Exceli lisandmoodul võimaldab teil Exceli tabeli abil kiiresti ja automaatselt kontrollida üksusi (töövõtjaid) nende hetkeolekut VIES süsteem.

See peatükk sisaldab juhiseid Microsoft Exceli rakenduse integreerimiseks süsteemiga nip24.pl. Kaasasolevat lisandmoodulit on edukalt testitud järgmistes MS Exceli versioonides: 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 (Windowsi ja MacOS-i operatsioonisüsteemides) ja 2021 (Windowsi ja MacOS-i operatsioonisüsteemides) ning veebiversioonis Excel365-st.

Excel 2007, 2010, 2013, 2016 ja 2019 lisandmooduli uusim versioon on alati allalaadimiseks saadaval Laadi alla leht. Lisandmooduli saab installida nii Exceli 32- kui 64-bitisesse versiooni. Tähelepanu! Valige versioon (32- või 64-bitine). sobib Exceli versiooniga, mitte operatsioonisüsteem.

MacOS-i ja Excel 2021 Windowsi ja Excel365 jaoks mõeldud lisandmooduli allalaadimiseks ja installimiseks külastage ametlikku Microsofti poodi: https://appsource.microsoft.com.

Exceli lisandmooduli täielikku funktsionaalsust saab kontrollida – ilma et oleks vaja kontot luua - kasutades pakutavat Test API. Sellel lehel kirjeldatakse ka Exceli lisandmooduli konfigureerimist testimiseks ette nähtud API-s kasutamiseks.

Lisandmooduli kasutamine tootmis API-s eeldab konto loomist viesapi.eu veebisaidil, minimaalse Äriplaani ostmist ning võtme ja selle identifikaatori genereerimist. Konto registreerimise ja seadistamise ning võtmete genereerimise protsessi on kirjeldatud lehel Dokumentatsioon veebisait.

MS Excel 2021 ja Excel 365 installimine ja konfigureerimine Microsoft Store'ist (AppSource)

Paigaldamine

Pärast Microsofti ametliku poe veebisaidile sisenemist https://appsource.microsoft.com, klõpsake nuppu Get it now nuppu.

vies Exceli hulgivalideerimine

Kuvatakse sisselogimisaken, kus peate sisestama e-posti aadressi, mille jaoks olete Microsofti konto loonud (era- või ettevõttekonto). Kui teil sellist kontot pole, saate selle luua ja installiprotsessi jätkata või installimise peatada ja kasutada lisandmooduli installimise võimalust ühel ülalkirjeldatud viisidest.

Lisandmooduli allalaadimiseks ja installimiseks rakendusest Excel 2021 või Excel 365 (veebis) minge Insert Vahekaardil [1] leidke jaotis Lisandmoodulid ja klõpsake nuppu OfficeAdd-ins [2] nupp. Seejärel sisestage avanenud aknasse sõna "viesapi ′ [3] otsinguväljal ja vajutage suurendusklaasi ikooni. Lisandmoodul nimega "VIES API - EU VAT Validation” tuleks leida, mis tuleks installida, klõpsates nuppu Add nupp [4]. Kõik ülaltoodud sammud on illustreeritud alloleval ekraanipildil:

Pärast klõpsamist Add nuppu, peaks ilmuma ekraan, kus saate lugeda litsentsitingimusi ja privaatsuskaitsereegleid.

Lisandmooduli installimise alustamiseks vajutage Continue nuppu.

Seadistamine

Pärast pistikprogrammi õiget installimist peaksite nägema allolevale sarnast ekraani. Aastal Home menu [1], leidke ikoon, mis tähistab VIES API Panel [2] ja külgpaneeli kuvamiseks klõpsake sellel. Kohe pärast installimist konfigureeritakse lisandmoodul töötama testkeskkonnas – üksikasjad Test API leht. Lisandmooduli kasutamine testrežiimis ei nõua konto loomist viesapi.eu veebisait.

Lisandmooduli tootmiskeskkonda lülitamiseks klõpsake nuppu ID and key [3] vahekaart ja sisestage Key ja võti ID, mille leiate pärast oma kontole sisselogimist viesapi.eu veebisaidil jaotises "API Keys” vahekaart. Pärast mõlema väärtuse sisestamist vajutage nuppu Save nuppu.

Kui teil pole veel meie veebisaidil kontot, klõpsake lingil aadressil viesapi.eu [4] ja läbige registreerimisprotsess, mida on üksikasjalikult kirjeldatud lehel Dokumentatsioon lehel.

Exceli installimine ja konfigureerimine: 2007, 2010, 2013, 2016 ja 2019

Paigaldamine

Hankige Excel 2007, 2010, 2013, 2016 ja 2019 jaoks mõeldud lisandmooduli uusim versioon Laadi alla leht. Käivitage MS Excel ja minge aadressile File> Options, seejärel valige Add-ins [1] menüüst.

Valige seadete allosas Excel Add-ins [2] ja klõpsake nuppu Go [3] nupp.

