Upoznajte se s dostupnim planovima i ponuđenim funkcijama. Sve cijene su neto cijene. Treba dodati PDV. Kupljeni zahtjevi vrijede tijekom kalendarskog mjeseca.

 

Pokretanje
Godišnja UŠTEDA 30% (mjesečno 10)
7
Optimalno za većinu trgovina e-trgovine i startupa
Broj zahtjeva u planu
1 000
Trošak 1 zahtjeva iznad plana
0.03 €
Izvođenje
1 / sekundi
Vrsta računa
Pre-paid
Zaštićena veza (SSL)
DA
Tehnička podrška
DA
Naplata
DA
Podrška za više API ključeva
DA
MS Excel dodatak
NE
VIES Checker CMD
NE
Pristup API zapisnicima
NE
Aplikacija VIES Checker
NE
Statistika zahtjeva
NE
Praćenje EU PDV brojeva u VIES-u
NE
Prilagodba
NE
Prijavite se
Profesionalni
Godišnja UŠTEDA 30% (mjesečno 50)
35
Namijenjeno subjektima koji generiraju veliki broj zahtjeva
Broj zahtjeva u planu
10 000
Trošak 1 zahtjeva iznad plana
0.01 €
Izvođenje
Neograničen
Vrsta računa
Pre-paid/Post-paid
Zaštićena veza (SSL)
DA
Tehnička podrška
DA
Naplata
DA
Podrška za više API ključeva
DA
Pristup API zapisnicima
DA
Statistika zahtjeva
DA
Prilagodba
NE
Prijavite se
Pojedinac
mjesečno
Individualna prilagodba funkcionalnosti zahtjevima
Broj zahtjeva u planu
KONTAKT
Trošak 1 zahtjeva iznad plana
KONTAKT
Izvođenje
Neograničen
Vrsta računa
Naknadno plaćanje
Zaštićena veza (SSL)
DA
Tehnička podrška
DA
Naplata
DA
Podrška za više API ključeva
DA
Pristup API zapisnicima
DA
Statistika zahtjeva
DA
Prilagodba
DA
Prijavite se