Excelov dodatek vam omogoča hitro in samodejno preverjanje subjektov (pogodbenikov) s pomočjo Excelove preglednice glede na njihov trenutni status v sistem VIES.

To poglavje vsebuje navodila za integracijo aplikacije Microsoft Excel s sistemom nip24.pl. Predloženi dodatek je bil uspešno testiran v naslednjih različicah MS Excel: 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 (v operacijskih sistemih Windows in MacOS) in 2021 (v operacijskih sistemih Windows in MacOS) ter spletni različici. programa Excel365.

Najnovejša različica dodatka za Excel 2007, 2010, 2013, 2016 in 2019 je vedno na voljo za prenos iz Stran za prenos. Dodatek je mogoče namestiti v 32-bitno in 64-bitno različico Excela. Pozor! Izberite različico (32- ali 64-bitno), ki jo ustreza različici Excela, ne operacijski sistem.

Če želite prenesti in namestiti dodatek za MacOS in Excel 2021 za Windows in Excel365, obiščite uradno Microsoftovo trgovino: https://appsource.microsoft.com.

Celotno delovanje dodatka Excel lahko preverite – brez potrebe po ustvarjanju računa – z uporabo priloženega Test API. Na strani je tudi opisano, kako konfigurirati dodatek Excel za uporabo v API-ju, ki je na voljo za testiranje.

Uporaba dodatka v proizvodnem API-ju zahteva nastavitev računa na spletni strani viesapi.eu, nakup minimalnega poslovnega načrta ter generiranje ključa in njegovega identifikatorja. Postopek registracije in nastavitve računa ter generiranja ključev je opisan na Dokumentacija Spletna stran.

Namestitev in konfiguracija za MS Excel 2021 in Excel 365 iz trgovine Microsoft Store (AppSource)

Namestitev

Po vstopu na spletno mesto Microsoftove uradne trgovine https://appsource.microsoft.com, kliknite na Get it now gumb.

vies excel množično preverjanje

Prikaže se okno za prijavo, v katerega morate vnesti e-poštni naslov, za katerega ste ustvarili račun pri Microsoftu (zasebni ali poslovni). Če takega računa nimate, ga lahko ustvarite in nadaljujete postopek namestitve ali pa zaustavite namestitev in uporabite možnost namestitve dodatka na enega od zgoraj opisanih načinov.

Če želite prenesti in namestiti dodatek iz programa Excel 2021 ali Excel 365 (splet), pojdite na Insert [1], poiščite razdelek Dodatki in kliknite OfficeAdd-ins [2] gumb. Nato v odprto okno vnesite besedo 'viesapi ′ [3] v iskalno polje in pritisnite ikono povečevalnega stekla. Dodatek, imenovan "VIES API - EU VAT Validation”, ki ga je treba namestiti s klikom na Add gumb [4]. Vsi zgornji koraki so prikazani na spodnjem posnetku zaslona:

Po kliku na Add gumb, se mora pojaviti zaslon, kjer lahko preberete licenčne pogoje in pravila o varovanju zasebnosti.

Za začetek namestitve dodatka pritisnite Continue gumb.

Konfiguracija

Po pravilni namestitvi vtičnika bi morali videti zaslon, podoben spodnjemu. V Home menu [1], poiščite ikono, ki predstavlja VIES API Panel [2] in kliknite nanj, da prikažete stransko ploščo. Takoj po namestitvi je dodatek konfiguriran za delo v testnem okolju – podrobnosti na Testna stran API. Uporaba dodatka v testnem načinu ne zahteva ustvarjanja računa na viesapi.eu Spletna stran.

Če želite preklopiti dodatek v produkcijsko okolje, kliknite na ID and key [3] in vnesite Key in ključ ID, ki ga najdete po prijavi v svoj račun na spletni strani viesapi.eu v razdelku »API Keys” zavihek. Po vnosu obeh vrednosti pritisnite Save gumb.

Če še nimate računa na naši spletni strani, kliknite povezavo na viesapi.eu [4] in pojdite skozi postopek registracije, ki je podrobno opisan na Dokumentacija strani.

Namestitev in konfiguracija za Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 in 2019

Namestitev

Pridobite najnovejšo različico dodatka za Excel 2007, 2010, 2013, 2016 in 2019 iz Stran za prenos. Zaženite MS Excel in pojdite na File> Options, nato izberite Add-ins [1] iz menija.

Na dnu nastavitev izberite Excel Add-ins [2] in kliknite Go [3] gumb.

