Bevezetés

Az EU ÁFA-számok automatikus ellenőrzésének szolgáltatása lehetővé teszi a VIES rendszerben lévő entitás állapotának teljes körű karbantartásmentes nyomon követését.

Minden ellenőrzési tevékenységet rendszereink végzik, és a felhasználó minden ellenőrzés befejezése után bejelentkezhet fiókjába, és letöltheti az összes elvégzett ellenőrzés eredményét tartalmazó jelentést. Az ellenőrzések meghatározása ütemterv segítségével történik, melynek segítségével a felhasználó meghatározza az elvégzett ellenőrzések gyakoriságát.

A szolgáltatás a Szakmai és Egyéni Tervben érhető el, és különösen azoknak a cégeknek szól, amelyeknek havonta akár több tízezer vállalkozót kell ellenőrizniük.

A Szakmai tervben a figyelt EU ÁFA számok maximális száma nem haladhatja meg a 10 000-et. Egyedi tervek esetén a limit magasabb is lehet, és a megkeresések szerződött számától függ. Az EU áfafigyelő szolgáltatás részeként lebonyolított minden megkeresés az API felületen keresztül lebonyolított megkeresésekkel megegyező módon kerül számlázásra.

Csoport létrehozása és ütemezése

Az EU-s áfaszám ellenőrzések elvégzéséhez csoportot kell létrehozni. A csoport olyan EU-s áfaszámok halmaza, amelyekhez egy adott csekktípus és egy meghatározott ellenőrzési ütemezés van hozzárendelve.

Miután bejelentkezett és átköltözött a „Monitor” lapon kattintson a Add new group gomb. Megjelenik egy ablak, amelyben meg kell adnia a csoport nevét, meg kell adnia az ellenőrzés típusát és be kell állítania egy ütemezést, amely meghatározza, hogy mely napokon kell ellenőrizni a csoporthoz tartozó EU ÁFA számokat.

Az ütemterv megadásakor vegye figyelembe, hogy az EU VAT Monitor (VIES) által végzett minden egyes ellenőrzés külön lekérdezésként kerül számlázásra. Ez azt jelenti, hogy ha a csoport például 1000 EU-s áfaszámot tartalmaz majd, és az ütemezés úgy van beállítva, hogy a havi 5 napos csoportot ellenőrizze, akkor a hónapban összesen 5000 megkeresést számolunk.

Az alábbi ábra egy új csoport létrehozását mutatja be az áfa-nyilvántartásban az adózó napi ellenőrzésére.

Csak csoport létrehozása után van lehetőség egy adott csoporton belül ellenőrizni kívánt EU ÁFA számok megadására.

Felügyelt EU-s áfaszámok kezelése

A figyelt EU ÁFA számok kezelése csak egy adott csoport kiválasztása után lehetséges.

EU ÁFA számok importálása

NIP-számok hozzáadásához vagy importálásához egy kiválasztott csoporthoz egy CSV-fájlból, kattintson a gombbal + jel

Megjelenik egy ablak, amely lehetővé teszi EU-s adószámok hozzáadását a vágólapról történő beírással vagy beillesztéssel (Ctrl + v). Lehetőség van olyan CSV fájl feltüntetésére is (a fájlnak * .csv kiterjesztésűnek kell lennie), amely egy oszlopban tartalmazza az EU ÁFA számokat. Az EU ÁFA számok megadása után nyomja meg a gombot Add gombot az importálási folyamat elindításához.

Végül a rendszer megjeleníti az importálási folyamat összefoglalóját, amely megjeleníti a sikeresen importált EU ÁFA számok teljes számát, például:
Import completed successfully. Number of valid EU VAT numbers: 4.

A számok importálása után az első és az azt követő ellenőrzés automatikusan megtörténik az adott csoportra beállított ütemezés szerint.

Keressen rá EU-s adószámokra

Ha egy adott EU-s adószámra szeretne rákeresni, és csak az adott számhoz tartozó ellenőrző számot szeretné megjeleníteni, kattintson a feliratot tartalmazó legördülő listára. All numbers és válassza ki a listából az EU adószámot, vagy írja be a szövegmezőbe az elejét.

EU adószámok eltávolítása

Adott EU-s áfaszám eltávolításához a kiválasztott csoportból kattintson a gombbal x jel

Megjelenik egy ablak, amely arról tájékoztat, hogy az eltávolított EU-adószámra vonatkozóan a továbbiakban nem végeznek ellenőrzéseket.

Az EU ÁFA szám eltávolítását a kiválasztott csoportból meg kell erősíteni a gombra kattintva Delete gomb.

Figyelem! Nem szabad megfeledkezni arról is, hogy az EU-s áfaszám eltávolítása után az elvégzett ellenőrzések előzményei nem tekinthetők meg.

Csekkek kezelése

Csekk megtekintése

Az összes EU ÁFA számra elvégzett ellenőrzések listája automatikusan megjelenik a beírása után Monitor lapon.

Az aktuális csoportban végrehajtott ellenőrzések listája a következő oszlopokat tartalmazza:

 • Check date – az ellenőrzés dátuma és ideje egy másodperces pontossággal.
 • EU VAT number – EU adószám, amelyre az ellenőrzést elvégezték.
 • Status – leíró állapot, amely tájékoztat az ellenőrzés eredményéről.
 • Code – numerikus állapot, amely az ellenőrzés eredményéről tájékoztat.
 • Status change – a mezőnek 3 értéke lehet:
  • Lack of data – ha az ellenőrzést első alkalommal végzik el.
  • Yes – az érték azt jelenti, hogy az állapot megváltozott az utolsó ellenőrzés óta.
  • No – az érték azt jelenti, hogy az állapot nem változott az utolsó ellenőrzés óta.

Szűrési ellenőrzések

A megjelenített lekérdezések szűrése lehetséges:

 • EU VAT number
 • Check date

Ahhoz, hogy a megjelenített csekkeket egy adott EU-s áfaszámra korlátozza, kattintson a felirattal ellátott legördülő listára All numbers és válassza ki a listából az EU adószámot, vagy írja be a szövegmezőbe az elejét. A választás megerősítése után csak az adott EU-s áfaszámhoz tartozó ellenőrzések jelennek meg.

Ahhoz, hogy a megjelenített csekkeket csak egy adott napra korlátozza, kattintson a felirattal ellátott legördülő listára All dates és válasszon ki egy adott ellenőrzés dátumát a listából, vagy írja be a kezdetét a szövegmezőbe. A választás megerősítése után az adott napon készült összes EU ÁFA csekk megjelenik.

A megjelenített csekkek rendezése

Az elvégzett ellenőrzések listája az egyes oszlopok segítségével rendezhető. Az ellenőrzőlista rendezéséhez a Code oszlopban kattintson az oszlop nevétől jobbra lévő háromszögre. A felfelé mutató háromszög növekvő, a lefelé rendezés pedig csökkenő rendezést jelent.

Csekkek kivitele

Az aktuálisan megjelenített csekklista bármikor exportálható a gombra kattintva Export gomb.

Ezután válassza ki a fájlformátumot (CSV vagy TXT). A fájlformátum kiválasztásának megerősítése után a rendszer exportálja az aktuálisan megjelenített adatokat a listán, és rákérdez, hogy az exportált adatokat tartalmazó letöltött fájl hova kerüljön.