Med Excel-tillägget kan du snabbt och automatiskt kontrollera enheter (entreprenörer) med hjälp av Excel-kalkylbladet vad gäller deras nuvarande status i VIES-system.

Det här kapitlet innehåller instruktioner om hur du integrerar Microsoft Excel-applikationen med nip24.pl-systemet. Det medföljande tillägget har testats framgångsrikt i följande versioner av MS Excel: 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 (på operativsystemen Windows och MacOS) och 2021 (på operativsystemen Windows och MacOS) och webbversionen av Excel365.

Den senaste versionen av tillägget för Excel 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019 är alltid tillgänglig för nedladdning från Ladda ner sida. Tillägget kan installeras i både 32-bitars och 64-bitarsversioner av Excel. Uppmärksamhet! Välj version (32 eller 64 bitar) som matchar versionen av Excel, inte operativsystemet.

För att ladda ner och installera tillägget för MacOS och Excel 2021 för Windows och Excel365, besök den officiella Microsoft-butiken: https://appsource.microsoft.com.

Hela funktionen hos Excel-tillägget kan kontrolleras – utan att behöva skapa ett konto – med hjälp av det medföljande Testa API. Sidan beskriver också hur du konfigurerar ett Excel-tillägg för användning i API:et som tillhandahålls för testning.

Användning av tillägget i produktions-API:et kräver att du skapar ett konto på webbplatsen viesapi.eu, köper ett minimum av affärsplanen och genererar en nyckel och dess identifierare. Processen att registrera och skapa ett konto samt generera nycklar har beskrivits på Dokumentation hemsida.

Installation och konfiguration för MS Excel 2021 och Excel 365 från Microsoft Store (AppSource)

Installation

Efter att ha gått in på Microsoft Official Store-webbplatsen https://appsource.microsoft.com, Klicka på Get it now knapp.

vies excel-bulkvalidering

Ett inloggningsfönster kommer att visas där du måste ange den e-postadress som du har skapat ett konto för hos Microsoft (privat eller företag). Om du inte har ett sådant konto kan du skapa ett och fortsätta installationsprocessen eller stoppa installationen och använda alternativet för att installera tillägget på något av de sätt som beskrivs ovan.

För att ladda ner och installera tillägget från Excel 2021 eller Excel 365 (webb), gå till Insert fliken [1], leta reda på avsnittet Tillägg och klicka på OfficeAdd-ins [2]-knappen. Skriv sedan in ordet ' i det öppnade fönstretviesapi ′ [3] i sökfältet och tryck på förstoringsglasikonen. Ett tillägg som heter "VIES API - EU VAT Validation” ska hittas, som ska installeras genom att klicka på Add knappen [4]. Alla steg ovan illustreras i skärmdumpen nedan:

Efter att ha klickat på Add knappen ska en skärm visas där du kan läsa licensvillkoren och integritetsskyddsreglerna.

För att börja installera tillägg, tryck Continue knapp.

Konfiguration

Efter att ha installerat pluginet korrekt bör du se en skärm som liknar den som presenteras nedan. I den Home menu [1], hitta ikonen som representerar VIES API Panel [2] och klicka på den för att visa sidopanelen. Omedelbart efter installationen konfigureras tillägget för att fungera i en testmiljö – detaljer om Testa API-sidan. Att använda tillägget i testläget kräver inte att du skapar ett konto på viesapi.eu hemsida.

För att växla tillägget till produktionsmiljön, klicka på ID and key fliken [3] och ange Key och nyckel ID, som du kan hitta efter att ha loggat in på ditt konto på webbplatsen viesapi.eu i "API Keys"-fliken. När du har angett båda värdena, tryck på Save knapp.

Om du inte har ett konto på vår hemsida ännu, klicka på länken på viesapi.eu [4] och gå igenom registreringsprocessen, som beskrivs i detalj på Dokumentation sida.

Installation och konfiguration för Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019

Installation

Hämta den senaste versionen av tillägget för Excel 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019 från Ladda ner sida. Starta MS Excel och gå till File> Options, välj sedan Add-ins [1] från menyn.

Välj längst ned i inställningarna Excel Add-ins [2] och klicka på Go [3]-knappen.

Avancerade användare kan lägga till ett tillägg från Developer flik [1] och klicka sedan Excel Add-ins [2] och klicka på Browse [3] knapp:

vies excel

I den Add-ins fönstret klickar du på Browse knappen, gå till katalogen där viesapi-ms-excel-addin-version-number.zip filen packades upp och välj:

 • viesapiExcel.xll – för 32-bitarsversionen av Excel,
 • viesapiExcel64.xll – för 64-bitarsversionen av Excel.

vies excel insatllation

Den korrekta laddningen av tillägget visas i figuren nedan [1].

vies excel-konfiguration

Det räcker med att klicka på OK knapp [2] för att göra de funktioner som implementeras i tillägget tillgängliga i Excel.

