Клієнтська програма viesClient.exe дозволяє швидко й автоматично перевіряти сутності (підрядників) на рівні командного рядка (CLI / CMD) щодо їх поточного статусу в системі VIES. Додаток також дозволяє зберігати завантажені дані у файл у 3 форматах:

  • JSON (стандартний формат відображення за замовчуванням)
  • XML
  • MAP (ключ картки атрибута = значення)

Програма успішно протестована в наступних версіях MS Windows: XP, 7 і 10.

Остання версія програми завжди доступна для завантаження з Завантажити сторінки.

Повну функціональність програми можна перевірити – без необхідності створення облікового запису – за допомогою наданого Тестовий API

Щоб використовувати надбудову в API виробництва, вам потрібно налаштувати обліковий запис на веб-сайті viesapi.eu, придбати мінімум бізнес-план і створити ключ API та ідентифікатор ключа API.

Процес реєстрації та налаштування облікового запису, а також генерування ключів описано на Документація веб-сайт.

активація

Спільна виконувана програма viesClient.exe не потребує інсталяції та не потребує запуску під обліковим записом із правами адміністратора. Щоб запустити програму, виберіть Command Prompt додаток від в Start меню або типу cmd в "Search programs and files і натисніть Enter:

Після запуску консолі перейдіть до каталогу, де знаходиться файл zip viesClient.exe було завантажено та розпаковано.

Запуск програми без вказівки параметрів викликає вікно довідки.

Конфігурація

Запуск viesClient.exe додаток без зазначення API key ID і API key дозволяє запитувати тестове середовище (докладніше про Перевірте VIES API сторінка).

Щоб підключитися до виробничого середовища, необхідно викликати viesClient.exe додаток із параметрами автентифікації, а саме:

  • keyid – параметр повинен містити ідентифікатор ключа API (ID), згенерований в обліковому записі на веб-сайті viesapi.eu,
  • key – параметр повинен містити ключ API (Ключ), згенерований в обліковому записі на сайті viesapi.eu.

Подробиці генерації ідентифікатора та ключа описані на Документація сторінки. Нижче наведено приклад виклику програми з параметрами аутентифікації (keyid і key):
viesClient.exe -keyid XXXXXXXXXXXX -key YYYYYYYYYYYY -vies -euvat PL7171642051.

Синтаксис виклику

Синтаксис виклику програми viesClient.exe:
viesClient.exe <action> [options].

Доступні дії :
-help – опис параметрів виклику програми
-account – повертає інформацію про поточний баланс рахунку viesapi.eu
-vies – отримати дані компанії з VIES.

Доступні опції [опції]:

-keyid string – Ідентифікатор ключа API
-key string – ключ API
-euvat number – Ідентифікаційний номер ПДВ ЄС із префіксом країни
-format type
– формат даних, що повертаються (JSON, MAP, XML), за замовчуванням: JSON
-file path
– ім’я та шлях до файлу результату, за замовчуванням: каталог запуску viesClient.exe
-proxy url
– Конфігурація HTTP-проксі (як URL http://user:password@hostname:port).

Приклади

УВАГА! Наступні приклади адаптовані до даних, зібраних у тестовому середовищі. Щоб перевірити виробниче середовище, додайте –keyid і –key параметри з відповідними значеннями для кожного запиту.

1. Завантаження даних компанії з VIES і відображення результату на консолі у форматі MAP:

viesClient.exe -vies -euvat PL5213003700 -map format

2. Відображення інформації про поточний стан рахунку:

viesClient.exe -account.

3. Налаштування HTTP-проксі:

viesClient.exe -vies -euvat PL7272445205 -proxy http://user:password@10.0.0.1:8080