De viesClient.exe-clienttoepassing maakt een snelle en automatische controle van entiteiten (aannemers) vanaf het opdrachtregelniveau (CLI / CMD) mogelijk in termen van hun huidige status in het VIES-systeem. Met de applicatie kunt u de gedownloade gegevens ook opslaan in een bestand in 3 formaten:

  • JSON (standaard weergaveformaat naar stdout)
  • xml
  • MAP (kenmerk toewijzingssleutel = waarde)

Applicatie is met succes getest in de volgende versies van MS Windows: XP, 7 en 10.

De nieuwste versie van de applicatie is altijd beschikbaar om te downloaden van de Downloaden bladzijde.

De volledige functionaliteit van de applicatie kan worden gecontroleerd - zonder de noodzaak om een account aan te maken - met behulp van de meegeleverde Test-API

Om de add-in in de productie-API te gebruiken, moet u een account aanmaken op de website viesapi.eu, minimaal het Business-abonnement kopen en een API-sleutel en API-sleutel-ID genereren.

Het proces van het registreren en opzetten van een account en het genereren van sleutels is beschreven op de Documentatie website.

activering

Het gedeelde uitvoerbare programma viesClient.exe vereist geen installatie en hoeft niet te worden uitgevoerd onder een account met beheerdersrechten. Om het programma uit te voeren, selecteert u de Command Prompt aanvraag van de Start menu of type cmd in de "Search programs and files veld en druk op Enter:

Ga na het opstarten van de console naar de map waar het zip-bestand zich bevindt viesClient.exe is gedownload en uitgepakt.

Als u het programma start zonder parameters op te geven, wordt het helpvenster weergegeven.

Configuratie

Het lanceren van de viesClient.exe toepassing zonder de API key ID en API key stelt u in staat om de testomgeving te bevragen (meer details op de VIES-API testen bladzijde).

Om verbinding te maken met de productieomgeving is het noodzakelijk om de viesClient.exe toepassing met de authenticatieparameters, die zijn:

  • keyid – de parameter moet de API key identifier (ID) bevatten die is gegenereerd op het account op de website viesapi.eu,
  • key – de parameter moet de API-sleutel (sleutel) bevatten die is gegenereerd op het account op de website viesapi.eu.

Details over het genereren van de identifier en sleutel worden beschreven op de Documentatie bladzijde. Hieronder ziet u een voorbeeld van het aanroepen van de applicatie met authenticatieparameters (keyid en key):
viesClient.exe -keyid XXXXXXXXXXXX -key YYYYYYYYYYYY -vies -euvat PL7171642051.

Aanroepende syntaxis

Syntaxis voor het aanroepen van het programma viesClient.exe:
viesClient.exe <action> [options].

Beschikbare Acties :
-help - beschrijving van parameters voor het oproepen van programma's
-account – retourneert informatie over het saldo op de lopende rekening van viesapi.eu
-vies – bedrijfsgegevens uit VIES halen.

Beschikbare opties [opties]:

-keyid string – API-sleutel-ID
-key string - API sleutel
-euvat number – EU-btw-nummer met landvoorvoegsel
-format type
– formaat van de geretourneerde gegevens (JSON, MAP, XML), standaard: JSON
-file path
– naam en pad naar het resultaatbestand, standaard: viesClient.exe run directory
-proxy url
– HTTP-proxyconfiguratie (als URL http://user:password@hostname:port).

Voorbeelden

AANDACHT! De volgende voorbeelden zijn aangepast aan de gegevens die in de testomgeving worden verzameld. Om controles uit te voeren op de productieomgeving, voegt u het –keyid en –key parameters met de juiste waarden voor elke query.

1. Bedrijfsgegevens uit VIES downloaden en het resultaat in MAP-formaat op de console weergeven:

viesClient.exe -vies -euvat PL5213003700 -map format

2. Geef informatie weer over de huidige accountstatus:

viesClient.exe -account.

3. HTTP-proxy-instelling:

viesClient.exe -vies -euvat PL7272445205 -proxy http://user:password@10.0.0.1:8080