Introduktion

Tjenesten med automatisk kontrol af EU-momsnumrene giver mulighed for fuldstændig vedligeholdelsesfri overvågning af enhedens status i VIES-systemet.

Alle kontrolaktiviteter udføres af vores systemer, og brugeren kan efter hver afslutning af kontrollen logge ind på sin konto og downloade en rapport, der indeholder resultaterne af alle udførte kontroller. Definition af kontroller udføres ved brug af en tidsplan, ved hjælp af hvilken brugeren bestemmer hyppigheden af udførte kontroller.

Tjenesten er tilgængelig i den professionelle og individuelle plan og er især dedikeret til virksomheder, der skal verificere op til titusindvis af entreprenører hver måned.

Det maksimale antal overvågede EU-momsnumre i Fagplanen må ikke overstige 10.000. I tilfælde af individuelle planer kan grænsen være højere og afhænger af det aftalte antal henvendelser. Hver forespørgsel foretaget som en del af EU-momsovervågningstjenesten faktureres på samme måde som forespørgsler, der udføres ved hjælp af API-grænsefladen.

Gruppeoprettelse og planlægning

For at kunne udføre EU-momsnummerkontrol er det nødvendigt at oprette en gruppe. En gruppe er et sæt EU-momsnumre, som en specifik checktype og en specifik checkplan er tildelt.

Efter at have logget ind og flyttet til "Monitor" fanen, skal du klikke på Add new group knap. Der vises et vindue, hvor du skal indtaste navnet på gruppen, definere verifikationstypen og sætte en tidsplan, der definerer de dage, hvor EU-momsnumrene tilhørende denne gruppe skal kontrolleres.

Når du angiver tidsplanen, skal du være opmærksom på, at hver kontrol udført af EU VAT Monitor (VIES) vil blive faktureret som en separat forespørgsel. Det betyder, at hvis gruppen for eksempel vil indeholde 1000 EU-momsnumre, og tidsplanen er sat til at tjekke gruppen på 5 dage om måneden, så vil der blive talt 5000 henvendelser i alt i måneden.

Nedenstående figur viser oprettelsen af en ny gruppe til den daglige kontrol af skatteyderen i momsregistret.

Først efter oprettelse af en gruppe er det muligt at definere EU-momsnumre, der skal kontrolleres inden for en given gruppe.

Håndtering af overvågede EU-momsnumre

Håndtering af overvågede EU-momsnumre er kun muligt efter valg af en given gruppe.

EU-momsnumre import

For at tilføje eller importere NIP-numre til en valgt gruppe fra en CSV-fil skal du klikke på knappen med + skilt

Et vindue vil blive vist, der giver dig mulighed for at tilføje EU-momsnumre ved at indtaste dem eller indsætte fra udklipsholderen (Ctrl + v). Det er også muligt at angive en CSV-fil (filen skal have filtypenavnet * .csv), der indeholder EU-momsnumre i én kolonne. Efter indtastning af EU-momsnumre skal du trykke på Add knappen for at starte importprocessen.

Til sidst vil systemet vise en oversigt over importprocessen, som viser det samlede antal vellykket importerede EU-momsnumre, for eksempel:
Import completed successfully. Number of valid EU VAT numbers: 4.

Efter import af numrene vil den første og efterfølgende kontrol blive udført automatisk i henhold til den tidsplan, der er fastsat for en given gruppe.

Søg efter EU-momsnumre

For at søge efter et specifikt EU-momsnummer og kun vise bekræftelsesnummeret for dette nummer, skal du klikke på rullelisten med inskriptionen All numbers og vælg EU-momsnummeret på listen eller indtast dets begyndelse i tekstfeltet.

Fjernelse af EU-momsnumre

For at fjerne et givet EU-momsnummer fra den valgte gruppe, skal du klikke på knappen med x skilt

Et vindue vil blive vist, der informerer om, at der ikke længere vil blive udført kontrol for det fjernede EU-momsnummer.

Fjernelse af EU-momsnummeret fra den valgte gruppe skal bekræftes ved at klikke på Delete knap.

Opmærksomhed! Det skal også huskes, at efter fjernelse af EU-momsnummeret, vil det ikke være muligt at se historikken for de udførte kontroller.

Håndtering af checks

Visning af checks

Listen over kontroller udført for alle EU-momsnumre vises automatisk efter indtastning af Monitor fanen.

Listen over kontroller udført i den aktuelle gruppe indeholder følgende kolonner:

 • Check date – dato og klokkeslæt for kontrollen med en nøjagtighed på et sekund.
 • EU VAT number – EU-momsnummer, som kontrollen er udført for.
 • Status – beskrivende status, der informerer om resultatet af kontrollen.
 • Code – numerisk status, der informerer om resultatet af kontrollen.
 • Status change – feltet kan have 3 værdier:
  • Lack of data – hvis kontrollen udføres for første gang.
  • Yes – værdien betyder, at status er ændret siden sidste kontrol.
  • No – værdi betyder, at status ikke har ændret sig siden sidste kontrol.

Filtrering kontrol

Filtrering af viste forespørgsler er mulig for:

 • EU VAT number
 • Check date

For at begrænse de viste checks til et givet EU-momsnummer skal du klikke på rullelisten med påskriften All numbers og vælg EU-momsnummeret på listen eller indtast dets begyndelse i tekstfeltet. Efter bekræftelse af dit valg vil kun kontroller udført for et givet EU-momsnummer blive vist.

For kun at begrænse de viste checks til en given dag, skal du klikke på rullelisten med inskriptionen All dates og vælg en bestemt kontroldato fra listen eller indtast dens begyndelse i tekstfeltet. Når du har bekræftet dit valg, vil alle EU-momskontrol foretaget på den dag blive vist.

Sortering af de viste checks

Det er muligt at sortere listen over udførte kontroller ved hjælp af hver af kolonnerne. For at sortere tjeklisten efter Code kolonne, skal du klikke på trekanten til højre for kolonnenavnet. En opadgående trekant betyder stigende sortering, og en nedadgående sortering – faldende sortering.

Eksport af checks

Det er muligt at eksportere den aktuelt viste liste over checks til enhver tid ved at klikke på Export knap.

Vælg derefter filformatet (CSV eller TXT). Efter at have bekræftet valget af filformat, vil systemet eksportere de aktuelt viste data på listen og bede om det sted, hvor den downloadede fil, der indeholder de eksporterede data, vil blive gemt.