Odjemalska aplikacija viesClient.exe omogoča hitro in samodejno preverjanje subjektov (pogodbenikov) iz nivoja ukazne vrstice (CLI / CMD) glede njihovega trenutnega statusa v sistemu VIES. Aplikacija omogoča tudi shranjevanje prenesenih podatkov v datoteko v 3 formatih:

  • JSON (privzeta oblika prikaza v stdout)
  • XML
  • MAP (ključ zemljevida atributa = vrednost)

Aplikacija je bila uspešno testirana v naslednjih različicah MS Windows: XP, 7 in 10.

Najnovejša različica aplikacije je vedno na voljo za prenos iz Prenesi strani.

Celotno funkcionalnost aplikacije lahko preverite – brez potrebe po ustvarjanju računa – z uporabo priloženega Test API

Za uporabo dodatka v produkcijskem API-ju morate ustvariti račun na spletnem mestu viesapi.eu, kupiti najmanj poslovni načrt in ustvariti ključ API in identifikator ključa API.

Postopek registracije in nastavitve računa ter generiranja ključev je opisan na Dokumentacija Spletna stran.

Aktivacija

Izvedljivi program v skupni rabi viesClient.exe ne zahteva namestitve in ga ni treba izvajati pod računom s skrbniškimi pravicami. Če želite zagnati program, izberite Command Prompt aplikacija iz Start meni ali vrsto cmd v "Search programs and files in pritisnite Enter:

Po zagonu konzole pojdite v imenik, v katerem je datoteka zip viesClient.exe je bil prenesen in razpakiran.

Če program zaženete brez podajanja parametrov, se prikaže okno s pomočjo.

Konfiguracija

Zagon viesClient.exe aplikacija brez navedbe API key ID in API key omogoča povpraševanje po testnem okolju (več podrobnosti o Test VIES API stran).

Za povezavo s proizvodnim okoljem je potrebno priklicati viesClient.exe aplikacijo z avtentikacijskimi parametri, ki so:

  • keyid – parameter mora vsebovati identifikator (ID) ključa API, generiran na računu na spletni strani viesapi.eu,
  • key – parameter mora vsebovati API ključ (Key), generiran na računu na spletni strani viesapi.eu.

Podrobnosti o generiranju identifikatorja in ključa so opisane na Dokumentacija strani. Spodaj je primer klica aplikacije z avtentikacijskimi parametri (keyid in key):
viesClient.exe -keyid XXXXXXXXXXXX -key YYYYYYYYYYYY -vies -euvat PL7171642051.

Klicna sintaksa

Sintaksa klica programa viesClient.exe:
viesClient.exe <action> [options].

Razpoložljiva dejanja :
-help – opis parametrov klica programa
-account – vrne informacije o stanju na tekočem računu viesapi.eu
-vies – pridobite podatke podjetja iz VIES.

Razpoložljive možnosti [možnosti]:

-keyid string – identifikator ključa API
-key string – API ključ
-euvat number – ID številka za DDV EU s predpono države
-format type
– format vrnjenih podatkov (JSON, MAP, XML), privzeto: JSON
-file path
– ime in pot do datoteke z rezultati, privzeto: izvajalni imenik viesClient.exe
-proxy url
– Konfiguracija strežnika proxy HTTP (kot URL http://user:password@hostname:port).

Primeri

POZOR! Naslednji primeri so prilagojeni podatkom, zbranim v testnem okolju. Če želite izvesti preverjanja produkcijskega okolja, dodajte –keyid in –key parametre z ustreznimi vrednostmi za vsako poizvedbo.

1. Prenos podatkov podjetja iz VIES in prikaz rezultata na konzoli v formatu MAP:

viesClient.exe -vies -euvat PL5213003700 -map format

2. Prikaz informacij o trenutnem stanju računa:

viesClient.exe -account.

3. Nastavitev strežnika proxy HTTP:

viesClient.exe -vies -euvat PL7272445205 -proxy http://user:password@10.0.0.1:8080