ViesClient.exe klienta lietojumprogramma ļauj ātri un automātiski pārbaudīt entītijas (līgumslēdzējus) no komandrindas līmeņa (CLI / CMD) attiecībā uz to pašreizējo statusu VIES sistēmā. Lietojumprogramma arī ļauj saglabāt lejupielādētos datus failā 3 formātos:

  • JSON (noklusējuma displeja formāts uz stdout)
  • XML
  • MAP (atribūta kartes atslēga = vērtība)

Lietojumprogramma ir veiksmīgi pārbaudīta šādās MS Windows versijās: XP, 7 un 10.

Programmas jaunākā versija vienmēr ir pieejama lejupielādei no Lejupielādēt lappuse.

Pilnu aplikācijas funkcionalitāti var pārbaudīt – bez nepieciešamības izveidot kontu – izmantojot piedāvāto Testa API

Lai izmantotu pievienojumprogrammu ražošanas API, jums ir jāizveido konts vietnē viesapi.eu, jāiegādājas vismaz Biznesa plāns un jāģenerē API atslēga un API atslēgas identifikators.

Reģistrācijas un konta izveides process, kā arī atslēgu ģenerēšana ir aprakstīta vietnē Dokumentācija tīmekļa vietne.

Aktivizēšana

Koplietojama izpildāmā programma viesClient.exe nav nepieciešama instalēšana, un tā nav jādarbojas ar kontu ar administratora privilēģijām. Lai palaistu programmu, atlasiet Command Prompt pieteikums no Start izvēlne vai veids cmd iekš "Search programs and files laukā un nospiediet taustiņu Enter:

Pēc konsoles palaišanas dodieties uz direktoriju, kurā atrodas zip fails viesClient.exe tika lejupielādēts un izpakots.

Palaižot programmu, nenorādot parametrus, tiek parādīts palīdzības logs.

Konfigurācija

Palaižot viesClient.exe pieteikums, nenorādot API key ID un API key ļauj veikt vaicājumus testa vidē (sīkāka informācija par Pārbaudiet VIES API lappuse).

Lai izveidotu savienojumu ar ražošanas vidi, ir nepieciešams izsaukt viesClient.exe lietojumprogramma ar autentifikācijas parametriem, kas ir:

  • keyid – parametrā ir jāietver API atslēgas identifikators (ID), kas ģenerēts kontā vietnē viesapi.eu,
  • key – parametrā ir jāietver API atslēga (Key), kas ģenerēta vietnē viesapi.eu.

Sīkāka informācija par identifikatora un atslēgas ģenerēšanu ir aprakstīta vietnē Dokumentācija lappuse. Tālāk ir parādīts lietojumprogrammas izsaukšanas piemērs ar autentifikācijas parametriem (keyid un key):
viesClient.exe -keyid XXXXXXXXXXXX -key YYYYYYYYYYYY -vies -euvat PL7171642051.

Zvanīšanas sintakse

Programmas viesClient.exe izsaukšanas sintakse:
viesClient.exe <action> [options].

Pieejamās darbības :
-help – programmas izsaukšanas parametru apraksts
-account – atgriež informāciju par viesapi.eu norēķinu konta atlikumu
-vies – iegūt uzņēmuma datus no VIES.

Pieejamās opcijas [opcijas]:

-keyid string - API atslēgas identifikators
-key string - API atslēga
-euvat number – ES PVN ID numurs ar valsts prefiksu
-format type
– atgriezto datu formāts (JSON, MAP, XML), noklusējuma: JSON
-file path
– nosaukums un ceļš uz rezultātu failu, noklusējuma: viesClient.exe palaišanas direktorijs
-proxy url
- HTTP starpniekservera konfigurācija (kā URL http://user:password@hostname:port).

Piemēri

UZMANĪBU! Tālāk minētie piemēri ir pielāgoti testa vidē savāktajiem datiem. Lai veiktu ražošanas vides pārbaudes, pievienojiet –keyid un –key parametrus ar atbilstošām vērtībām katram vaicājumam.

1. Uzņēmuma datu lejupielāde no VIES un rezultāta parādīšana konsolē MAP formātā:

viesClient.exe -vies -euvat PL5213003700 -map format

2. Parādiet informāciju par pašreizējo konta statusu:

viesClient.exe -account.

3. HTTP starpniekservera iestatījums:

viesClient.exe -vies -euvat PL7272445205 -proxy http://user:password@10.0.0.1:8080