Sissejuhatus

EL KMKR numbrite automaatse kontrolli teenus võimaldab täielikult hooldusvabalt jälgida üksuse staatust VIES süsteemis.

Kõik kontrollitoimingud teostavad meie süsteemid ja kasutaja saab pärast iga kontrollimise lõpetamist oma kontole sisse logida ja alla laadida kõigi tehtud kontrollide tulemusi sisaldava aruande. Kontrollide määratlemine toimub graafiku abil, mille abil kasutaja määrab kontrollide sageduse.

Teenus on saadaval professionaalses ja individuaalses plaanis ning on mõeldud eelkõige ettevõtetele, kes peavad iga kuu kontrollima kuni kümneid tuhandeid töövõtjaid.

Kutseplaanis jälgitavate EL KM-numbrite maksimaalne arv ei tohi ületada 10 000. Individuaalplaanide puhul võib limiit olla suurem ja sõltub lepingujärgsest päringute arvust. Iga EL-i käibemaksu jälgimise teenuse osana tehtud päring esitatakse arve samamoodi nagu API liidese kaudu tehtud päringud.

Grupi loomine ja ajakava koostamine

EL-i käibemaksukohustuslase numbri kontrollimiseks on vaja luua grupp. Rühm on EL-i käibemaksunumbrite kogum, millele on määratud konkreetne tšekitüüp ja konkreetne kontrolligraafik.

Pärast sisselogimist ja liikumist "Monitor” vahekaardil, peaksite klõpsama nuppu Add new group nuppu. Ilmub aken, kuhu tuleb sisestada grupi nimi, määratleda kontrollimise tüüp ja määrata ajakava, mis määrab päevad, millal sellesse gruppi kuuluvaid EL käibemaksunumbreid kontrollitakse.

Ajakava täpsustamisel arvestage, et iga EL VAT Monitori (VIES) teostatud kontroll esitatakse eraldi päringuna. See tähendab, et kui grupp hakkab sisaldama näiteks 1000 EL KM numbrit ja graafik on seatud kontrollima gruppi 5 päeva kuus, siis arvestatakse kuus kokku 5000 päringut.

Alloleval joonisel on näha uue grupi loomine käibemaksukohustuslase igapäevaseks kontrollimiseks käibemaksukohustuslaste registris.

Alles pärast grupi loomist on võimalik määratleda EL KMKR numbrid, mida antud grupi sees kontrollida.

Jälgitavate EL-i käibemaksukohustuslaste numbrite haldamine

Jälgitavate EL-i käibemaksukohustuslaste numbrite haldamine on võimalik alles pärast antud grupi valimist.

EL KMKR numbrite import

NIP-numbrite lisamiseks või importimiseks valitud rühma CSV-failist klõpsake nuppu + märk

Kuvatakse aken, mis võimaldab lisada EL-i käibemaksunumbrid, sisestades need või kleepides lõikepuhvrisse (Ctrl + v). Samuti on võimalik ühte veergu märkida EL-i käibemaksukohustuslasena numbreid sisaldav CSV-fail (failil peab olema * .csv laiend). Pärast EL-i käibemaksunumbrite sisestamist vajutage nuppu Add nuppu impordiprotsessi alustamiseks.

Lõpuks kuvab süsteem impordiprotsessi kokkuvõtte, mis kuvab edukalt imporditud EL-i KMKR-numbrite koguarvu, näiteks:
Import completed successfully. Number of valid EU VAT numbers: 4.

Pärast numbrite importimist tehakse esimene ja järgnevad kontrollid automaatselt vastavalt antud rühmale määratud ajakavale.

Otsige EL KMKR-numbreid

Konkreetse EL-i käibemaksukohustuslase numbri otsimiseks ja ainult selle numbri kinnitusnumbri kuvamiseks klõpsake ripploendil, millel on kiri All numbers ja valige loendist EL KMKR number või sisestage tekstiväljale selle algus.

EL KMKR numbrite eemaldamine

Antud EL-i KMKR numbri eemaldamiseks valitud rühmast klõpsake nuppu x märk

Kuvatakse aken, mis teavitab, et eemaldatud EL-i KMKR numbrit enam ei kontrollita.

EL KMKR numbri eemaldamine valitud rühmast tuleb kinnitada, klõpsates nuppu Delete nuppu.

Tähelepanu! Samuti tuleb meeles pidada, et pärast EL-i käibemaksukohustuslase numbri eemaldamist ei ole võimalik teostatud kontrollide ajalugu vaadata.

Tšekkide haldamine

Tšekkide vaatamine

Pärast koodi sisestamist kuvatakse automaatselt kõigi EL-i käibemaksukohustuslaste numbrite kohta tehtud kontrollide loend Monitor sakk.

Praeguses rühmas tehtud kontrollide loend sisaldab järgmisi veerge.

 • Check date – kontrolli kuupäev ja kellaaeg ühe sekundi täpsusega.
 • EU VAT number – EL-i käibemaksukohustuslase number, mille kohta kontroll tehti.
 • Status – kirjeldav olek, mis teavitab kontrolli tulemusest.
 • Code – numbriline olek, mis teavitab kontrolli tulemusest.
 • Status change – väljal võib olla 3 väärtust:
  • Lack of data – juhul, kui kontrolli tehakse esimest korda.
  • Yes – väärtus tähendab, et olek on pärast viimast kontrollimist muutunud.
  • No – väärtus tähendab, et olek ei ole pärast viimast kontrollimist muutunud.

Kontrollide filtreerimine

Kuvatud päringute filtreerimine on võimalik:

 • EU VAT number
 • Check date

Kuvatavate tšekkide piiramiseks antud EL-i käibemaksukohustuslase numbriga klõpsake ripploendil, millel on kiri All numbers ja valige loendist EL KMKR number või sisestage tekstiväljale selle algus. Pärast valiku kinnitamist kuvatakse ainult antud EL-i käibemaksukohustuslase numbriga tehtud kontrollid.

Kuvatavate tšekkide piiramiseks ainult teatud päevaga klõpsake ripploendil, millel on silt All dates ja valige loendist konkreetne kontrollimise kuupäev või sisestage selle algus tekstiväljale. Pärast valiku kinnitamist kuvatakse kõik sellel päeval tehtud EL-i käibemaksutšekid.

Kuvatud tšekkide sorteerimine

Teostatud kontrollide loendit on võimalik sorteerida iga veeru abil. Kontrollnimekirja sortimiseks Code veerus, klõpsake veeru nimest paremal oleval kolmnurgal. Ülespool olev kolmnurk tähistab kasvavat sortimist ja allapoole suunatud sortimist kahanevalt.

Tšekkide eksport

Praegu kuvatud tšekkide loendit on võimalik igal ajal eksportida, klõpsates nuppu Export nuppu.

Seejärel valige failivorming (CSV või TXT). Pärast failivormingu valiku kinnitamist ekspordib süsteem nimekirjas hetkel kuvatavad andmed ja küsib asukohta, kuhu eksporditud andmeid sisaldav allalaaditud fail salvestatakse.