Środowisko testowe do sprawdzania statusu podmiotu w systemie VIES.

Dla wszystkich chętnych do przetestowania działania bibliotek współdzielonych, wtyczek i dodatku do Microsoft Excel udostępniono testowe API pod adresem: https://viesapi.eu/api-test/

Korzystanie z API testowego nie wymaga zakładania konta w serwisie viesapi.eu, a wszystkie funkcje API testowego działają dokładnie tak samo jak w przypadku API produkcyjnego (https://viesapi.eu/api/). Jedynym ograniczeniem jest zakres numerów VAT UE, o które można wysyłać zapytania.

Zapytania wysyłane na adres API-test mogą tylko odnoszą się do następujących numerów przypisanych do określonych funkcji:

Nazwa funkcji Opis Numery VAT UE
getVIESData Funkcja potwierdzania aktywności numeru VAT UE wydanego przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej PL7272445205
PL5213003700
PL5252242171
PL7171642051
DE327990207
FR10402571889
DK56314210
ES38076731R
PT501613897
CZ7710043187
IT06903461215
BG202211464
HU29312757
RO14388698
EL801116623
FI23064613
HR79147056526
LT100005828314
LV40203202898
SK2022210311
NL863726392B01
BE0835221567
ATU74581419
CY10137629O
EE100110874
IE8251135U
LU22108711
MT26572515
SE556037867001
SI51510847

Konfiguracja

W przypadku kont produkcyjnych identyfikator klucza oraz klucz są generowane przez użytkownika po zalogowaniu się do swojego konta w portalu viesapi.eu. W przypadku testowego API nie ma potrzeby zakładania konta – wystarczy przeprowadzić konfigurację opisaną poniżej.

Do autoryzacji w środowisku testowym użyj następujących wartości: test_id oraz test_key.

Testowy interfejs API wymaga użycia konstruktora bez parametrów podczas konstruowania obiektu klienta w celu przeprowadzenia poprawnego uwierzytelniania. Oto przykłady dla poszczególnych bibliotek:

using viesapiLibrary.dll;

// Create the test env service client object.
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient();
#include "viesapi.h"

// Create the test env service client object.
VIESAPIClient* viesapi = NULL;
viesapi_new_test(&viesapi);
import pl.viesapi.client.*;

// Create the test env service client object.
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient();
var VIESAPI = require('viesapiclient');

// Create the test env service client object.
var viesapi = new VIESAPI.VIESAPIClient();
require_once 'VIESAPI/VIESAPIClient.php';

\VIESAPI\VIESAPIClient::registerAutoloader();

// Create the test env service client object.
$viesapi = new \VIESAPI\VIESAPIClient();
from viesapi import *
from pprint import pprint

# Create the test env service client object.
viesapi = VIESAPIClient()
' Create the test env service client object
Dim viesapi As New VIESAPIClient
# Create the test env service client object.
=VIESAPI.CONNECT.TEST()

Stosowanie

Sprawdzenie poszczególnych funkcjonalności testowego API polega na wywołaniu poszczególnych funkcji szczegółowo opisanych na stronie dokumentacja stronę z parametrami (numerami VAT UE) wymienionymi powyżej.

Każda z dostarczanych przez nas bibliotek zawiera kod źródłowy przykładowego programu o nazwie przykład, który ilustruje poprawne użycie wszystkich funkcji API.