Kogenud kasutajad saavad lisandmooduli lisada saidilt Developer sakk [1], seejärel klõpsake Excel Add-ins [2] ja klõpsake nuppu Browse [3] nupp:

vies paistavad

Aastal Add-ins aknas klõpsake nuppu Browse nuppu, minge kataloogi, kus viesapi-ms-excel-addin-version-number.zip fail pakiti lahti ja valige:

 • viesapiExcel.xll – Exceli 32-bitise versiooni puhul
 • viesapiExcel64.xll – Exceli 64-bitise versiooni jaoks.

vies excel insatllation

Lisandmooduli õige laadimine on näidatud alloleval joonisel [1].

vies Exceli konfiguratsiooniga

Piisab, kui klõpsata OK nuppu [2], et teha lisandmoodulis rakendatud funktsioonid Excelis kättesaadavaks.

Seadistamine

Pärast installimist seatakse pistikprogramm vaikimisi testkeskkonnale (täpsemalt Test API leht). Tootmiskeskkonnas funktsioonide väljakutsumiseks on vaja üks kord konfigureerida ligipääs viesapi.eu veebisaidile. Selleks minge mis tahes Exceli arvutustabelile ja tehke funktsioon:

=VIESAPI.CONNECT.PRODUCTION("identifier";"key")

kus funktsiooni parameetrid on:

 • identifier – parameeter peaks sisaldama identifikaatorit (ID), mis on loodud kontol veebisaidil viesapi.eu,
 • key – parameeter peaks sisaldama Viesapi.eu veebisaidi kontol loodud võtit.

Identifikaatori ja võtme genereerimise üksikasju kirjeldatakse lehel Dokumentatsioon veebisait.

Ühenduse õigsuse kontrollimiseks antud API-ga (test või tootmine) tuleks läbi viia järgmine funktsioon:

=VIESAPI.CONNECT.STATUS()

Mis võib tagastada väärtused:

 • SUCCESS: Production – kui lisandmoodul on tootmiskeskkonnaga töötamiseks õigesti konfigureeritud,
 • SUCCESS: Test – kui lisandmoodul on õigesti konfigureeritud töötama koos testkeskkond,
 • ERROR: Connection requires configuration – vale konfiguratsiooni korral.

Vaikimisi on iga Exceli dokument seatud arvutustabelit automaatselt arvutama. Selle suvandi määramine tähendab, et valemit mõjutavate muudatuste tegemisel kutsutakse välja kõik valemid. Selle näiteks on töölehe rea kustutamine.

Et vältida kõikide antud lehel defineeritud funktsioonide automaatset väljakutsumist, mis on seotud päringute automaatse saatmisega veisapi.eu veebilehe API-le, muutke töövihiku arvutamise valikuks Käsitsi:

 1. Alates File menüü, vali Options
 2. Tõstke esile Formulas sakk
 3. Jaotises Arvutussuvandid valige seade: Manual ja tühjendage märge lisavõimalus: Recalculate the workbook before saving.
 4. Lehel tehtud muudatused on vaja salvestada.

Kui Exceli tabel on selliselt konfigureeritud, vajutage kõigi määratletud valemite värskendamise sundimiseks klahvikombinatsiooni:

CTRL + ALT + SHIFT + F9

Kasutamine

Vaadake, kuidas meie Exceli lisandmooduli abil VIES-süsteemis ettevõtete EL-i käibemaksustaatust automaatselt ja massiliselt kontrollida:

Enne lisandmooduli kasutamist peaksite tutvuma selle toimimise eripäradega:

 • Kõik funktsioonikutsed täidetakse asünkroonses režiimis, mis ei põhjusta Exceli rakenduse külmumisefekti (ei reageeri).
 • Rea või veeru lisamine (sisestamine) ei värskenda kõiki määratletud funktsioonikutseid.
 • Funktsioone sisaldavate lahtrite kopeerimine või teisaldamine ei värskenda määratletud funktsioonikutseid.
 • Rea või veeru kustutamisel värskendatakse kõiki määratletud funktsioonikutseid ja saadetakse päringud saidile viesApi.eu (ainult Exceli vaikeseadete korral). Vaikesätete muutmise kirjeldus sisaldub peatükis Konfiguratsioon.
 • Tähelepanu! Ei ole soovitatav käivitada rohkem kui 500 paralleelset päringut, kuna Excelil on probleeme suure hulga asünkroonsete kõnede käsitlemisega.

Hankige ettevõtte andmed VIES-ist

VIESAPI.VIES.DATA() – Funktsioon hangib kõik saadaolevad ettevõtte andmed otse VIES-süsteemist. Parameetrid peaksid olema:

 • Euroopa maksukohustuslasena registreerimise number (VAT EU),
 • (valikuline) FORMAT tagastatud andmetest (vt silte, mida saab kasutada FORMAT parameeter).

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051")

Kui vajate VIES-is ainult ettevõtte staatust, kasutage järgmist päringut:

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051";"$(Valid)")

Kui tagastatud staatus on Jah, tähendab see, et ettevõttel on kehtiv EL KMKR number.

