Ievads

ES PVN numuru automātiskās pārbaudes pakalpojums ļauj pilnībā bez apkopes uzraudzīt uzņēmuma statusu VIES sistēmā.

Visas pārbaudes darbības veic mūsu sistēmas, un lietotājs pēc katras pārbaudes pabeigšanas var pieteikties savā kontā un lejupielādēt atskaiti ar visu veikto pārbaužu rezultātiem. Pārbaužu noteikšana tiek veikta, izmantojot grafiku, ar kura palīdzību lietotājs nosaka veikto pārbaužu biežumu.

Pakalpojums ir pieejams profesionālajā un individuālajā plānā, un tas ir īpaši paredzēts uzņēmumiem, kuriem katru mēnesi ir jāpārbauda līdz pat desmitiem tūkstošu darbuzņēmēju.

Maksimālais uzraudzīto ES PVN numuru skaits Profesionālajā plānā nedrīkst pārsniegt 10 000. Individuālo plānu gadījumā limits var būt lielāks un atkarīgs no līgumā noslēgtā pieprasījumu skaita. Par katru pieprasījumu, kas veikts ES PVN uzraudzības pakalpojuma ietvaros, tiek iekasēta maksa tāpat kā par pieprasījumiem, kas tiek veikti, izmantojot API saskarni.

Grupu izveide un plānošana

Lai varētu veikt ES PVN numura pārbaudes, nepieciešams izveidot grupu. Grupa ir ES PVN numuru kopa, kurai ir piešķirts konkrēts čeku veids un konkrēts pārbaužu grafiks.

Pēc pieteikšanās un pārejas uz “Monitor, jums vajadzētu noklikšķināt uz Add new group pogu. Parādīsies logs, kurā jāievada grupas nosaukums, jādefinē verifikācijas veids un jāiestata grafiks, kas nosaka dienas, kurās tiks pārbaudīti šai grupai piederošie ES PVN numuri.

Precizējot grafiku, ņemiet vērā, ka par katru ES PVN monitora (VIES) veikto pārbaudi tiks iekasēta atsevišķa aptauja. Tas nozīmē, ka, ja grupā būs, piemēram, 1000 ES PVN numuri, un grafiks ir iestatīts, lai pārbaudītu grupu 5 dienas mēnesī, tad mēnesī kopumā tiks ieskaitīti 5000 pieprasījumu.

Zemāk attēlā redzama jaunas grupas izveide nodokļu maksātāja ikdienas pārbaudei PVN reģistrā.

Tikai pēc grupas izveidošanas ir iespējams definēt ES PVN numurus, kas jāpārbauda konkrētajā grupā.

Uzraudzīto ES PVN numuru pārvaldība

Pārraudzīto ES PVN numuru pārvaldība ir iespējama tikai pēc noteiktas grupas atlases.

ES PVN numuru imports

Lai pievienotu vai importētu NIP numurus atlasītajai grupai no CSV faila, noklikšķiniet uz pogas ar + zīme

Tiks parādīts logs, kurā varēsiet pievienot ES PVN numurus, tos ievadot vai ielīmējot no starpliktuves (Ctrl + v). Vienā kolonnā ir iespējams norādīt arī CSV failu (failam ir jābūt * .csv paplašinājumam), kas satur ES PVN numurus. Pēc ES PVN numuru ievadīšanas nospiediet Add pogu, lai sāktu importēšanas procesu.

Visbeidzot, sistēma parādīs importēšanas procesa kopsavilkumu, kurā tiks parādīts kopējais veiksmīgi importēto ES PVN numuru skaits, piemēram:
Import completed successfully. Number of valid EU VAT numbers: 4.

Pēc numuru importēšanas pirmā un nākamās pārbaudes tiks veiktas automātiski saskaņā ar noteiktai grupai iestatīto grafiku.

Meklēt ES PVN numurus

Lai meklētu konkrētu ES PVN numuru un parādītu tikai šī numura verifikācijas numuru, noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta ar uzrakstu All numbers un sarakstā atlasiet ES PVN numuru vai ievadiet tā sākumu teksta laukā.

ES PVN numuru noņemšana

Lai noņemtu konkrēto ES PVN numuru no atlasītās grupas, noklikšķiniet uz pogas ar x zīme

Tiks parādīts logs, kas informēs, ka noņemtajam ES PVN numuram vairs netiks veiktas pārbaudes.

ES PVN numura noņemšana no atlasītās grupas jāapstiprina, noklikšķinot uz Delete pogu.

Uzmanību! Tāpat jāatceras, ka pēc ES PVN numura noņemšanas nebūs iespējams apskatīt veikto pārbaužu vēsturi.

Pārbaužu pārvaldība

Čeku skatīšana

Visiem ES PVN numuriem veikto pārbaužu saraksts tiek parādīts automātiski pēc ievadīšanas Monitor cilne.

Pašreizējā grupā veikto pārbaužu sarakstā ir šādas kolonnas:

 • Check date – pārbaudes datums un laiks ar vienas sekundes precizitāti.
 • EU VAT number – ES PVN numurs, kuram veikta pārbaude.
 • Status – aprakstošais statuss, kas informē par pārbaudes rezultātu.
 • Code – skaitliskais statuss, kas informē par pārbaudes rezultātu.
 • Status change – laukam var būt 3 vērtības:
  • Lack of data – ja pārbaude tiek veikta pirmo reizi.
  • Yes – vērtība nozīmē, ka statuss ir mainījies kopš pēdējās pārbaudes.
  • No – vērtība nozīmē, ka statuss nav mainījies kopš pēdējās pārbaudes.

Filtrēšanas pārbaudes

Parādīto vaicājumu filtrēšana ir iespējama:

 • EU VAT number
 • Check date

Lai ierobežotu parādītos čekus līdz konkrētam ES PVN numuram, noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta ar uzrakstu All numbers un sarakstā atlasiet ES PVN numuru vai ievadiet tā sākumu teksta laukā. Pēc izvēles apstiprināšanas tiks parādītas tikai konkrētajam ES PVN numuram veiktās pārbaudes.

Lai ierobežotu parādītos čekus tikai uz noteiktu dienu, noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta ar uzrakstu All dates un sarakstā atlasiet konkrētu pārbaudes datumu vai ievadiet tā sākumu teksta laukā. Pēc izvēles apstiprināšanas tiks parādīti visi tajā dienā veiktie ES PVN čeki.

Parādīto čeku kārtošana

Ir iespējams sakārtot veikto pārbaužu sarakstu, izmantojot katru no kolonnām. Lai kārtotu kontrolsarakstu pēc Code kolonnā noklikšķiniet uz trijstūra pa labi no kolonnas nosaukuma. Augšupvērsts trīsstūris apzīmē kārtošanu augšup, bet lejupvērsts kārtošanu dilstošā secībā.

Čeku eksports

Pašlaik parādīto čeku sarakstu ir iespējams jebkurā laikā eksportēt, noklikšķinot uz Export pogu.

Pēc tam atlasiet faila formātu (CSV vai TXT). Pēc faila formāta izvēles apstiprināšanas sistēma eksportēs sarakstā pašlaik redzamos datus un prasīs vietu, kur tiks saglabāts lejupielādētais fails, kurā ir eksportētie dati.