Úvod

Služba Viesapi.eu poskytuje vybraným podnikateľským dátam okrem iného webové služby, programovacie knižnice a špecializované aplikácie. Pomocou dostupného softvéru (knižnice, aplikácie a doplnok Excel) budú vaši zákazníci môcť:

  • skontrolovať stav IČ DPH dodávateľov EÚ v systéme VIES,
  • stiahnuť podrobnosti o spoločnosti zo systému VIES,
  • automatické vypĺňanie faktúr,

najrýchlejším možným spôsobom.

Tento dokument podrobne popisuje, aké kroky treba podniknúť na správnu integráciu so službou viesapi.eu.


Pozor! Plnú funkčnosť je možné skontrolovať pomocou poskytnutých Otestujte VIES API. Pomocou API TESTu je možné skontrolovať všetky funkcie ponúkané v platených programoch bez nutnosti vytvorenia účtu.


Ak chcete získať prístup k produkčnému rozhraniu API, postupujte podľa krokov nižšie.

Prvým krokom je registrácia do systému a vytvorenie účtu. Vďaka čomu bude možné softvér stiahnuť a ďalej nakonfigurovať pre správnu komunikáciu s webovými službami poskytovanými službou viesapi.eu.

Registrácia

Vyžaduje sa registrácia subjektu ochotného využívať funkcionalitu služby viesapi.eu. Ak to chcete urobiť, prejdite na stránku Registrácia stránku a vyplňte príslušný formulár. Predpokladom využívania služby viesapi.eu je súhlas s predpismi. Správne vyplňte formulár a kliknite na Prihlásiť Se tlačidlo vytvorí účet v službe viesapi.eu a jeho automatickú aktiváciu.

Prihlásiť sa

Prihlásenie do aktivovaného účtu je možné po zadaní Prihlasovacia karta a vyplnením e-mailovej adresy a hesla zadaných pri registrácii. Po správnom overení je možné účet spravovať. Používateľ si môže na svojom účte vygenerovať identifikátory a prístupové kľúče, ktoré slúžia na jeho autentifikáciu do systému.

Generovanie identifikátora (identifikátora) a prístupového kľúča (kľúč)

Pri prvom prihlásení an identifier sa generuje automaticky spolu s príslušným key. The identifier je verejný a nevyžaduje ochranu, pričom key je súkromná a nemala by byť dostupná tretím stranám. Okrem toho môže používateľ v záujme zvýšenia bezpečnosti vstúpiť do IP address z ktorých môžu pochádzať otázky. Môže to byť napríklad IP adresa internetového obchodu. Počet vygenerovaných párov kľúčov a identifikátorov nie je obmedzený. V prípade, že používateľ nechce používať žiadny pár identifikátor-kľúč, môže ho vypnúť zmenou jeho stavu.

API kľúče

Aktuálne dostupné prístupové metódy VIES API

Nižšie uvádzame možné spôsoby prístupu k VIES API. Podrobnosti získate kliknutím na názov alebo odkaz na dokumentáciu.

1. Programovacie knižnice: PHP, .NET (C#, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro), Python, Java, C/C++, JavaScript

Technická dokumentácia a podrobný popis, ako používať knižnice dostupné v Dokumentácia tab.

Súbory knižníc je možné stiahnuť z prepojenej webovej stránky Stiahnuť ▼.

2. Doplnok Microsoft Excel VIES API

Pre ľudí, ktorí denne používajú aplikáciu Excel, sme pripravili ľahko použiteľný doplnok. Umožňuje efektívne (bez znalosti programovania) kontrolovať stav subjektu v bielej listine, registri DPH a systéme VIES, ako aj vyhľadávať a sťahovať údaje o subjektoch a kontrolovať ich aktuálny stav obchodnej činnosti.

Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní na Doplnok MS Excel VIES API stránku.

3. Kontrola aplikácie DPH v EÚ (GUI)

Aplikácia VIES Checker umožňuje načítať akýkoľvek CSV súbor na kontrolu subjektov (dodávateľov), ktorých IČ DPH EÚ sú uložené v CSV súbore z hľadiska ich stavu v systéme VIES.

Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na Aplikácia VIES Checker stránku.

Aplikácia nevyžaduje inštaláciu a administrátorské práva na spustenie. Môžete si ho stiahnuť z Stiahnuť ▼ stránku.

4. Kontrola CLI/CMD DPH v EÚ

VIES CLI/CMD Checker je klientska aplikácia, ktorá umožňuje rýchlu a automatickú kontrolu entít (dodávateľov) z úrovne príkazového riadku (CLI / CMD) z hľadiska ich aktuálneho stavu v systéme VIES.

Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na VIES Checker CLI/CMD stránku.

Aplikácia nevyžaduje inštaláciu a administrátorské práva na spustenie. Môžete si ho stiahnuť z Stiahnuť ▼ stránku.

5. REST API

Ak máte záujem o priame pripojenie k nášmu REST API, prečítajte si informácie dostupné na REST API stránku.

6. Automatické monitorovanie stavu dodávateľov DPH v EÚ

Služba automatickej kontroly IČ DPH EÚ umožňuje úplne bezúdržbové sledovanie stavu subjektu v systéme VIES. Prečítajte si viac informácií na Monitorovanie stránku.