Testovacie prostredie na kontrolu stavu entity v systéme VIES.

Pre všetkých, ktorí chcú otestovať fungovanie zdieľaných knižníc, pluginov a doplnku pre Microsoft Excel, je k dispozícii testovacie API na: https://viesapi.eu/api-test/

Používanie testovacieho API si nevyžaduje vytvorenie účtu na stránke viesapi.eu a všetky funkcie testovacieho API fungujú úplne rovnako ako v prípade produkčného API (https://viesapi.eu/api/). Jediným obmedzením je rozsah IČ DPH EÚ, na ktoré je možné posielať dopyty.

Dopyty zaslané na adresu API-test môžu iba pozrite si nasledujúce čísla priradené konkrétnym funkciám:

Názov funkcie Popis IČ DPH EÚ
getVIESData Funkcia na potvrdenie činnosti IČ DPH EÚ vydaného ktorýmkoľvek členským štátom Európskej únie PL7272445205
PL5213003700
PL5252242171
PL7171642051
DE327990207
FR10402571889
DK56314210
ES38076731R
PT501613897
CZ7710043187
IT06903461215
BG202211464
HU29312757
RO14388698
EL801116623
FI23064613
HR79147056526
LT100005828314
LV40203202898
SK2022210311
NL863726392B01
BE0835221567
ATU74581419
CY10137629O
EE100110874
IE8251135U
LU22108711
MT26572515
SE556037867001
SI51510847

Konfigurácia

Pre produkčné účty si identifikátor kľúča a kľúč vygeneruje používateľ po prihlásení sa do svojho účtu na portáli viesapi.eu. V prípade testovacieho API nie je potrebné vytvárať účet – stačí vykonať konfiguráciu podľa nižšie uvedeného popisu.

Pre autorizáciu v testovacom prostredí použite nasledujúce hodnoty: test_id a test_key.

Testovacie API vyžaduje, aby sa pri konštrukcii klientskeho objektu použil konštruktor bez parametra na vykonanie správnej autentifikácie. Tu sú príklady konkrétnych knižníc:

using viesapiLibrary.dll;

// Create the test env service client object.
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient();
#include "viesapi.h"

// Create the test env service client object.
VIESAPIClient* viesapi = NULL;
viesapi_new_test(&viesapi);
import pl.viesapi.client.*;

// Create the test env service client object.
VIESAPIClient viesapi = new VIESAPIClient();
var VIESAPI = require('viesapiclient');

// Create the test env service client object.
var viesapi = new VIESAPI.VIESAPIClient();
require_once 'VIESAPI/VIESAPIClient.php';

\VIESAPI\VIESAPIClient::registerAutoloader();

// Create the test env service client object.
$viesapi = new \VIESAPI\VIESAPIClient();
from viesapi import *
from pprint import pprint

# Create the test env service client object.
viesapi = VIESAPIClient()
' Create the test env service client object
Dim viesapi As New VIESAPIClient
# Create the test env service client object.
=VIESAPI.CONNECT.TEST()

Použitie

Kontrola jednotlivých funkcionalít testovacieho API spočíva vo volaní jednotlivých funkcií podrobne popísaných na dokumentáciu stránku s parametrami (IČ DPH EÚ) uvedenými vyššie.

Každá z knižníc, ktoré poskytujeme, obsahuje zdrojový kód pre vzorový program tzv príklad, ktorý ilustruje správne používanie všetkých funkcií API.