IRODAI ÁRUHÁZ SZABVÁNYOS ALKALMAZÁSI LICENCFELTÉTELEK

Ezek a licencfeltételek a NETCAT Systemy Informatyczne (“Alkalmazásszolgáltató”) és te. Kérjük, olvassa el őket. Az Office Store-ból letöltött vagy egy Office-termék beállításaiból beszerzett bővítményre vagy egyéb szoftveralkalmazásra vonatkoznak ("App”), kivéve, ha az alkalmazáshoz külön feltételek tartoznak ("Harmadik fél licence”). Ha igen, akkor a Harmadik fél Licencének feltételei érvényesek. Ez a megállapodás az Alkalmazás minden frissítésére és kiegészítésére is vonatkozik, kivéve, ha az adott tételhez más feltételek vonatkoznak. Ha igen, akkor ezek a feltételek érvényesek.

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL, VAGY EZEK BÁRMILYEN MEGÉRÉSÉVEL ELFOGADTA EZEKET A FELTÉTELEKET. HA NEM SZÁNDÉKA ELFOGADNI AZOKAT, NINCS JOGA (ÉS NINCS) AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSÉHEZ VAGY HASZNÁLÁSÁRA.

A fentiek kivételével, ha az Alkalmazás hozzáférést tesz lehetővé bármely internetalapú szolgáltatáshoz, ezeknek a szolgáltatásoknak az Ön általi használatára a külön biztosított felhasználási feltételek vonatkoznak.

A jelen szerződésben az Alkalmazásszolgáltató az Alkalmazást Önnek licencbe adó entitást jelenti, az Office Store áruházban vagy az alkalmazás leírásában meghatározottak szerint. Ha az Alkalmazást a Microsoft engedélyezte Önnek, akkor az Alkalmazásszolgáltató a Microsoft (vagy az Ön lakóhelye alapján annak egyik leányvállalata).

Ha betartja ezeket a licencfeltételeket, az alábbi jogokkal rendelkezik.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK. Telepítheti és használhatja a App az Office Store vagy az Office termék eléréséhez használt Microsoft-fiókhoz kapcsolódó Windows-eszközön vagy -eszközökön. Nem telepítheti és nem használhatja a App egy olyan eszközön, amely nem az Ön tulajdona vagy ellenőrzése alatt áll.
 2. INTERNET-ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK. Az Alkalmazásszolgáltató Internet alapú szolgáltatásokat nyújthat a App. Az alábbiakon túlmenően ezeknek a szolgáltatásoknak az Ön általi használatára a következő feltételek vonatkoznak Alkalmazásszolgáltató és/vagy vezeték nélküli szolgáltatóját.

Hozzájárulás internet-alapú vagy vezeték nélküli szolgáltatásokhoz. Az App Internet alapú és/vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül csatlakozhat számítógépes rendszerekhez. Bizonyos esetekben nem kap külön értesítést, amikor csatlakoznak. Használni a App az Ön hozzájárulásaként működik a szabványos eszközinformációk továbbításához (beleértve, de nem kizárólagosan az eszközével, rendszerével és a rendszerével kapcsolatos műszaki információkat App szoftverek és perifériák) internet-alapú és/vagy vezeték nélküli szolgáltatásokhoz.

Internet alapú szolgáltatásokkal való visszaélés. Semmilyen internetalapú szolgáltatást nem használhat olyan módon, amely károsíthatja azt, vagy bárki más számára akadályozná annak vagy a vezeték nélküli hálózat használatát. Ezenkívül nem használhat semmilyen internetalapú szolgáltatást arra, hogy bármilyen módon próbáljon meg jogosulatlan hozzáférést szerezni bármely szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

