Vänligen bekanta dig med tillgängliga planer och funktioner som erbjuds. Alla priser är nettopriser. Moms ska läggas till. De köpta önskemålen är giltiga under kalendermånaden.

 

Börja
SPARA 30% årligen (10 varje månad)
7
Optimalt för de flesta e-handelsbutiker och startups
Antalet förfrågningar i planen
1 000
Kostnad för 1 begäran ovanför planen
0.03 €
Prestanda
1 sekund
Kontotyp
Förbetalt
Säker anslutning (SSL)
JA
Teknisk support
JA
Fakturering
JA
Stöd för flera API-nycklar
JA
MS Excel-tillägg
NEJ
VIES Checker CMD
NEJ
Tillgång till API-loggar
NEJ
VIES Checker App
NEJ
Statistik över förfrågningar
NEJ
Övervakning av EU-momsnummer i VIES
NEJ
Anpassning
NEJ
Bli Medlem
Professionell
SPARA 30% årligen (50 varje månad)
35
Avsedd för enheter som genererar ett stort antal förfrågningar
Antalet förfrågningar i planen
10 000
Kostnad för 1 begäran ovanför planen
0.01 €
Prestanda
Obegränsat
Kontotyp
Förbetalt/efterbetalt
Säker anslutning (SSL)
JA
Teknisk support
JA
Fakturering
JA
Stöd för flera API-nycklar
JA
Tillgång till API-loggar
JA
Statistik över förfrågningar
JA
Anpassning
NEJ
Bli Medlem
Enskild
en gång i månaden
Individuell anpassning av funktionalitet till kraven
Antalet förfrågningar i planen
KONTAKT
Kostnad för 1 begäran ovanför planen
KONTAKT
Prestanda
Obegränsat
Kontotyp
Efterbetalt
Säker anslutning (SSL)
JA
Teknisk support
JA
Fakturering
JA
Stöd för flera API-nycklar
JA
Tillgång till API-loggar
JA
Statistik över förfrågningar
JA
Anpassning
JA
Bli Medlem