Sildid saadaval aadressil VIESAPI.VIES.DATA funktsiooni, mida saab kasutada kui FORMAT parameeter:

 • $(UID) – viesApi.eu teenuse poolt loodud kordumatu identifikaator
 • $(CountryCode) - Riigi kood
 • $(VATNumber) – Euroopa käibemaksukohustuslase number
 • $(Valid) – Kehtiv staatus EL KMKR (Yes/No)
 • $(TraderName) – Töövõtja/tarnija nimi
 • $(TraderCompanyType) - Äri tüüp
 • $(TraderAddress) – vastaspoole aadress
 • $(ID) – VIES-süsteemi poolt genereeritud kordumatu identifikaator
 • $(Date) – vastuse genereerimise kuupäev
 • $(Source) – andmete allikas

Vaikevorming: "$(TraderName), $(TraderAddress)"

Kui string "JSON" on antud kui FORMAT parameeter, tagastab funktsioon täieliku tulemuse JSON-stringina, mida saab vabalt sõeluda ja edasi töödelda:

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051";"JSON")

Kasutajakonto oleku kontroll (tasuta)

VIESAPI.STATUS.ACCOUNT() – Funktsioon tagastab põhiteabe kasutaja hetkel kasutatava plaani kohta. Parameetrid peaksid olema:

 • (valikuline) FORMAT tagastatud andmetest (vt silte, mida saab kasutada FORMAT parameeter)

=VIESAPI.STATUS.ACCOUNT()

Tähelepanu! Funktsiooni kutsumine ei suurenda tehtud päringute arvu.

Sildid, mis on saadaval saidil VIESAPI.STATUS.ACCOUNT funktsiooni saab kasutada kui FORMAT parameeter:

 • $(BillingPlanName) – kehtiva tariifiplaani nimi
 • $(SubscriptionPrice) – Kuutellimuse netohind
 • $(ItemPrice) – Tavaplaanis ühekordse päringu netokulu plaanist väljas
 • $(ItemPriceStatus) – Ühe päringu netokulu – VIES / Üksuse äriseisund individuaalses plaanis
 • $(Limit) – maksimaalne päringute arv plaanis
 • $(RequestDelay) – Minimaalne ajavahemik päringute vahel
 • $(DomainLimit) - Maksimaalne domeenide arv (API võtmed)
 • $(OverPlanAllowed) – Võimalus ületada plaanis maksimaalset päringute arvu
 • $(ExcelAddIn) – Juurdepääs MS Exceli lisandmooduli abil
 • $(Stats) – Juurdepääs sooritatud päringute statistikale
 • $(NIPMonitor) – Juurdepääs VIESi oleku jälgimisele
 • $(SearchByNIP) – Otsige EL-i käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri järgi
 • $(FuncGetVIESData) – Juurdepääs funktsioonidele, mis kontrollivad olemi olekut VIES-süsteemis
 • $(VIESStatusCount) – VIES-süsteemis olemi staatuse kohta tehtud päringute arv
 • $(TotalCount) – jooksval kuul teostatud päringute koguarv

Vaikevorming: "Name of the current tariff plan: $(BillingPlanName), Monthly subscription net price: $(SubscriptionPrice), Maximum number of inquiries in the plan: $(Limit), Total number of queries made in the current month: $(TotalCount)"

Kui string "JSON" on antud kui FORMAT parameeter, tagastab funktsioon täieliku tulemuse JSON-stringina, mida saab vabalt sõeluda ja edasi töödelda.

Muud kasulikud funktsioonid (tasuta)

VIESAPI.ACCOUNT.STATUS.TOTAL() – Funktsioon tagastab teabe antud konto kohta jooksval arvelduskuul tehtud päringute koguarvu kohta (kõik API võtmed). Tagastab täpselt sama numbri kui $(TotalCount) märgendis VIESAPI.STATUS.ACCOUNT() funktsiooni.

VIESAPI.ACCOUNT.STATUS.LIMIT() – Funktsioon tagastab teabe kasutaja valitud plaanis saadaolevate päringute maksimaalse arvu kohta. Tagastab täpselt sama numbri kui $(Limit) märgi sisse VIES.STATUS.ACCOUNT() funktsiooni

VIESAPI.EUVAT.NORM() – See funktsioon parandab ja vormindab EL-i käibemaksunumbri (eemaldab tühikud ja sidekriipsud jne) võrguühenduseta ega too VIES-ist andmeid:

=VIESAPI.EUVAT.NORM("PL 717-164-20-51")

VIESAPI.EUVAT.VALID() – Funktsioon kontrollib ainult võrguühenduseta EL-i käibemaksukohustuslase numbri õigsust (süntaksit, kontrollsummat) ega too VIES-süsteemist andmeid. Tagastab TRUE kui number on kehtiv või FALSE kui see ei kehti:

=VIESAPI.EUVAT.VALID("PL7171642051")

VIESAPI.CONNECTION.STATE() – Funktsioon tagastab lisandmooduli konfiguratsiooni praeguse oleku.

Kui funktsioon tagastab järgmise väärtuse, tähendab see muu hulgas, et ID ja API key ei salvestatud:

ERROR: Connection requires configuration

Pärast salvestamist API ID ja key, peaks funktsioon tagastama järgmise teate:

SUCCESS: Production