KONTORIPOE STANDARDRAKENDUSLITSENTSI TINGIMUSED

Need litsentsitingimused on NETCAT Systemy Informatyczne (“Rakenduse pakkuja") ja sina. Palun lugege need läbi. Need kehtivad lisandmooduli või muu tarkvararakenduse kohta, mille laadite alla Office'i poest või hankite Office'i toote sätetest (“Rakendus”), välja arvatud juhul, kui rakendusega on kaasas eraldi tingimused (“Kolmanda osapoole litsents"). Kui jah, siis kehtivad kolmanda osapoole litsentsi tingimused. See leping kehtib ka kõigi rakenduse värskenduste ja täienduste kohta, välja arvatud juhul, kui nendega kaasnevad muud tingimused. Kui jah, kehtivad need tingimused.

RAKENDUST ALLALAADIMISE, INSTALLIMISE VÕI KASUTAMISEGA VÕI MILLEGA NEIST TEHA PÜÜDES OLETE NENDE TINGIMUStega NÕUSTUD. KUI TE EI KAVANDA NEID NÕUSTADA, EI OLE TEIL EI OLE ÕIGUST (JA EI TOHI) RAKENDUST ALLAALADA VÕI KASUTADA.

Kui rakendus võimaldab juurdepääsu mis tahes Interneti-põhistele teenustele, välja arvatud ülaltoodu, kehtivad nende teenuste kasutamisele eraldi esitatud kasutustingimused.

Rakenduse pakkuja tähendab selles lepingus Office'i poes või rakenduse kirjelduses määratletud juriidilist isikut, kes litsentsib teile rakenduse. Kui rakenduse on teile litsentsinud Microsoft, on rakenduse pakkuja Microsoft (või teie elukoha järgi üks selle sidusettevõtetest).

Kui järgite neid litsentsitingimusi, on teil järgmised õigused.

 1. PAIGALDAMIS- JA KASUTUSÕIGUSED. Saate installida ja kasutada Rakendus Windowsi seadmes või seadmetes, mis on seotud Microsofti kontoga, mida kasutate Office'i poele või Office'i tootele juurdepääsuks. Te ei tohi installida ega kasutada selle koopiat Rakendus seadmes, mida te ei oma ega kontrolli.
 2. INTERNETI-PÕHISED TEENUSED. The Rakenduse pakkuja võib pakkuda Interneti-põhiseid teenuseid Rakendus. Lisaks järgnevale kehtivad nende teenuste kasutamisele tingimused, mille on teile esitanud Rakenduse pakkuja ja/või teie traadita operaator.

Nõusolek Interneti-põhiste või traadita teenuste kasutamiseks. The Rakendus võib ühenduda arvutisüsteemidega Interneti-põhise ja/või traadita võrgu kaudu. Mõnel juhul ei saa te ühenduse loomisel eraldi teadet. Kasutades Rakendus toimib teie nõusolekuna standardse seadme teabe edastamiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult tehniline teave teie seadme, süsteemi ja Rakendus tarkvara ja välisseadmed) Interneti-põhiste ja/või traadita teenuste jaoks.

Interneti-põhiste teenuste väärkasutus. Te ei tohi kasutada ühtegi Interneti-põhist teenust viisil, mis võib seda kahjustada või kahjustada kellegi teise selle või traadita võrgu kasutamist. Samuti ei tohi te kasutada Interneti-põhist teenust, et püüda saada mis tahes viisil volitamata juurdepääsu mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule.