Napredni uporabniki lahko dodajo dodatek iz Developer zavihek [1], nato kliknite Excel Add-ins [2] in kliknite Browse [3] gumb:

vies excel

V Add-ins oknu kliknite Browse gumb, pojdite v imenik, kjer je viesapi-ms-excel-addin-version-number.zip datoteka je bila razpakirana in izberite:

 • viesapiExcel.xll – za 32-bitno različico Excela,
 • viesapiExcel64.xll – za 64-bitno različico Excela.

vies excel insatllation

Pravilno nalaganje dodatka je prikazano na spodnji sliki [1].

vies excel konfiguracija

Dovolj je klikniti na OK gumb [2], da omogočite funkcije, implementirane v dodatku, na voljo v Excelu.

Konfiguracija

Po namestitvi je vtičnik privzeto nastavljen na testno okolje (več podrobnosti na Test API stran). Za možnost priklica funkcij v produkcijskem okolju je potrebno enkrat konfigurirati dostop do spletne strani viesapi.eu. Če želite to narediti, pojdite na katero koli Excelovo preglednico in izvedite funkcijo:

=VIESAPI.CONNECT.PRODUCTION("identifier";"key")

kjer so parametri funkcije:

 • identifier – parameter naj vsebuje identifikator (ID), generiran na računu na spletni strani viesapi.eu,
 • key – parameter naj vsebuje Ključ, ustvarjen na računu na spletni strani viesapi.eu.

Podrobnosti o generiranju identifikatorja in ključa so opisane na Dokumentacija Spletna stran.

Za preverjanje pravilnosti povezave z danim API (testnim ali produkcijskim) je treba izvesti naslednjo funkcijo:

=VIESAPI.CONNECT.STATUS()

Ki lahko vrne vrednosti:

 • SUCCESS: Production – če je dodatek pravilno konfiguriran za delo s produkcijskim okoljem,
 • SUCCESS: Test – če je dodatek pravilno konfiguriran za delo z testno okolje,
 • ERROR: Connection requires configuration – v primeru napačne konfiguracije.

Privzeto je vsak Excelov dokument nastavljen tako, da samodejno izračuna preglednico. Nastavitev te možnosti pomeni, da se vse formule kličejo, ko se izvedejo spremembe, ki vplivajo na formulo. Primer tega je brisanje vrstice na delovnem listu.

Da bi se izognili samodejnemu priklicu vseh funkcij, definiranih v danem listu, ki je povezan s samodejnim pošiljanjem poizvedb v API spletnega mesta veisapi.eu, spremenite možnost izračuna delovnega zvezka na Ročno:

 1. Iz File meni, izberite Options
 2. Označite Formulas zavihek
 3. V razdelku Možnosti izračuna izberite nastavitev: Manual in odkljukajte dodatna možnost: Recalculate the workbook before saving.
 4. Spremembe, narejene na listu, je treba shraniti.

Pri tako nastavljeni Excelovi preglednici za prisilno osvežitev vseh definiranih formul pritisnite kombinacijo tipk:

CTRL + ALT + SHIFT + F9

Uporaba

Oglejte si, kako samodejno in množično preverite EU DDV status podjetij v sistemu VIES z uporabo našega dodatka za Excel:

Pred uporabo dodatka se morate seznaniti s posebnostmi njegovega delovanja:

 • Vsi klici funkcij se izvajajo v asinhronem načinu, ki ne povzroča učinka zamrznitve (brez odziva) aplikacije Excel.
 • Dodajanje (vstavljanje) vrstice ali stolpca ne osveži vseh definiranih klicev funkcij.
 • Kopiranje ali premikanje celic, ki vsebujejo funkcije, ne osveži definiranih klicev funkcij.
 • Če izbrišete vrstico ali stolpec, se osvežijo vsi definirani klici funkcij in pošljejo poizvedbe na viesApi.eu (samo v primeru privzetih nastavitev Excela). Opis spreminjanja privzetih nastavitev je vključen v poglavju Konfiguracija.
 • Pozor! Ni priporočljivo izvajati več kot 500 vzporednih poizvedb, ker ima Excel težave z obravnavanjem velikega števila asinhronih klicev.

Pridobite podatke o podjetju iz VIES

VIESAPI.VIES.DATA() – Funkcija pridobi vse razpoložljive podatke podjetja neposredno iz sistema VIES. Parametri bi morali biti:

 • evropska davčna številka (VAT EU),
 • (neobvezno) FORMAT vrnjenih podatkov (glejte: Oznake, ki jih je mogoče uporabiti kot FORMAT parameter).

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051")

Če potrebujete le status podjetja v VIES, uporabite naslednjo poizvedbo:

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051";"$(Valid)")

Če je vrnjeni status Da, to pomeni, da ima podjetje veljavno EU številko za DDV.

