Johdanto

EU:n ALV-numeroiden automaattisen tarkistuksen palvelu mahdollistaa kokonaisuuden täysin huoltovapaan tilan seurannan VIES-järjestelmässä.

Järjestelmämme suorittavat kaikki tarkastustoiminnot, ja käyttäjä voi jokaisen tarkastuksen jälkeen kirjautua sisään tililleen ja ladata raportin, joka sisältää kaikkien suoritettujen tarkastusten tulokset. Tarkastusten määrittely tapahtuu aikataulun avulla, jonka avulla käyttäjä määrittää suoritettavien tarkastusten tiheyden.

Palvelu on saatavilla ammatti- ja henkilökohtaisessa suunnitelmassa ja se on omistettu erityisesti yrityksille, joiden on tarkistettava jopa kymmeniä tuhansia urakoitsijoita kuukausittain.

Ammattisuunnitelmassa valvottavien EU-alv-numeroiden enimmäismäärä saa olla enintään 10 000. Yksittäisten suunnitelmien tapauksessa raja voi olla korkeampi ja riippuu sovitusta tiedustelujen määrästä. Jokainen EU:n ALV-valvontapalveluun kuuluva tiedustelu laskutetaan samalla tavalla kuin API-rajapinnan kautta tehdyt tiedustelut.

Ryhmän luominen ja aikatauluttaminen

Jotta EU-arvonlisäveronumeron tarkistukset voidaan suorittaa, on luotava ryhmä. Ryhmä on joukko EU:n ALV-numeroita, joille on määritetty tietty sekkityyppi ja tietty tarkistusaikataulu.

Kun olet kirjautunut sisään ja siirtynytMonitor"-välilehteä, napsauta Add new group -painiketta. Näkyviin tulee ikkuna, johon sinun on syötettävä ryhmän nimi, määritettävä varmennustyyppi ja asetettava aikataulu, joka määrittelee päivät, jolloin tähän ryhmään kuuluvat EU:n ALV-numerot tarkistetaan.

Aikataulua tarkentaessa on huomioitava, että jokainen EU VAT Monitorin (VIES) suorittama tarkastus laskutetaan erillisenä kyselynä. Tämä tarkoittaa, että jos ryhmässä tulee olemaan esimerkiksi 1000 EU-alv-numeroa ja aikataulu on asetettu tarkastamaan 5 päivän ryhmä kuukaudessa, kuukauteen lasketaan yhteensä 5000 kyselyä.

Alla olevasta kuvasta näkyy uuden ryhmän luominen verovelvollisen päivittäistä tarkastusta varten arvonlisäverovelvollisen rekisterissä.

Vasta ryhmän luomisen jälkeen on mahdollista määrittää EU:n ALV-numerot, jotka tarkistetaan tietyn ryhmän sisällä.

Valvottujen EU:n ALV-numeroiden hallinta

Valvottujen EU:n ALV-numeroiden hallinta on mahdollista vasta tietyn ryhmän valinnan jälkeen.

EU:n ALV-numeroiden tuonti

Jos haluat lisätä tai tuoda NIP-numeroita valittuun ryhmään CSV-tiedostosta, napsauta -painiketta + merkki

Näyttöön tulee ikkuna, jossa voit lisätä EU:n ALV-numeroita syöttämällä ne tai liittämällä ne leikepöydältä (Ctrl + v). On myös mahdollista merkitä EU:n ALV-numerot sisältävä CSV-tiedosto (tiedoston tunniste on * .csv) yhdessä sarakkeessa. Kun olet syöttänyt EU:n ALV-numerot, paina Add -painiketta aloittaaksesi tuontiprosessin.

Lopuksi järjestelmä näyttää yhteenvedon tuontiprosessista, joka näyttää onnistuneesti tuotujen EU:n ALV-numeroiden kokonaismäärän, esimerkiksi:
Import completed successfully. Number of valid EU VAT numbers: 4.

