Uvod

Servis Viesapi.eu pruža podatke odabranim poduzetnicima koristeći između ostalog web servise, programske biblioteke i namjenske aplikacije. Korištenjem dostupnog softvera (biblioteke, aplikacije i Excel add-in) vaši kupci će moći:

  • provjeriti status EU PDV broja izvođača u VIES sustavu,
  • preuzimanje podataka o tvrtki iz VIES sustava,
  • automatsko popunjavanje obrazaca za račune,

na najbrži mogući način.

Ovaj dokument detaljno opisuje koje korake treba poduzeti za pravilnu integraciju s uslugom viesapi.eu.


Pažnja! Potpuna funkcionalnost može se provjeriti pomoću priloženog Testirajte VIES API. Korištenjem API TEST-a moguće je provjeriti sve funkcije koje se nude u plaćenim paketima bez potrebe za kreiranjem računa.


Slijedite korake u nastavku za pristup produkcijskom API sučelju.

Prvi korak je registracija u sustavu i kreiranje računa. Zahvaljujući čemu će biti moguće preuzeti softver i dodatno ga konfigurirati za ispravnu komunikaciju s web servisima koje nudi servis viesapi.eu.

Registracija

Potrebna je registracija subjekta koji želi koristiti funkcionalnosti servisa viesapi.eu. Da biste to učinili, idite na Registracija stranicu i ispunite odgovarajući obrazac. Preduvjet za korištenje usluge viesapi.eu je prihvaćanje propisa. Ispravno ispunjavanje obrasca i klik na Prijavite se gumb kreirat će račun u servisu viesapi.eu i njegovu automatsku aktivaciju.

Prijaviti se

Prijava na aktivirani račun moguća je nakon unosa Kartica za prijavu te unos e-mail adrese i lozinke definirane prilikom registracije. Nakon ispravne autentifikacije, moguće je upravljati računom. Korisnik može generirati identifikatore i pristupne ključeve na svom računu, koji se koriste za njegovu autentifikaciju u sustavu.

Generiranje identifikatora (identifier) i pristupnog ključa (key)

Prilikom prve prijave, an identifier generira se automatski zajedno s odgovarajućim key. The identifier je javan i ne zahtijeva zaštitu, dok je key je privatan i ne bi trebao biti dostupan trećim stranama. Dodatno, radi povećanja sigurnosti, korisnik može unijeti IP address odakle mogu stići upiti. To može biti, na primjer, IP adresa internetske trgovine. Ne postoji ograničenje broja generiranih parova ključeva i identifikatora. U slučaju da korisnik ne želi koristiti bilo koji par identifikator-ključ, može ga isključiti promjenom statusa.

API ključevi

Trenutno dostupne VIES API metode pristupa

U nastavku predstavljamo moguće metode pristupa VIES API-ju. Kliknite na naslov ili poveznicu na dokumentaciju za detalje.

1. Programske biblioteke: PHP, .NET (C#, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro), Python, Java, C/C++, JavaScript

Tehnička dokumentacija i detaljan opis korištenja knjižnica dostupni su u Dokumentacija tab.

Datoteke knjižnica mogu se preuzeti s povezane web stranice preuzimanje datoteka.

2. Microsoft Excel VIES API dodatak

Za ljude koji svakodnevno koriste aplikaciju Excel pripremili smo dodatak jednostavan za korištenje. Omogućuje učinkovitu (bez znanja programiranja) provjeru statusa subjekta na bijeloj listi, PDV registru i VIES sustavu kao i pretraživanje i preuzimanje podataka o subjektima te provjeru njihovog trenutnog statusa poslovanja.

Pojedinosti o instalaciji, konfiguraciji i korištenju MS Excel VIES API dodatak stranica.

3. Provjera prijave za EU PDV (GUI)

Aplikacija VIES Checker omogućuje učitavanje bilo koje CSV datoteke za provjeru subjekata (izvođača) čiji su EU PDV brojevi pohranjeni u CSV datoteci u pogledu statusa u VIES sustavu.

Pojedinosti o instalaciji, konfiguraciji i korištenju opisane izravno na Aplikacija VIES Checker stranica.

Aplikacija ne zahtijeva instalaciju i administratorska prava za rad. Možete ga preuzeti s preuzimanje datoteka stranica.

4. EU PDV CLI/CMD Checker

VIES CLI/CMD Checker je klijentska aplikacija koja omogućuje brzu i automatsku provjeru subjekata (izvođača) iz razine naredbenog retka (CLI/CMD) u pogledu njihovog trenutnog statusa u VIES sustavu.

Pojedinosti o instalaciji, konfiguraciji i korištenju opisane izravno na VIES Checker CLI/CMD stranica.

Aplikacija ne zahtijeva instalaciju i administratorska prava za rad. Možete ga preuzeti s preuzimanje datoteka stranica.

5. REST API

Ako ste zainteresirani za izravno povezivanje s našim REST API-jem, pročitajte informacije dostupne na REST API stranica.

6. Automatsko praćenje statusa EU dobavljača PDV-a

Usluga automatske provjere EU PDV brojeva omogućava potpuno neodržavno praćenje statusa subjekta u VIES sustavu. Pročitajte više informacija o Praćenje stranica.