Uvod

Aplikacija VIES Checker omogućuje vam učitavanje bilo koje CSV datoteke i provjeru entiteta (izvođača) koji se pojavljuju u ovoj datoteci u smislu njihovog trenutnog statusa u VIES sustav.

Puštena aplikacija je uspješno testirana u sljedećim verzijama MS Windows: 7/8/8.1/10 i 11. Aplikaciju je moguće instalirati u 32-bitnu i 64-bitnu verziju Windows operativnog sustava.

Najnovija verzija aplikacije VIES Checker uvijek je dostupna za preuzimanje s preuzimanje datoteka stranica.

Za korištenje aplikacije potrebno je kreirati račun na viesapi.eu web mjesto i generirajte ključ i njegov identifikator. Proces registracije i postavljanja računa kao i generiranja ključeva opisan je na Dokumentacija web stranica.

Aktivacija

Nakon što preuzmete aplikaciju i spremite je na disk lokalnog računala, raspakirajte ZIP arhivu. Aplikacija ne zahtijeva instalaciju i može se otvoriti pod običnim korisničkim računom (ne zahtijeva administratorska prava). Aplikacija se pokreće nakon klika na viesapi-app.exe datoteka.

vies checker glavni izbornik

Konfiguracija

Nakon pokretanja aplikacije, potrebno je jednom konfigurirati postavke. Da biste to učinili, kliknite na Settings gumb iz glavnog izbornika.

u Identifier polje unesite vrijednost koja je generirana prilikom kreiranja računa na viesapi.eu portal - API Keys kartica, Identifier stupac. Međutim, u Key polje unesite vrijednost koja je generirana prilikom kreiranja računa na viesapi.eu portal - API Keys kartica, Key stupac.

vies checker api ključ config

Ako se veza s internetom provodi pomoću proxy poslužitelja, idite na Proxy HTTP karticu, odaberite Connect via the proxy server option below i popunite polja odgovarajućim podacima.

 

Opis glavnog izbornika

Donja slika prikazuje gumbe dostupne u glavnom izborniku programa:

 

Load file – omogućuje odabir tekstualne datoteke u CSV format. Format retka je vatEU [, naziv tvrtke], gdje je:

  • vatEU – EU PDV broj na temelju kojeg će se provesti provjera subjekta,
  • companyName – Naziv tvrtke (neobavezno)

U slučaju CSV datoteke, vatEU polje je obavezno, a companyName polje je izborno polje i ne mora biti prisutno. Evidencija može sadržavati samo EU PDV broj.

Prema CSV formatu, tekstualna polja moraju biti u navodnicima i odvojena zarezom, npr.: “PL7171642051”, “TvrtkaXYZ”

Delete selected – Briše sve odabrane retke.

Delete all – Briše sve učitane retke iz CSV datoteke.

Start checking – gumb pokreće provjeru svih odabranih čekova. VIES status poreznog obveznika moguće je provjeriti za subjekte registrirane u jednoj od država članica Europske unije.

Save results – pritiskom na gumb možete spremiti rezultate provjera u XLS (Microsoft Excel) ili tekstualnu CSV datoteku.

Settings – poziva karticu za unos identifikatora i ključa.

Manage your account – pritiskom na gumb možete brzo otići na stranicu za prijavu na portal viesapi.eu.

Documentation – klikom na poveznicu preusmjerit ćete se na ovu dokumentaciju.

Contact pritiskom na gumb možete automatski kreirati e-mail.

Provjera entiteta spremljenih u CSV datoteci

Kako biste provjerili entitete zabilježene u CSV datoteci, izvedite:

  1. Otvorite CSV datoteku i učitajte njezin sadržaj pomoću Load file dugme.
  2. Za provjeru pritisnite Start checking dugme.

Prikazat će se prozor s informacijama o napredovanju procesa provjere:

vies skupna verifikacijaKao što možete vidjeti na gornjoj snimci zaslona, aplikacija je vrlo brza jer je provjerila više od 2000 zapisa u VIES-u za manje od 20 minuta. Što daje izvedbu od 1,6 upita u sekundi. Međutim, morate znati da rad aplikacije najviše ovisi o dostupnosti i stabilnosti samog VIES sustava.

Nakon što je provjera završena, odabir određenog retka omogućuje pregled u desnom panelu programa (Details kartica):

vies aplikacija za skupnu provjeru

Dobivene rezultate moguće je filtrirati unosom traženog teksta u polje ispod naziva zadanog stupca ili spremiti u XLS (Microsoft Excel) ili CSV tekstualnu datoteku pritiskom na tipku Save results dugme.

Također možete otići na Account karticu u bilo koje vrijeme, gdje ćete pronaći:

  • Podaci o aktivnom planu.
  • Popis funkcionalnosti dostupnih u trenutnom planu.
  • Statistika vezana uz upite izvršene od početka mjeseca.

vies aplikacija za provjeru valjanosti - račun