primjenjivat će se uvjeti Licence treće strane. Ovaj se ugovor također odnosi na sva ažuriranja i dodatke za aplikaciju, osim ako te stavke ne prate drugi uvjeti. Ako je tako, vrijede ti uvjeti.

PREUZIMANJEM, INSTALIRANJEM ILI KORIŠTENJEM APLIKACIJE, ILI POKUŠAJEM DA UČINITE NEŠTO OD OVOG, PRIHVAĆATE STE OVE UVJETE. AKO IH NE NAMJERAVATE PRIHVATITI, NEMATE PRAVO (I NE SMIJETE) PREUZETI ILI KORISTITI APLIKACIJU.

Osim gore navedenog, ako Aplikacija omogućuje pristup bilo kojoj internetskoj usluzi, vaša će upotreba tih usluga podlijegati zasebno navedenim uvjetima korištenja.

U ovom ugovoru Pružatelj aplikacije znači subjekt koji vam licencira aplikaciju, kao što je navedeno u Office trgovini ili opisu aplikacije. Ako vam je Aplikaciju licencirao Microsoft, tada je Davatelj aplikacije Microsoft (ili, ovisno o tome gdje živite, jedna od njegovih podružnica).

Ako se pridržavate ovih licencnih uvjeta, imate dolje navedena prava.

 1. PRAVA INSTALACIJE I KORIŠTENJA. Možete instalirati i koristiti aplikacija na Windows uređaju ili uređajima koji su povezani s Microsoftovim računom koji koristite za pristup Office trgovini ili Office proizvodu. Ne smijete instalirati ili koristiti kopiju aplikacija na uređaju koji ne posjedujete niti kontrolirate.
 2. USLUGE UTEMELJENE NA INTERNETU. The Davatelj aplikacije može pružiti internetske usluge s aplikacija. Uz sljedeće, vaše korištenje tih usluga podliježe uvjetima koje ste dobili od Davatelj aplikacije i/ili vašeg bežičnog operatera.

Pristanak za internetske ili bežične usluge. The aplikacija mogu se povezati s računalnim sustavima putem internetske i/ili bežične mreže. U nekim slučajevima nećete primiti zasebnu obavijest kada se povežu. Koristiti aplikacija funkcionira kao vaš pristanak na prijenos standardnih informacija o uređaju (uključujući ali ne ograničavajući se na tehničke informacije o vašem uređaju, sustavu i aplikacija softver i periferni uređaji) za internetske i/ili bežične usluge.

Zlouporaba internetskih usluga. Ne smijete koristiti nijednu internetsku uslugu na bilo koji način koji bi joj mogao naštetiti ili umanjiti nečije korištenje iste ili bežične mreže. Također ne smijete koristiti nijednu internetsku uslugu za pokušaj neovlaštenog pristupa bilo kojoj usluzi, podacima, računu ili mreži na bilo koji način.

