Klientská aplikace viesClient.exe umožňuje rychlou a automatickou kontrolu entit (dodavatelů) z úrovně příkazového řádku (CLI / CMD) z hlediska jejich aktuálního stavu v systému VIES. Aplikace také umožňuje uložit stažená data do souboru ve 3 formátech:

  • JSON (výchozí formát zobrazení na stdout)
  • XML
  • MAP (klíč atributu mapy = hodnota)

Aplikace byla úspěšně otestována v následujících verzích MS Windows: XP, 7 a 10.

Nejnovější verze aplikace je vždy k dispozici ke stažení z Stažení strana.

Plnou funkčnost aplikace lze zkontrolovat – bez nutnosti vytvoření účtu – pomocí poskytnutého Test API

Pro použití doplňku v produkčním API si musíte založit účet na webu viesapi.eu, zakoupit si minimálně Business plán a vygenerovat API klíč a identifikátor API klíče.

Proces registrace a nastavení účtu a také generování klíčů byl popsán na Dokumentace webová stránka.

Aktivace

Sdílený spustitelný program viesClient.exe nevyžaduje instalaci a nemusí být provozován pod účtem s oprávněními správce. Chcete-li spustit program, vyberte Command Prompt aplikace z Start menu nebo typu cmd v "Search programs and files pole a stiskněte Enter:

Po spuštění konzoly přejděte do adresáře, kde se nachází soubor zip viesClient.exe byl stažen a rozbalen.

Po spuštění programu bez zadání parametrů se zobrazí okno nápovědy.

Konfigurace

Spuštění viesClient.exe aplikace bez uvedení API key ID a API key umožňuje dotazovat se na testovací prostředí (více podrobností na Otestujte VIES API strana).

Pro připojení k produkčnímu prostředí je nutné vyvolat viesClient.exe aplikace s autentizačními parametry, kterými jsou:

  • keyid – parametr by měl obsahovat identifikátor API klíče (ID) vygenerovaný na účtu na webu viesapi.eu,
  • key – parametr by měl obsahovat API klíč (Key) vygenerovaný na účtu na webu viesapi.eu.

Podrobnosti o generování identifikátoru a klíče jsou popsány na Dokumentace strana. Níže je uveden příklad volání aplikace s parametry ověřování (keyid a key):
viesClient.exe -keyid XXXXXXXXXXXX -key YYYYYYYYYYYY -vies -euvat PL7171642051.

Syntaxe volání

Syntaxe volání programu viesClient.exe:
viesClient.exe <action> [options].

Dostupné akce :
-help – popis parametrů volání programu
-account – vrací informaci o aktuálním zůstatku na účtu viesapi.eu
-vies – získat firemní data z VIES.

Dostupné možnosti [options]:

-keyid string – Identifikátor klíče API
-key string – API klíč
-euvat number – DIČ EU s předvolbou země
-format type
– formát vrácených dat (JSON, MAP, XML), výchozí: JSON
-file path
– název a cesta k výslednému souboru, výchozí: viesClient.exe spustit adresář
-proxy url
– Konfigurace HTTP proxy (jako URL http://user:password@hostname:port).

Příklady

POZORNOST! Následující příklady jsou přizpůsobeny datům shromážděným v testovacím prostředí. Chcete-li provést kontroly produkčního prostředí, přidejte –keyid a –key parametry s příslušnými hodnotami pro každý dotaz.

1. Stažení firemních dat z VIES a zobrazení výsledku na konzoli ve formátu MAP:

viesClient.exe -vies -euvat PL5213003700 -map format

2. Zobrazte informace o aktuálním stavu účtu:

viesClient.exe -account.

3. Nastavení HTTP proxy:

viesClient.exe -vies -euvat PL7272445205 -proxy http://user:password@10.0.0.1:8080