Úvod

Aplikace VIES Checker umožňuje načíst libovolný soubor CSV a zkontrolovat entity (dodavatele), které se v tomto souboru objevují, z hlediska jejich aktuálního stavu v systém VIES.

Vydaná aplikace byla úspěšně otestována ve verzích MS Windows: 7/8/8.1/10 a 11. Aplikaci je možné nainstalovat v 32bitové i 64bitové verzi operačního systému Windows.

Nejnovější verze aplikace VIES Checker je vždy k dispozici ke stažení z webu Stažení strana.

Abyste mohli aplikaci používat, musíte si vytvořit účet na viesapi.eu webové stránky a vygenerovat klíč a jeho identifikátor. Proces registrace a nastavení účtu a také generování klíčů byl popsán na Dokumentace webová stránka.

Aktivace

Po stažení aplikace a jejím uložení na disk místního počítače rozbalte archiv ZIP. Aplikace nevyžaduje instalaci a lze ji otevřít pod běžným uživatelským účtem (nevyžaduje administrátorská práva). Aplikace se spustí po kliknutí na viesapi-app.exe soubor.

přes hlavní nabídku kontroly

Konfigurace

Po spuštění aplikace je nutné nastavení jednou nakonfigurovat. Chcete-li to provést, klepněte na Settings tlačítko z hlavní nabídky.

V Identifier zadejte hodnotu, která byla vygenerována při vytváření účtu na viesapi.eu portál – API Keys karta, Identifier sloupec. Nicméně, v Key zadejte hodnotu, která byla vygenerována při vytváření účtu na viesapi.eu portál – API Keys karta, Key sloupec.

přes konfiguraci klíče API checker

Pokud se připojení k internetu provádí pomocí proxy serveru, přejděte na stránku Proxy HTTP vyberte kartu Connect via the proxy server option below a vyplňte pole příslušnými údaji.

 

Popis hlavního menu

Níže uvedený obrázek ukazuje tlačítka dostupná v hlavní nabídce programu:

 

Load file – umožňuje vybrat textový soubor v CSV formát. Formát řádku je vatEU [, název společnosti], kde:

  • vatEU – DIČ EU, na základě kterého bude prováděno ověření subjektu,
  • companyName – Název společnosti (volitelné)

V případě souboru CSV, vatEU pole je povinné a companyName pole je volitelné pole a nemusí být přítomno. Záznam může obsahovat pouze DIČ EU.

Podle formátu CSV musí být textová pole uzavřena v uvozovkách a oddělena čárkou, např.: “PL7171642051”, “SpolečnostXYZ”

Delete selected – Odstraní všechny vybrané řádky.

Delete all – Odstraní všechny načtené řádky ze souboru CSV.

Start checking – tlačítko spustí ověřování všech vybraných kontrol. Status poplatníka VIES lze ověřit u subjektů registrovaných v některém z členských států Evropské unie.

Save results – stisknutím tlačítka můžete uložit výsledky kontrol do XLS (Microsoft Excel) nebo textového CSV souboru.

Settings – vyvolá záložku pro zadání identifikátoru a klíče.

Manage your account – stisknutí tlačítka umožňuje rychlý přechod na přihlašovací stránku portálu viesapi.eu.

Documentation – kliknutím na odkaz budete přesměrováni na tuto dokumentaci.

Contact stisknutím tlačítka můžete automaticky vytvořit e-mail.

Kontrola entit uložených v souboru CSV

Chcete-li zkontrolovat entity zaznamenané v souboru CSV, proveďte:

  1. Otevřete soubor CSV a načtěte jeho obsah pomocí Load file knoflík.
  2. Chcete-li provést kontrolu, stiskněte Start checking knoflík.

Zobrazí se okno informující o průběhu procesu kontroly:

vies hromadné veryficationJak můžete vidět na výše uvedeném snímku obrazovky, aplikace je velmi rychlá, protože ověřila přes 2000 záznamů ve VIES za méně než 20 minut. Což dává výkon 1,6 dotazu za sekundu. Musíte však vědět, že výkon aplikace závisí především na dostupnosti a stabilitě samotného systému VIES.

Po dokončení kontroly se výběrem konkrétního řádku aktivuje náhled v pravém panelu programu (Details karta):

prostřednictvím aplikace hromadné kontroly

Získané výsledky lze filtrovat zadáním hledaného textu do pole pod názvem daného sloupce nebo uložit do textového souboru XLS (Microsoft Excel) nebo CSV stisknutím tlačítka Save results knoflík.

Můžete také jít do Account kartu kdykoli, kde najdete:

  • Informace o aktivním plánu.
  • Seznam funkcí dostupných v aktuálním plánu.
  • Statistiky týkající se dotazů provedených od začátku měsíce.

přes ověřovací aplikaci – účet