Oznake, ki so na voljo v VIESAPI.VIES.DATA funkcijo, ki se lahko uporablja kot FORMAT parameter:

 • $(UID) – Enolični identifikator, ki ga ustvari storitev viesApi.eu
 • $(CountryCode) – Koda države
 • $(VATNumber) – evropska številka za DDV
 • $(Valid) – Veljavna statusna številka EU za DDV (Yes/No)
 • $(TraderName) – Naziv izvajalca/dobavitelja
 • $(TraderCompanyType) - Poslovni tip
 • $(TraderAddress) – Naslov nasprotne stranke
 • $(ID) – Enolični identifikator, ki ga generira sistem VIES
 • $(Date) – Datum, ko je bil ustvarjen odgovor
 • $(Source) – Vir podatkov

Privzeti format: "$(TraderName), $(TraderAddress)"

Če niz "JSON" je podan kot FORMAT bo funkcija vrnila celoten rezultat v obliki niza JSON, ki ga je mogoče prosto razčleniti in nadalje obdelati:

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051";"JSON")

Preverjanje stanja uporabniškega računa (brezplačno)

VIESAPI.STATUS.ACCOUNT() – Funkcija vrne osnovne informacije o načrtu, ki ga trenutno uporablja uporabnik. Parametri bi morali biti:

 • (neobvezno) FORMAT vrnjenih podatkov (glejte: Oznake, ki jih je mogoče uporabiti kot FORMAT parameter)

=VIESAPI.STATUS.ACCOUNT()

Pozor! Klic funkcije ne poveča števila izvedenih poizvedb.

Oznake, ki so na voljo v VIESAPI.STATUS.ACCOUNT funkcijo lahko uporabite kot FORMAT parameter:

 • $(BillingPlanName) – Ime trenutnega tarifnega načrta
 • $(SubscriptionPrice) – Neto cena mesečne naročnine
 • $(ItemPrice) – Ena poizvedba neto strošek izven načrta v standardnem načrtu
 • $(ItemPriceStatus) – Neto strošek posameznega povpraševanja – VIES / Poslovni status subjekta v posameznem načrtu
 • $(Limit) – Največje število poizvedb v načrtu
 • $(RequestDelay) – Minimalni časovni interval med zahtevami
 • $(DomainLimit) – Največje število domen (API ključev)
 • $(OverPlanAllowed) – Zmožnost preseganja največjega števila poizvedb v načrtu
 • $(ExcelAddIn) – Dostop z uporabo dodatka MS Excel
 • $(Stats) – Dostop do statistike izvedenih poizvedb
 • $(NIPMonitor) – Dostop do spremljanja stanja VIES
 • $(SearchByNIP) – Iskanje po davčni identifikacijski številki za DDV v EU
 • $(FuncGetVIESData) – Dostop do funkcij, ki preverjajo status subjekta v sistemu VIES
 • $(VIESStatusCount) – Število opravljenih poizvedb o statusu subjekta v sistemu VIES
 • $(TotalCount) – Skupno število poizvedb, izvedenih v tekočem mesecu

Privzeti FORMAT: "Name of the current tariff plan: $(BillingPlanName), Monthly subscription net price: $(SubscriptionPrice), Maximum number of inquiries in the plan: $(Limit), Total number of queries made in the current month: $(TotalCount)"

Če niz "JSON" je podan kot FORMAT bo funkcija vrnila celoten rezultat v obliki niza JSON, ki ga je mogoče prosto razčleniti in nadalje obdelati.

Druge uporabne funkcije (brezplačno)

VIESAPI.ACCOUNT.STATUS.TOTAL() – Funkcija vrne podatke o skupnem številu poizvedb v tekočem obračunskem mesecu za dani račun (vsi API ključi). Vrne popolnoma enako število kot $(TotalCount) oznako v VIESAPI.STATUS.ACCOUNT() funkcijo.

VIESAPI.ACCOUNT.STATUS.LIMIT() – Funkcija vrne informacije o največjem številu poizvedb, ki so na voljo v načrtu, ki ga izbere uporabnik. Vrne popolnoma enako število kot $(Limit) označite VIES.STATUS.ACCOUNT() funkcijo

VIESAPI.EUVAT.NORM() – Ta funkcija popravi in oblikuje EU številko DDV (odstrani presledke in vezaje itd.) brez povezave in ne pridobi nobenih podatkov iz VIES:

=VIESAPI.EUVAT.NORM("PL 717-164-20-51")

VIESAPI.EUVAT.VALID() – Funkcija samo preveri pravilnost (sintakso, kontrolno vsoto) številke EU za DDV brez povezave in ne pridobi nobenih podatkov iz sistema VIES. Vračila TRUE če je številka veljavna oz FALSE če ne velja:

=VIESAPI.EUVAT.VALID("PL7171642051")

VIESAPI.CONNECTION.STATE() – Funkcija vrne trenutno stanje konfiguracije dodatka.

Če funkcija vrne naslednjo vrednost, to med drugim pomeni, da je ID in API key niso bili shranjeni:

ERROR: Connection requires configuration

Po shranjevanju API ID in key, mora funkcija vrniti naslednje sporočilo:

SUCCESS: Production