Konfiguration

Efter installationen är plugin inställd på testmiljön som standard (mer information om Testa API sida). För att kunna anropa funktioner i produktionsmiljön är det nödvändigt att konfigurera åtkomsten till webbplatsen viesapi.eu en gång. För att göra detta, gå till valfritt Excel-kalkylblad och utför funktionen:

=VIESAPI.CONNECT.PRODUCTION("identifier";"key")

där funktionsparametrarna är:

 • identifier – parametern ska innehålla identifieraren (ID) som genereras på kontot på webbplatsen viesapi.eu,
 • key – parametern ska innehålla nyckeln som genereras på kontot på webbplatsen viesapi.eu.

Detaljer om generering av identifierare och nyckel beskrivs på Dokumentation hemsida.

För att verifiera korrektheten av anslutningen med ett givet API (test eller produktion), bör följande funktion utföras:

=VIESAPI.CONNECT.STATUS()

Som kan returnera värden:

 • SUCCESS: Production – om tillägget är korrekt konfigurerat för att fungera med produktionsmiljön,
 • SUCCESS: Test – om tillägget är korrekt konfigurerat för att fungera med testmiljö,
 • ERROR: Connection requires configuration – vid felaktig konfiguration.

Som standard är varje Excel-dokument inställt på att automatiskt beräkna kalkylarket. Att ställa in det här alternativet innebär att alla formler anropas när ändringar görs som påverkar formeln. Ett exempel på detta är att ta bort en rad på ett kalkylblad.

För att undvika automatisk anrop av alla funktioner definierade i ett visst ark, som är relaterade till automatisk sändning av frågor till API:et på veisapi.eu-webbplatsen, ändra beräkningsalternativet för arbetsboken till Manuell:

 1. Från File meny, Välj Options
 2. Markera Formulas flik
 3. I avsnittet Beräkningsalternativ väljer du inställningen: Manual och avmarkera det extra alternativet: Recalculate the workbook before saving.
 4. Det är nödvändigt att spara ändringarna som gjorts i arket.

Med Excel-kalkylarket konfigurerat på ett sådant sätt, för att tvinga fram uppdateringen av alla definierade formler, tryck på tangentkombinationen:

CTRL + ALT + SHIFT + F9

Användande

Se hur du automatiskt och massivt verifierar EU-momsstatus för företag i VIES-systemet med hjälp av vårt Excel-tillägg:

Innan du använder tillägget bör du bekanta dig med detaljerna för dess funktion:

 • Alla funktionsanrop exekveras i asynkront läge, vilket inte orsakar frysningseffekten (inget svar) av Excel-applikationen.
 • Att lägga till (infoga) en rad eller kolumn uppdaterar inte alla definierade funktionsanrop.
 • Att kopiera eller flytta celler som innehåller funktioner uppdaterar inte definierade funktionsanrop.
 • Om du tar bort en rad eller kolumn uppdateras alla definierade funktionsanrop och skickar frågor till viesApi.eu (endast i fallet med standardinställningar för Excel). Beskrivningen av att ändra standardinställningarna finns i kapitlet Konfiguration.
 • Uppmärksamhet! Det rekommenderas inte att köra mer än 500 parallella frågor eftersom Excel har problem med att hantera ett stort antal asynkrona samtal.

Få företagsdata från VIES

VIESAPI.VIES.DATA() – Funktionen hämtar all tillgänglig företagsdata direkt från VIES-systemet. Parametrarna bör vara:

 • Europeiskt skatteregistreringsnummer (VAT EU),
 • (frivillig) FORMAT av de returnerade uppgifterna (se: Taggar som kan användas som FORMAT parameter).

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051")

Om du bara behöver företagsstatus i VIES, använd följande fråga:

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051";"$(Valid)")

Om den returnerade statusen är Ja betyder det att företaget har ett giltigt EU-momsnummer.