 1. OPSEG LICENCE. The aplikacija ima licencu, ne prodaje se. Ovaj ugovor vam daje samo neka prava na korištenje aplikacija. The Davatelj aplikacije zadržava sva ostala prava. Osim ako vam zakon ne daje više prava unatoč ovom ograničenju, možete koristiti aplikacija samo kako je izričito dopušteno ovim ugovorom. Pritom se morate pridržavati svih tehničkih ograničenja u aplikacija koji vam dopuštaju samo upotrebu na određene načine. Ne mozes:
  • zaobići sva tehnička ograničenja u aplikacija;
  • obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastaviti aplikacija, osim i samo u mjeri u kojoj zakon izričito dopušta, unatoč ovom ograničenju;
  • napravite više kopija aplikacija nego što je navedeno u ovom ugovoru ili dopušteno zakonom, unatoč ovom ograničenju;
  • objaviti ili na drugi način napraviti aplikacija dostupno drugima za kopiranje; ili iznajmiti, iznajmiti ili posuditi Aplikaciju.
 2. DOKUMENTACIJA. Ako je dokumentacija priložena uz aplikacija, možete kopirati i koristiti dokumentaciju isključivo u svoje referentne svrhe.
 3. TEHNOLOGIJA I OGRANIČENJA IZVOZA. The aplikacija može podlijegati američkim ili međunarodnim zakonima i propisima o kontroli tehnologije ili izvozu. Morate se pridržavati svih domaćih i međunarodnih zakona i propisa koji se odnose na tehnologiju koju koristi, koristi ili podržava aplikacija. Ti zakoni uključuju ograničenja odredišta, krajnjih korisnika i krajnje uporabe. Za informacije o tome kako se ti zakoni i propisi primjenjuju na proizvode marke Microsoft pogledajte www.microsoft.com/exporting.
 4. USLUGE PODRŠKE. The aplikacija pruža se "kakav jest". Obratite se Davatelj aplikacije kako biste utvrdili jesu li dostupne usluge podrške. Microsoft, proizvođač vašeg uređaja i vaš bežični operater prema ovom ugovoru nisu obvezni pružati usluge podrške za aplikacija. Obratite se Davatelj aplikacije kako bi se utvrdilo koje su (ako postoje) usluge podrške dostupne.
 5. CIJELI DOGOVOR. Ovaj ugovor i uvjeti za dopune i ažuriranja cijeli su ugovor za aplikacija. Ako je Microsoft Davatelj aplikacije, ovaj odjeljak ne može se tumačiti kao promjena uvjeta vašeg odnosa s Microsoftom u vezi s Microsoft Officeom, Office Storeom ili bilo kojim drugim Microsoftovim proizvodom ili uslugom (što je regulirano priloženim licencnim uvjetima za softver ili uvjetima korištenja koji su povezani s , odgovarajući proizvod ili usluga).
 6. VAŽEĆE PRAVO.
  • Ujedinjene države. Ako ste Aplikaciju nabavili u Sjedinjenim Državama, zakon države Washington regulira ovaj ugovor, bez obzira na načela sukoba zakona. Zakoni države u kojoj živite reguliraju sva ostala potraživanja, uključujući potraživanja prema državnim zakonima o zaštiti potrošača, zakonima o nepoštenoj konkurenciji i deliktima.
  • Izvan Sjedinjenih Država. Ako ste Aplikaciju nabavili u bilo kojoj drugoj zemlji, primjenjuju se zakoni te zemlje.
 7. PRAVNI UČINAK. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možda imate druga prava prema zakonima države ili zemlje u kojoj živite. Ovaj ugovor ne mijenja vaša prava prema zakonima države ili države u kojoj boravite ako ti zakoni to ne dopuštaju.
 8. ODRICANJE OD JAMSTVA. APLIKACIJA JE LICENCIRANA "KAKVA JEST", "SA SVIM GREŠKAMA" I "KAKO JE DOSTUPNA". VI SNOSITE SAV RIZIK KORIŠTENJA. DAVATELJ APLIKACIJE, U SVOJE I IME, MICROSOFT, BEŽIČNI PRVOSTAČACI PREKO ČIJE SE MREŽE APLIKACIJA DISTRIBUIRA, NJEGOVA I NJIHOVA ODGOVARAJUĆA PODRUŽNICA, PRODAVAČI, AGENTI I DOBAVLJAČI ("DISTRIBUTERI"), NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA JAMSTVA, JAMSTVA , ILI UVJETE POD ILI U ODNOSU NA APLIKACIJU. MOŽETE IMATI DODATNA PRAVA POTROŠAČA PREMA VAŠIM LOKALNIM ZAKONIMA KOJA SE OVAJ UGOVOR NE MOŽE PROMIJENITI. U MJERI DOPUŠTENOJ PREMA VAŠIM LOKALNIM ZAKONIMA, DISTRIBUTERI ISKLJUČUJU BILO KAKVA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA ILI UVJETE, UKLJUČUJUĆI I ONA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA.
 9. OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE PRAVNIH LIJEKOVA I ŠTETE. U MJERI KOJA NIJE ZABRANJENA ZAKONOM, OD PRUŽATELJA APLIKACIJE MOŽETE NAKNADITI SAMO IZRAVNU ŠTETU DO IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA APLIKACIJU. SLAŽETE SE DA NEĆETE TRAŽITI NAKNADU BILO KAKVE DRUGE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI POSLJEDIČNU, IZGUBLJENU DOBIT, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI SLUČAJNU ŠTETU OD BILO KOJEG DISTRIBUTERA.

Ovo se ograničenje odnosi na

  • sve što je povezano s aplikacijom, uslugama koje su dostupne putem aplikacije ili sadržajem (uključujući kod) na internetskim stranicama trećih strana; i
  • tužbe zbog kršenja ugovora; kršenje jamstva, jamstva ili uvjeta; ili stroga odgovornost, nemar ili drugi delikt u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.

Također se primjenjuje čak i ako

  • popravak, zamjena ili povrat novca za aplikaciju ne nadoknađuje vam u potpunosti bilo kakve gubitke; ili
  • Distributer je znao ili je trebao znati za mogućnost štete.