Wstęp

Serwis Viesapi.eu udostępnia wybrane dane przedsiębiorców za pomocą m.in. serwisów internetowych, bibliotek programistycznych oraz dedykowanych aplikacji. Korzystając z dostępnego oprogramowania (biblioteki, aplikacje i dodatek Excel) Twoi klienci będą mogli:

  • sprawdzić status numeru VAT UE kontrahenta w systemie VIES,
  • pobierz dane firmy z systemu VIES,
  • automatyczne wypełnianie formularzy faktur,

w najszybszy możliwy sposób.

Dokument ten szczegółowo opisuje, jakie kroki należy podjąć, aby poprawnie zintegrować się z serwisem viesapi.eu.


Uwaga! Pełną funkcjonalność można sprawdzić za pomocą dostarczonego Przetestuj API VIES. Korzystając z API TEST można sprawdzić wszystkie funkcje oferowane w płatnych planach bez konieczności zakładania konta.


Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do produkcyjnego interfejsu API.

Pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie i założenie konta. Dzięki temu możliwe będzie pobranie oprogramowania i dalsza konfiguracja pod kątem prawidłowej komunikacji z serwisami internetowymi świadczonymi przez serwis viesapi.eu.

Rejestracja

Wymagana jest rejestracja podmiotu chcącego korzystać z funkcjonalności serwisu viesapi.eu. Aby to zrobić, przejdź do Rejestracja stronę i wypełnij odpowiedni formularz. Warunkiem korzystania z serwisu viesapi.eu jest akceptacja regulaminu. Poprawne wypełnienie formularza i kliknięcie Zapisz się przycisk spowoduje utworzenie konta w serwisie viesapi.eu i jego automatyczną aktywację.

Zaloguj sie

Zalogowanie się na aktywowane konto jest możliwe po wpisaniu Karta logowania oraz podanie adresu e-mail i hasła ustalonego podczas rejestracji. Po prawidłowym uwierzytelnieniu możliwe jest zarządzanie kontem. Użytkownik może generować na swoim koncie identyfikatory i klucze dostępu, które służą do uwierzytelnienia go w systemie.

Generowanie identyfikatora (identyfikatora) i klucza dostępu (klucza)

Podczas pierwszego logowania, an identifier jest generowany automatycznie wraz z odpowiednimi key. The identifier ma charakter publiczny i nie wymaga ochrony, natomiast key są prywatne i nie powinny być udostępniane osobom trzecim. Dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownik może wprowadzić tzw IP address z których mogą pochodzić zapytania. Może to być na przykład adres IP sklepu internetowego. Nie ma ograniczeń co do liczby generowanych par kluczy i identyfikatorów. W przypadku, gdy użytkownik nie chce korzystać z żadnej pary identyfikator-klucz, może ją wyłączyć, zmieniając jej status.

Klucze API

Obecnie dostępne metody dostępu do VIES API

Poniżej przedstawiamy możliwe metody dostępu do VIES API. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij tytuł lub łącze do dokumentacji.

1. Biblioteki programistyczne: PHP, .NET (C#, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro), Python, Java, C/C++, JavaScript

Dokumentacja techniczna i szczegółowy opis korzystania z bibliotek dostępnych w Dokumentacja patka.

Pliki bibliotek można pobrać z połączonej strony internetowej Ściągnij.

2. Dodatek Microsoft Excel VIES API

Dla osób korzystających na co dzień z aplikacji Excel przygotowaliśmy prosty w obsłudze dodatek. Pozwala skutecznie (bez wiedzy programistycznej) sprawdzić status podmiotu na białej liście, rejestrze VAT i systemie VIES, a także wyszukiwać i pobierać dane podmiotów oraz sprawdzać aktualny stan ich działalności.

Szczegóły dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania Dodatek MS Excel VIES API strona.

3. Kontroler aplikacji VAT UE (GUI)

Aplikacja VIES Checker umożliwia wczytanie dowolnego pliku CSV w celu sprawdzenia podmiotów (kontrahentów), których numery VAT UE są zapisane w pliku CSV pod kątem ich statusu w systemie VIES.

Szczegóły instalacji, konfiguracji i użytkowania opisane bezpośrednio na Aplikacja VIES Checker strona.

Aplikacja nie wymaga instalacji i uprawnień administratora do uruchomienia. Możesz go pobrać z Ściągnij strona.

4. Kontroler CLI/CMD VAT UE

VIES CLI/CMD Checker to aplikacja kliencka pozwalająca na szybkie i automatyczne sprawdzanie podmiotów (kontrahentów) z poziomu wiersza poleceń (CLI/CMD) pod kątem ich aktualnego statusu w systemie VIES.

Szczegóły instalacji, konfiguracji i użytkowania opisane bezpośrednio na VIES Checker CLI/CMD strona.

Aplikacja nie wymaga instalacji i uprawnień administratora do uruchomienia. Możesz go pobrać z Ściągnij strona.

5. REST API

Jeśli jesteś zainteresowany bezpośrednim połączeniem się z naszym REST API, zapoznaj się z informacjami dostępnymi na REST API strona.

6. Automatyczne monitorowanie statusu dostawców VAT UE

Usługa automatycznego sprawdzania numerów VAT UE pozwala na całkowicie bezobsługowe monitorowanie statusu podmiotu w systemie VIES. Przeczytaj więcej informacji nt Monitorowanie strona.