 1. AZ ENGEDÉLY HATÁLYA. Az App licence van, nem értékesítik. Ez a megállapodás csak bizonyos jogokat biztosít Önnek a App. Az Alkalmazásszolgáltató minden egyéb jogot fenntart. Hacsak a törvény e korlátozás ellenére nem biztosít Önnek több jogot, használhatja a App csak a jelen szerződésben kifejezetten megengedettek szerint. Ennek során be kell tartania a műszaki korlátozásokat App amelyek csak bizonyos módokon teszik lehetővé a használatát. Te talán nem:
  • kerülje meg a technikai korlátozásokat App;
  • visszafejteni, visszafejteni vagy szétszedni a App, kivéve és csak olyan mértékben, amelyet a törvény kifejezetten megenged, e korlátozás ellenére;
  • készítsen több másolatot a App a jelen megállapodásban meghatározott vagy a törvény által megengedettnél, e korlátozás ellenére;
  • közzétenni vagy más módon elkészíteni a App mások számára másolható; vagy bérbe, lízingbe vagy kölcsönbe adják az alkalmazást.
 2. DOKUMENTÁCIÓ. Ha dokumentációt mellékelnek a App, a dokumentációt kizárólag referencia célokra másolhatja és használhatja fel.
 3. TECHNOLÓGIA ÉS EXPORT KORLÁTOZÁSOK. Az App az Egyesült Államok vagy nemzetközi technológia-ellenőrzési vagy exporttörvények és -szabályok hatálya alá eshetnek. Önnek be kell tartania minden olyan hazai és nemzetközi törvényt és előírást, amely az általa használt, alkalmazott vagy támogatott technológiára vonatkozik App. Ezek a törvények a rendeltetési helyekre, a végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat tartalmaznak. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy ezek a törvények és előírások hogyan vonatkoznak a Microsoft márkájú termékekre, lásd: www.microsoft.com/exporting.
 4. TÁMOGATÁS. Az App „úgy, ahogy van”. Vegye fel a kapcsolatot a Alkalmazásszolgáltató annak megállapítására, hogy elérhető-e valamilyen támogatási szolgáltatás. A Microsoft, az eszköz gyártója és az Ön vezeték nélküli szolgáltatója a jelen megállapodás értelmében nem köteles támogatási szolgáltatásokat nyújtani a App. Vegye fel a kapcsolatot a Alkalmazásszolgáltató annak meghatározására, hogy milyen (ha vannak) támogatási szolgáltatások állnak rendelkezésre.
 5. TELJES EGYEZÉS. Ez a megállapodás, valamint a kiegészítésekre és frissítésekre vonatkozó feltételek a teljes megállapodás a App. Ha a Microsoft az Alkalmazásszolgáltató, ez a szakasz nem értelmezhető úgy, hogy módosítja az Ön Microsofttal fennálló kapcsolatának feltételeit a Microsoft Office, az Office Store vagy bármely más Microsoft termék vagy szolgáltatás tekintetében (amelyre a mellékelt szoftverlicenc-feltételek vagy a kapcsolódó használati feltételek vonatkoznak). , az adott termék vagy szolgáltatás).
 6. ALKALMAZANDÓ JOG.
  • Egyesült Államok. Ha az Alkalmazást az Egyesült Államokban szerezte be, Washington állam törvényei az irányadók erre a megállapodásra, a kollíziós törvényi elvektől függetlenül. Az Ön lakóhelye szerinti állam törvényei szabályozzák az összes többi követelést, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvények, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvények és a károkozási jogok szerinti követeléseket.
  • Az Egyesült Államokon kívül. Ha az Alkalmazást bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei érvényesek.
 7. JOGI HATÁS. Ez a megállapodás bizonyos törvényes jogokat ír le. A lakóhelye szerinti állam vagy ország törvényei értelmében Önt egyéb jogok is megilletik. Ez a megállapodás nem változtatja meg az Ön lakóhelye szerinti állam vagy ország törvényei szerinti jogait, ha az ilyen törvények ezt nem teszik lehetővé.
 8. A GARANCIA NYILATKOZATA. AZ ALKALMAZÁS „AHOGY VAN”, „MINDEN HIBÁVAL”, ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” LICENC VAN. A HASZNÁLATÁVAL VONATKOZÓ MINDEN KOCKÁZAT ÖN VALLÁLJA. AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ SAJÁT NEVÉBEN A MICROSOFT, VEZETÉK NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÓK, AMELYEKNEK HÁLÓZATI ALKALMAZÁST TÖRTÉNIK, ÉS AZOK ÉS AZOK VONATKOZÓ KAPCSOLT VÁLLALATAI, SZÁLLÍTÓI, ÜGYNÖKEI ÉS BESZÁLLÍTÓI ("FORGALMAZÓK ÉS BESZÁLLÍTÓK") VAGY AZ ALKALMAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓBAN. AZ ÖN HELYI TÖRVÉNYEI ALAPJÁN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGAI LEHETNEK, AMELYEKET EZ A SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. AZ ÖN HELYI TÖRVÉNYEI ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKÉBEN A FORGALMAZÓK KIZÁRNAK BÁRMILYEN VÉLEMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, BELEÉRVE AZ ELADHATÓSÁGOT, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS A NEM SZABÁLYOZÁST.
 9. A JOGORVOSLAT ÉS KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA. A TÖRVÉNY ÁLTAL NEM TILTOTT MÉRTÉKÉBEN AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓJÓL CSAK KÖZVETLEN KÁROKAT IGÉNYEZHET BE AZ ALKALMAZÁSÉRT FIZETETT ÖSSZEGÉIG. ÖN ELFOGADJA, HOGY NEM TÖRTÉNIK MEG SEMMILYEN MÁS KÁR VISSZAJÁRULÁSÁT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYES, ELVESZETT NYERESÉGET, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY VÉLETLEN KÁROKAT SEMMILYEN FORGALMAZÓTÓL.

Ez a korlátozás vonatkozik

  • bármi, ami az Alkalmazással, az Alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatásokkal vagy harmadik felek internetes webhelyein található tartalommal (a kóddal együtt) kapcsolatos; és
  • szerződésszegés miatti igények; a jótállás, garancia vagy állapot megsértése; vagy objektív felelősség, hanyagság vagy egyéb jogsérelem, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben.

Akkor is érvényes, ha

  • az Alkalmazás javítása, cseréje vagy visszatérítése nem kompenzálja teljes mértékben Önt az esetleges veszteségekért; vagy
  • A forgalmazó tudott vagy tudnia kellett a károk lehetőségéről.