Taggar tillgängliga i VIESAPI.VIES.DATA funktion som kan användas som FORMAT parameter:

 • $(UID) – Unik identifierare genererad av tjänsten viesApi.eu
 • $(CountryCode) - Landskod
 • $(VATNumber) – Europeiskt momsnummer
 • $(Valid) – Giltigt EU-momsnummer (Yes/No)
 • $(TraderName) – Namn på entreprenören/leverantören
 • $(TraderCompanyType) - Affärs Typ
 • $(TraderAddress) – Motpartens adress
 • $(ID) – Unik identifierare genererad av VIES-systemet
 • $(Date) – Datumet då svaret genererades
 • $(Source) – Källan till uppgifterna

Standardformat: "$(TraderName), $(TraderAddress)"

Om strängen "JSON" ges som FORMAT parameter, kommer funktionen att returnera det fullständiga resultatet i form av en JSON-sträng, som fritt kan analyseras och bearbetas vidare:

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051";"JSON")

Kontroll av användarkontostatus (gratis)

VIESAPI.STATUS.ACCOUNT() – Funktionen returnerar grundläggande information om den plan som för närvarande används av användaren. Parametrarna bör vara:

 • (frivillig) FORMAT av de returnerade uppgifterna (se: Taggar som kan användas som FORMAT parameter)

=VIESAPI.STATUS.ACCOUNT()

Uppmärksamhet! Att anropa funktionen ökar inte antalet förfrågningar.

Taggarna som finns tillgängliga i VIESAPI.STATUS.ACCOUNT funktionen kan användas som FORMAT parameter:

 • $(BillingPlanName) – Namn på den aktuella tariffplanen
 • $(SubscriptionPrice) – Nettopris för månadsabonnemang
 • $(ItemPrice) – Enskild förfrågan nettokostnad utanför planen i standardplanen
 • $(ItemPriceStatus) – Nettokostnad för en enstaka förfrågan – VIES / Affärsstatus för enheten i en individuell plan
 • $(Limit) – Det maximala antalet frågor i planen
 • $(RequestDelay) – Det minsta tidsintervallet mellan förfrågningar
 • $(DomainLimit) – Maximalt antal domäner (API-nycklar)
 • $(OverPlanAllowed) – Möjlighet att överskrida det maximala antalet frågor i planen
 • $(ExcelAddIn) – Åtkomst med MS Excel-tillägget
 • $(Stats) – Tillgång till statistik över utförda frågor
 • $(NIPMonitor) – Tillgång till övervakning av VIES-status
 • $(SearchByNIP) – Sök på EU-momsregistreringsnummer
 • $(FuncGetVIESData) – Tillgång till funktioner som kontrollerar enhetens status i VIES-systemet
 • $(VIESStatusCount) – Antal förfrågningar gjorda om enhetens status i VIES-systemet
 • $(TotalCount) – Totalt antal förfrågningar utförda under innevarande månad

StandardFORMAT: "Name of the current tariff plan: $(BillingPlanName), Monthly subscription net price: $(SubscriptionPrice), Maximum number of inquiries in the plan: $(Limit), Total number of queries made in the current month: $(TotalCount)"

Om strängen "JSON" ges som FORMAT parameter, kommer funktionen att returnera det fullständiga resultatet i form av en JSON-sträng, som fritt kan analyseras och bearbetas vidare.

Andra användbara funktioner (gratis)

VIESAPI.ACCOUNT.STATUS.TOTAL() – Funktionen returnerar information om det totala antalet förfrågningar gjorda under den aktuella faktureringsmånaden för ett givet konto (alla API-nycklar). Returnerar exakt samma nummer som $(TotalCount) tagga i VIESAPI.STATUS.ACCOUNT() fungera.

VIESAPI.ACCOUNT.STATUS.LIMIT() – Funktionen returnerar information om det maximala antalet förfrågningar som är tillgängliga i planen som valts av användaren. Returnerar exakt samma nummer som $(Limit) tagga in VIES.STATUS.ACCOUNT() fungera

VIESAPI.EUVAT.NORM() – Den här funktionen korrigerar och formaterar EU-momsnummer (tar bort mellanslag och bindestreck etc.) offline och hämtar ingen data från VIES:

=VIESAPI.EUVAT.NORM("PL 717-164-20-51")

VIESAPI.EUVAT.VALID() – Funktionen kontrollerar endast korrektheten (syntax, kontrollsumma) för EU-momsnummer offline och hämtar ingen data från VIES-systemet. Returnerar TRUE om numret är giltigt eller FALSE om det inte är giltigt:

=VIESAPI.EUVAT.VALID("PL7171642051")

VIESAPI.CONNECTION.STATE() – Funktionen returnerar aktuell status för tilläggskonfigurationen.

Om funktionen returnerar följande värde betyder det bland annat att ID och API key blev inte sparade:

ERROR: Connection requires configuration

Efter att ha sparat API ID och key, bör funktionen returnera följande meddelande:

SUCCESS: Production