Introduktion

Tjänsten med automatisk kontroll av EU:s momsnummer möjliggör en helt underhållsfri övervakning av enhetens status i VIES-systemet.

Alla kontrollaktiviteter utförs av våra system och användaren kan efter varje slutförd kontroll logga in på sitt konto och ladda ner en rapport som innehåller resultatet av alla utförda kontroller. Att definiera kontroller utförs med hjälp av ett schema, med hjälp av vilket användaren bestämmer frekvensen av kontroller som utförs.

Tjänsten finns tillgänglig i Professional och Individual Plan och är särskilt tillägnad företag som måste verifiera upp till tiotusentals entreprenörer varje månad.

Det maximala antalet övervakade EU-momsnummer i Yrkesplanen får inte överstiga 10 000. När det gäller individuella planer kan gränsen vara högre och beror på det avtalade antalet förfrågningar. Varje förfrågan som görs som en del av EU:s momsövervakningstjänst faktureras på samma sätt som förfrågningar som görs med hjälp av API-gränssnittet.

Gruppskapande och schemaläggning

För att kunna utföra kontroller av EU-momsnummer är det nödvändigt att skapa en grupp. En grupp är en uppsättning EU-momsnummer till vilka en specifik checktyp och ett specifikt checkschema tilldelas.

Efter att ha loggat in och flyttat till "Monitor"-fliken bör du klicka på Add new group knapp. Ett fönster kommer upp där du måste ange namnet på gruppen, definiera typ av verifiering och ställa in ett schema som definierar de dagar då EU-momsnummer som tillhör denna grupp ska kontrolleras.

När du anger tidsplanen, observera att varje kontroll som utförs av EU VAT Monitor (VIES) kommer att faktureras som en separat förfrågan. Det betyder att om gruppen kommer att innehålla till exempel 1000 EU-momsnummer, och schemat är inställt på att kontrollera gruppen 5 dagar i månaden, så kommer totalt 5000 förfrågningar att räknas i månaden.

Bilden nedan visar skapandet av en ny grupp för den dagliga kontrollen av den skattskyldige i momsregistret.

Först efter att ha skapat en grupp är det möjligt att definiera EU-momsnummer som ska kontrolleras inom en given grupp.

Hantera övervakade EU-momsnummer

Hantering av övervakade EU-momsnummer är endast möjligt efter att ha valt en viss grupp.

EU-momsnummer import

För att lägga till eller importera NIP-nummer till en vald grupp från en CSV-fil, klicka på knappen med + tecken

Ett fönster kommer att visas som låter dig lägga till EU-momsnummer genom att ange dem eller klistra in från klippbordet (Ctrl + v). Det är också möjligt att ange en CSV-fil (filen måste ha filtillägget * .csv) som innehåller EU-momsnummer i en kolumn. Efter att ha angett EU-momsnummer, tryck på Add för att starta importprocessen.

Slutligen kommer systemet att visa en sammanfattning av importprocessen, som visar det totala antalet framgångsrikt importerade EU-momsnummer, till exempel:
Import completed successfully. Number of valid EU VAT numbers: 4.

Efter import av numren kommer den första och efterföljande kontrollerna att utföras automatiskt enligt det schema som är satt för en given grupp.

Sök efter EU-momsnummer

För att söka efter ett specifikt EU-momsnummer och endast visa verifikationsnumret för det numret, klicka på rullgardinsmenyn med inskriptionen All numbers och välj EU-momsnummer från listan eller ange dess början i textfältet.

Borttagning av EU-momsnummer

För att ta bort ett givet EU-momsnummer från den valda gruppen, klicka på knappen med x tecken

Ett fönster kommer att visas som informerar om att kontroller inte längre kommer att utföras för det borttagna EU-momsnumret.

Borttagning av EU-momsnummer från den valda gruppen bör bekräftas genom att klicka på Delete knapp.

Uppmärksamhet! Man bör också komma ihåg att det inte går att se historiken för utförda kontroller efter att man tagit bort EU-momsnumret.

Hantering av kontroller

Visa checkar

Listan över kontroller som utförts för alla EU-momsnummer visas automatiskt efter inmatning av Monitor flik.

Listan över kontroller som utförs i den aktuella gruppen innehåller följande kolumner:

 • Check date – datum och tid för kontrollen med en noggrannhet på en sekund.
 • EU VAT number – EU-momsnummer för vilket kontrollen utfördes.
 • Status – beskrivande status som informerar om resultatet av kontrollen.
 • Code – numerisk status som informerar om resultatet av kontrollen.
 • Status change – fältet kan ha 3 värden:
  • Lack of data – om kontrollen utförs för första gången.
  • Yes – värdet betyder att statusen har ändrats sedan den senaste kontrollen.
  • No – värde betyder att statusen inte har ändrats sedan den senaste kontrollen.

Filtrera kontroller

Filtrering av visade frågor är möjlig för:

 • EU VAT number
 • Check date

För att begränsa de visade kontrollerna till ett givet EU-momsnummer, klicka på rullgardinsmenyn med inskriptionen All numbers och välj EU-momsnummer från listan eller ange dess början i textfältet. Efter att du har bekräftat ditt val kommer endast kontroller som utförts för ett givet EU-momsnummer att visas.

För att begränsa de visade kontrollerna endast till en viss dag, klicka på rullgardinsmenyn med inskriptionen All dates och välj ett specifikt kontrolldatum från listan eller ange dess början i textfältet. Efter att du har bekräftat ditt val kommer alla EU-momskontroller som gjordes den dagen att visas.

Sortering av visade checkar

Det är möjligt att sortera listan över utförda kontroller med var och en av kolumnerna. För att sortera checklistan efter Code kolumn klickar du på triangeln till höger om kolumnnamnet. En uppåtgående triangel betyder stigande sortering och en nedåtgående sortering - fallande sortering.

Export av checkar

Det är möjligt att exportera den för närvarande visade listan med kontroller när som helst genom att klicka på Export knapp.

Välj sedan filformatet (CSV eller TXT). Efter att ha bekräftat valet av filformat kommer systemet att exportera de data som visas för närvarande på listan och fråga efter platsen där den nedladdade filen som innehåller de exporterade data kommer att sparas.