Numeroiden tuonnin jälkeen ensimmäinen ja sitä seuraavat tarkastukset suoritetaan automaattisesti tietylle ryhmälle asetetun aikataulun mukaisesti.

Hae EU:n ALV-numeroita

Jos haluat etsiä tiettyä EU:n ALV-numeroa ja näyttää vain kyseisen numeron vahvistusnumeron, napsauta avattavaa luetteloa, jossa on merkintä All numbers ja valitse luettelosta EU:n ALV-numero tai kirjoita sen alku tekstikenttään.

EU:n ALV-numeroiden poistaminen

Jos haluat poistaa tietyn EU:n ALV-numeron valitusta ryhmästä, napsauta -painiketta x merkki

Näyttöön tulee ikkuna, joka ilmoittaa, että poistetun EU:n ALV-numeron tarkastuksia ei enää tehdä.

EU ALV-numeron poisto valitusta ryhmästä tulee vahvistaa napsauttamalla Delete -painiketta.

Huomio! On myös syytä muistaa, että EU:n ALV-numeron poistamisen jälkeen suoritettujen tarkastusten historiaa ei voi tarkastella.

Sekkien hallinta

Tarkastelee shekkejä

Luettelo kaikille EU:n ALV-numeroille suoritetuista tarkastuksista tulee näkyviin automaattisesti, kun olet syöttänyt Monitor -välilehti.

Nykyisessä ryhmässä suoritettujen tarkistusten luettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

 • Check date – tarkastuksen päivämäärä ja kellonaika yhden sekunnin tarkkuudella.
 • EU VAT number – EU:n ALV-numero, jolle tarkistus tehtiin.
 • Status – kuvaileva tila, joka kertoo tarkastuksen tuloksesta.
 • Code – numeerinen tila, joka ilmoittaa tarkastuksen tuloksesta.
 • Status change – kentässä voi olla 3 arvoa:
  • Lack of data – jos tarkistus suoritetaan ensimmäistä kertaa.
  • Yes – arvo tarkoittaa, että tila on muuttunut edellisen tarkistuksen jälkeen.
  • No – arvo tarkoittaa, että tila ei ole muuttunut edellisen tarkistuksen jälkeen.

Suodatustarkastukset

Näytettyjen kyselyiden suodatus on mahdollista seuraaville:

 • EU VAT number
 • Check date

Jos haluat rajoittaa näytettävät shekit tiettyyn EU:n ALV-numeroon, napsauta avattavaa luetteloa, jossa on merkintä All numbers ja valitse luettelosta EU:n ALV-numero tai kirjoita sen alku tekstikenttään. Kun olet vahvistanut valintasi, vain tietylle EU:n ALV-numerolle tehdyt tarkistukset näytetään.

Jos haluat rajoittaa näytettävät sekit vain tiettyyn päivään, napsauta avattavaa luetteloa, jossa on merkintä All dates ja valitse luettelosta tietty tarkistuspäivä tai kirjoita sen alku tekstikenttään. Kun olet vahvistanut valintasi, kaikki kyseisenä päivänä tehdyt EU:n ALV-sekit tulevat näkyviin.

Näytettyjen shekkien lajittelu

On mahdollista lajitella suoritettujen tarkistusten luettelo kunkin sarakkeen avulla. Voit lajitella tarkistuslistan mukaan Code sarake, napsauta sarakkeen nimen oikealla puolella olevaa kolmiota. Ylöspäin oleva kolmio tarkoittaa nousevaa lajittelua ja alaspäin - laskevaa lajittelua.

Sekkien vienti

Voit viedä tällä hetkellä näkyvän shekkiluettelon milloin tahansa napsauttamalla Export -painiketta.

Valitse sitten tiedostomuoto (CSV tai TXT). Kun tiedostomuodon valinta on vahvistettu, järjestelmä vie luettelossa parhaillaan näkyvät tiedot ja kysyy paikkaa, johon ladattu tiedosto, joka sisältää vietyjä tietoja, tallennetaan.