Testmiljö för kontroll av enhetsstatus i VIES-systemet.

För alla som är villiga att testa driften av delade bibliotek, plugins och ett tillägg för Microsoft Excel, har ett test-API gjorts tillgängligt på: https://viesapi.eu/api-test/

Att använda test-API:t kräver inte att man skapar ett konto på webbplatsen viesapi.eu, och alla test-API-funktioner fungerar på exakt samma sätt som i fallet med produktions-API (https://viesapi.eu/api/). Den enda begränsningen är antalet EU-momsnummer för vilka förfrågningar kan skickas.

Förfrågningar som skickas till API-testadressen kan endast hänvisar till följande nummer tilldelade specifika funktioner:

Funktionsnamn Beskrivning EU-momsnummer
getVIESData En funktion för att bekräfta aktiviteten för ett EU-momsnummer utfärdat av någon av EU:s medlemsstater PL7272445205
PL5213003700
PL5252242171
PL7171642051
DE327990207
FR10402571889
DK56314210
ES38076731R
PT501613897
CZ7710043187
IT06903461215
BG202211464
HU29312757
RO14388698
EL801116623
FI23064613
HR79147056526
LT100005828314
LV40203202898
SK2022210311
NL863726392B01
BE0835221567
ATU74581419
CY10137629O
EE100110874
IE8251135U
LU22108711
MT26572515
SE556037867001
SI51510847

Konfiguration

För produktionskonton genereras nyckelidentifieraren och nyckeln av användaren efter att ha loggat in på sitt konto på viesapi.eu-portalen. När det gäller test-API:et behöver du inte skapa ett konto – det räcker med att utföra konfigurationen enligt beskrivningen nedan.

För auktorisering i testmiljön, använd följande värden: test_id och test_key.

Test-API:et kräver en parameter mindre konstruktor som ska användas när klientobjektet konstrueras för att utföra korrekt autentisering. Här är exempel för särskilda bibliotek:

using viesapiLibrary.dll;

// Create the test env service client object.
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient();
#include "viesapi.h"

// Create the test env service client object.
VIESAPIClient* viesapi = NULL;
viesapi_new_test(&viesapi);
import pl.viesapi.client.*;

// Create the test env service client object.
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient();
var VIESAPI = require('viesapiclient');

// Create the test env service client object.
var viesapi = new VIESAPI.VIESAPIClient();
require_once 'VIESAPI/VIESAPIClient.php';

\VIESAPI\VIESAPIClient::registerAutoloader();

// Create the test env service client object.
$viesapi = new \VIESAPI\VIESAPIClient();
from viesapi import *
from pprint import pprint

# Create the test env service client object.
viesapi = VIESAPIClient()
' Create the test env service client object
Dim viesapi As New VIESAPIClient
# Create the test env service client object.
=VIESAPI.CONNECT.TEST()

Användande

Att kontrollera individuella funktioner hos test-API:t består i att anropa individuella funktioner som beskrivs i detalj på dokumentation sida med parametrarna (EU VAT-nummer) som anges ovan.

Vart och ett av de bibliotek vi tillhandahåller innehåller källkoden för ett exempelprogram som heter exempel, som illustrerar korrekt användning av alla API-funktioner.