 1. LITSENTSI ULATUS. The Rakendus on litsentsitud, mitte müüdud. See leping annab teile ainult mõned õigused selle kasutamiseks Rakendus. The Rakenduse pakkuja jätab endale kõik muud õigused. Kui seadus ei anna teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, võite kasutada Rakendus ainult selles lepingus sõnaselgelt lubatud viisil. Seda tehes peate järgima kõiki tehnilisi piiranguid Rakendus mis võimaldavad teil seda kasutada ainult teatud viisil. Te ei tohi:
  • saate vältida kõiki tehnilisi piiranguid Rakendus;
  • pöördprojekteerida, dekompileerida või lahti võtta Rakendus, välja arvatud ja ainult ulatuses, mida seadus sõnaselgelt lubab, hoolimata sellest piirangust;
  • teha rohkem koopiaid Rakendus kui käesolevas lepingus ette nähtud või seadusega lubatud, hoolimata sellest piirangust;
  • avaldada või muul viisil teha Rakendus teistele kopeerimiseks saadaval; või rentida, rentida või laenata rakendust.
 2. DOKUMENTATSIOON. Kui dokumendiga on kaasas Rakendus, võite dokumentatsiooni kopeerida ja kasutada ainult viitamiseks.
 3. TEHNOLOOGIA JA EKSPORDIPIIRANGUD. The Rakendus võivad kehtida Ameerika Ühendriikide või rahvusvaheliste tehnoloogiakontrolli või ekspordi seaduste ja määruste alusel. Peate järgima kõiki siseriiklikke ja rahvusvahelisi seadusi ja eeskirju, mis kehtivad ettevõtte kasutatava, kasutatava või toetatava tehnoloogia suhtes Rakendus. Need seadused hõlmavad piiranguid sihtkohtadele, lõppkasutajatele ja lõppkasutusele. Teavet selle kohta, kuidas need seadused ja määrused Microsofti kaubamärgiga toodetele kehtivad, leiate siit www.microsoft.com/exporting.
 4. TUGITEENUSED. The Rakendus pakutakse "nagu on". Võtke ühendust Rakenduse pakkuja et teha kindlaks, kas tugiteenused on saadaval. Microsoft, teie seadme tootja ja teie traadita side operaator ei ole selle lepingu alusel kohustatud pakkuma tugiteenuseid Rakendus. Võtke ühendust Rakenduse pakkuja et teha kindlaks, millised (kui üldse) tugiteenused on saadaval.
 5. TERVE KOKKULEPE. See leping ning täienduste ja värskenduste tingimused on kogu leping Rakendus. Kui Microsoft on Rakenduse pakkuja, ei saa seda jaotist tõlgendada nii, et see muudaks teie suhte tingimusi Microsoftiga seoses Microsoft Office'i, Office Store'i või mõne muu Microsofti toote või teenusega (mida reguleerivad kaasasolevad tarkvaralitsentsi tingimused või kasutustingimused, mis on seotud , kohaldatav toode või teenus).
 6. KOHALDATAV SEADUS.
  • Ühendriigid. Kui ostsite rakenduse Ameerika Ühendriikidest, kehtivad sellele lepingule Washingtoni osariigi seadused, olenemata kollisioonipõhimõtetest. Teie elukohaosariigi seadused reguleerivad kõiki muid nõudeid, sealhulgas riigi tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja deliktiõiguse alusel esitatud nõudeid.
  • Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui ostsite rakenduse mõnes teises riigis, kehtivad selle riigi seadused.
 7. ÕIGUSLIK MÕJU. See leping kirjeldab teatud seaduslikke õigusi. Teil võib olla muid õigusi selle osariigi või riigi seaduste alusel, kus te elate. See leping ei muuda teie õigusi selle osariigi või riigi seadustest, kus te elate, kui sellised seadused seda ei luba.
 8. GARANTIIST LAHTIÜTLEMINE. RAKENDUS ON LENTSEERITUD „NAGU ON”, „KÕIGI VEATEGA” JA „NAGU SAADAVAL”. SELLE KASUTAMISE KÕIK RISKI KANDATE TEIE. RAKENDUSE PAKKUMINE ENDA NIMEL, MICROSOFT, Traadita ühenduse operaatorid, KELLE VÕRGUS RAKENDUST LEVITAKSE, NING SELLE NING NENDE VASTAVALT SIDUSTEADUSED, TÜÜJAD, AGENDID JA TARNIJAD EI VÄLJA VÄLJA („LEVITAJAD“) VÕI RAKENDUSEGA SEOTUD. TEIL VÕIB OMA KOHALIKE SEADUSTE ALUSEL OLLA TÄIENDAVAD TARBIJAÕIGUSED, MIDA KÄESOLEV LEPING EI SAA MUUTA. TEIE KOHALIKKE SEADUSTE ALUSEL LUBATUD MÄÄRAS VÄLJASTAJAD VÄLJASTAJAD KAUDSEID GARANTIID VÕI TINGIMUSED, K.A KAUBANDUSVÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE TÄHELEPANU.
 9. KAHJUSTUSTE JA KAHJUSTUSTE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. SEADUSEGA POLE KEELATUD MÄÄRAS SAATE RAKENDUSE PAKKUMIST TAASTADA AINULT OTSESE KAHJU KUNI RAKENDUSE EEST MAKSTUD SUMMA. TE NÕUSTUTE MITTE ÜHTEGI LEVITAJALT MITTE PÜÜDADA MUUDE KAHJUDE, SEALHULGAS TAGASIVÕTTE, KAOTATUD KASUMIDE, ERI-, KAUDSE VÕI JUHUSLIKU KAHJU, TAGASIMIST.

See piirang kehtib

  • kõike, mis on seotud rakendusega, rakenduse kaudu kättesaadavaks tehtud teenustega või sisuga (kaasa arvatud kood) kolmandate osapoolte veebisaitidel; ja
  • nõuded lepingu rikkumise kohta; garantii, garantii või tingimuse rikkumine; või range vastutus, hooletus või muu delikti kohaldatava õigusega lubatud ulatuses.

See kehtib ka siis, kui

  • Rakenduse parandamine, asendamine või raha tagastamine ei hüvita teile täielikult mis tahes kahju; või
  • Turustaja teadis või pidi teadma kahju tekkimise võimalusest.