вступ

Послуга автоматичної перевірки ПДВ-номерів ЄС дозволяє здійснювати повністю необслуговуваний моніторинг статусу суб’єкта в системі VIES.

Усі дії з перевірки виконуються нашими системами, і після кожного завершення перевірки користувач може увійти до свого облікового запису та завантажити звіт із результатами всіх проведених перевірок. Визначення перевірок здійснюється за допомогою графіка, за допомогою якого користувач визначає періодичність перевірок, що виконуються.

Послуга доступна в професійному та індивідуальному планах і призначена, зокрема, для компаній, які щомісяця повинні перевіряти до десятків тисяч підрядників.

Максимальна кількість контрольованих номерів ПДВ ЄС у професійному плані не може перевищувати 10 000. У випадку індивідуальних планів ліміт може бути вищим і залежить від кількості запитів за контрактом. Кожен запит, зроблений у рамках послуги моніторингу ПДВ у ЄС, оплачується так само, як запити, виконані за допомогою інтерфейсу API.

Створення групи та планування

Для того, щоб мати можливість виконувати перевірку номеру ПДВ ЄС, необхідно створити групу. Група – це набір номерів ПДВ ЄС, яким присвоєно певний тип перевірки та певний графік перевірок.

Після входу та переходу до «Monitor”, клацніть вкладку Add new group кнопку. З’явиться вікно, у якому ви повинні ввести назву групи, визначити тип перевірки та встановити розклад, який визначає дні, у які мають перевірятися номери ПДВ ЄС, що належать до цієї групи.

Указуючи графік, зверніть увагу, що кожна перевірка, виконана EU VAT Monitor (VIES), виставлятиметься в рахунок як окремий запит. Це означає, що якщо група міститиме, наприклад, 1000 номерів платника ПДВ ЄС, а розклад встановлено для перевірки групи 5 днів на місяць, то загалом у місяць буде враховано 5000 запитів.

На малюнку нижче показано створення нової групи для щоденної перевірки платника податків у реєстрі ПДВ.

Лише після створення групи можна визначити номери платника ПДВ ЄС для перевірки в цій групі.

Управління контрольованими номерами ПДВ ЄС

Керувати контрольованими номерами ПДВ ЄС можна лише після вибору певної групи.

Імпорт номерів ПДВ ЄС

Щоб додати або імпортувати номери NIP до вибраної групи з файлу CSV, натисніть кнопку з + знак

Відобразиться вікно, у якому можна додати номери ПДВ ЄС, ввівши їх або вставивши з буфера обміну (Ctrl + v). Також можна вказати файл CSV (файл має мати розширення *.csv), що містить номери ПДВ ЄС в одному стовпці. Після введення номерів платника ПДВ ЄС натисніть Add кнопку, щоб почати процес імпорту.

Нарешті, система відобразить підсумок процесу імпорту, який відображатиме загальну кількість успішно імпортованих номерів ПДВ ЄС, наприклад:
Import completed successfully. Number of valid EU VAT numbers: 4.

Після імпорту номерів перша та наступні перевірки будуть виконуватися автоматично за розкладом, встановленим для даної групи.

Пошук номерів ПДВ ЄС

Щоб шукати певний номер платника ПДВ ЄС і відображати лише номер підтвердження для цього номера, натисніть на спадний список із написом All numbers і виберіть номер ПДВ ЄС зі списку або введіть його початок у текстовому полі.

Видалення номерів ПДВ ЄС

Щоб видалити даний номер ПДВ ЄС із вибраної групи, натисніть кнопку з x знак

Відобразиться вікно з повідомленням про те, що перевірки видаленого номера ПДВ ЄС більше не виконуватимуться.

Видалення номеру ПДВ ЄС із вибраної групи потрібно підтвердити, натиснувши кнопку Delete кнопку.

Увага! Слід також пам’ятати, що після видалення номера платника ПДВ ЄС переглянути історію проведених перевірок буде неможливо.

Управління чеками

Перегляд чеків

Список перевірок, виконаних для всіх номерів ПДВ ЄС, відображається автоматично після введення Monitor вкладка.

Список перевірок, виконаних у поточній групі, містить такі стовпці:

 • Check date – дата і час перевірки з точністю до однієї секунди.
 • EU VAT number – Номер платника ПДВ ЄС, для якого проводилася перевірка.
 • Status – описовий статус, що інформує про результат перевірки.
 • Code – числовий статус, що інформує про результат перевірки.
 • Status change – поле може мати 3 значення:
  • Lack of data – якщо перевірка проводиться вперше.
  • Yes – значення означає, що статус змінився з часу останньої перевірки.
  • No – значення означає, що статус не змінився з часу останньої перевірки.

Перевірки фільтрації

Фільтрація відображених запитів можлива для:

 • EU VAT number
 • Check date

Щоб обмежити відображувані чеки певним номером платника ПДВ ЄС, натисніть на спадний список із написом All numbers і виберіть номер ПДВ ЄС зі списку або введіть його початок у текстовому полі. Після підтвердження вибору відображатимуться лише перевірки, виконані для певного номера ПДВ ЄС.

Щоб обмежити відображення чеків лише певним днем, клацніть на випадаючому списку з написом All dates і виберіть конкретну дату перевірки зі списку або введіть її початок у текстовому полі. Після підтвердження вибору відобразяться всі перевірки ПДВ ЄС, зроблені в цей день.

Сортування відображених чеків

Можна відсортувати список виконаних перевірок за допомогою кожного зі стовпців. Щоб відсортувати контрольний список за Code клацніть трикутник праворуч від назви стовпця. Трикутник вгору означає сортування за зростанням, а вниз – сортування за спаданням.

Експорт чеків

У будь-який час можна експортувати поточний список чеків, натиснувши кнопку Export кнопку.

Потім виберіть формат файлу (CSV або TXT). Після підтвердження вибору формату файлу система експортує поточні дані зі списку та запитає місце, де буде збережено завантажений файл, що містить експортовані дані.