BIURŲ PARDUOTUVĖS STANDARTINĖS PROGRAMOS LICENCIJOS SĄLYGOS

Šios licencijos sąlygos yra susitarimas tarp NETCAT Systemy Informatyczne (“Programų teikėjas“) ir tu. Prašome juos perskaityti. Jie taikomi papildiniui ar kitai programinei įrangai, kurią atsisiunčiate iš „Office Store“ arba įsigyjate iš „Office“ produkto nustatymų (“Programėlė“), nebent Programėlėje pateikiamos atskiros sąlygos (“Trečiosios šalies licencija“). Jei taip, bus taikomos Trečiosios šalies licencijos sąlygos. Ši sutartis taip pat taikoma bet kokiems Programėlės atnaujinimams ir papildymams, nebent kartu su tais elementais būtų nurodytos kitos sąlygos. Jei taip, taikomos šios sąlygos.

ATSISIŲSDAMI, ĮDIEGANT AR NAUDODAMI PROGRAMĄ ARBA BANDYDANT DARYTI BET KET KURIO IŠ TŲ DALYKŲ, SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS. JEI NEKETINATE JŲ PRIIMTI, NETURITE TEISĖS (IR PRIVALOTE) ATSISIŲSTI AR NAUDOTI PROGRAMĄ.

Išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, jei Programėlė suteikia prieigą prie bet kokių internetinių paslaugų, jums naudojantis tomis paslaugomis bus taikomos atskirai pateiktos naudojimo sąlygos.

Šioje sutartyje Programėlės teikėjas reiškia subjektą, licencijuojantį jums Programėlę, kaip nurodyta „Office Store“ arba Programėlės aprašyme. Jei Programėlę jums licencijavo „Microsoft“, tada programų teikėjas yra „Microsoft“ (arba, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, vienas iš jos filialų).

Jei laikotės šių licencijos sąlygų, turite toliau nurodytas teises.

 1. MONTAVIMO IR NAUDOJIMO TEISĖS. Galite įdiegti ir naudoti Programėlė „Windows“ įrenginyje arba įrenginiuose, kurie yra susieti su „Microsoft“ paskyra, kurią naudojate norėdami pasiekti „Office Store“ arba „Office“ produktą. Jūs negalite įdiegti ar naudoti kopijos Programėlė įrenginyje, kurio jūs nesate arba nevaldote.
 2. INTERNETU PAGRINDAMOS PASLAUGOS. The Programų teikėjas gali teikti internetines paslaugas su Programėlė. Be toliau nurodytų dalykų, jums naudojantis tomis paslaugomis taikomos sąlygos, kurias jums pateikė Programų teikėjas ir (arba) jūsų belaidžio ryšio operatorius.

Sutikimas dėl internetinių arba belaidžių paslaugų. The Programėlė gali prisijungti prie kompiuterių sistemų per internetą ir (arba) belaidį tinklą. Kai kuriais atvejais negausite atskiro pranešimo, kai jie prisijungs. Naudojant Programėlė veikia kaip jūsų sutikimas perduoti standartinę įrenginio informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, techninę informaciją apie jūsų įrenginį, sistemą ir Programėlė programinė įranga ir išoriniai įrenginiai) interneto ir (arba) belaidėms paslaugoms.

Piktnaudžiavimas interneto paslaugomis. Negalite naudoti jokių internetinių paslaugų jokiu būdu, kuris galėtų jai pakenkti arba trukdyti kitiems naudotis jomis arba belaidžiu tinklu. Taip pat negalite naudoti jokių internetinių paslaugų, kad bet kokiomis priemonėmis bandytumėte gauti neteisėtą prieigą prie bet kokios paslaugos, duomenų, paskyros ar tinklo.

 1. LICENCIJOS APIMTIS. The Programėlė yra licencijuotas, neparduodamas. Ši sutartis suteikia jums tik tam tikras teises naudotis Programėlė. The Programų teikėjas pasilieka visas kitas teises. Jei įstatymai nesuteikia jums daugiau teisių, nepaisant šio apribojimo, galite naudoti Programėlė tik kaip aiškiai leidžiama šioje sutartyje. Tai darydami turite laikytis visų techninių apribojimų Programėlė kurie leidžia jį naudoti tik tam tikrais būdais. Jūs negalite:
  • apeiti visus techninius apribojimus Programėlė;
  • apgręžti, dekompiliuoti arba išardyti Programėlė, išskyrus ir tik tiek, kiek tai aiškiai leidžia įstatymai, nepaisant šio apribojimo;
  • padaryti daugiau kopijų Programėlė nei nurodyta šioje sutartyje ar leidžia įstatymai, nepaisant šio apribojimo;
  • paskelbti ar kitaip padaryti Programėlė kiti gali kopijuoti; arba išsinuomoti, išnuomoti ar paskolinti Programėlę.
 2. DOKUMENTACIJA. Jei dokumentai pateikiami kartu su Programėlė, galite kopijuoti ir naudoti dokumentus tik savo informacijos tikslais.
 3. TECHNOLOGIJOS IR EKSPORTO APRIBOJIMAI. The Programėlė gali būti taikomi Jungtinių Valstijų arba tarptautiniai technologijų kontrolės ar eksporto įstatymai ir taisyklės. Turite laikytis visų vietinių ir tarptautinių įstatymų ir taisyklių, taikomų naudojamai, naudojamai ar palaikomai technologijai Programėlė. Šie įstatymai apima paskirties vietų, galutinių vartotojų ir galutinio naudojimo apribojimus. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip šie įstatymai ir taisyklės taikomi „Microsoft“ prekės ženklo produktams, žr www.microsoft.com/exporting.
 4. PAGALBOS PASLAUGOS. The Programėlė pateikiamas „toks, koks yra“. Susisiekite su Programų teikėjas nustatyti, ar yra kokių nors palaikymo paslaugų. „Microsoft“, jūsų įrenginio gamintojas ir jūsų belaidžio ryšio operatorius pagal šią sutartį neįpareigoti teikti palaikymo paslaugų Programėlė. Susisiekite su Programų teikėjas nustatyti, kokios (jei yra) palaikymo paslaugos yra prieinamos.
 5. PILNAS SUSITARIMAS. Ši sutartis ir priedų bei atnaujinimų sąlygos yra visa sutartis Programėlė. Jei „Microsoft“ yra Programų teikėjas, šis skyrius negali būti suprantamas kaip keičiantis jūsų santykių su „Microsoft“ sąlygų, susijusių su „Microsoft Office“, „Office Store“ ar bet kokiu kitu „Microsoft“ produktu ar paslauga (kurią reglamentuoja kartu pateiktos programinės įrangos licencijos sąlygos arba naudojimo sąlygos, susijusios su , atitinkamas produktas ar paslauga).
 6. TAIKYTINA TEISĖ.
  • Jungtinės Valstijos. Jei Programėlę įsigijote Jungtinėse Valstijose, Vašingtono valstijos įstatymai reglamentuoja šią sutartį, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus. Valstybės, kurioje gyvenate, įstatymai reglamentuoja visus kitus ieškinius, įskaitant ieškinius pagal valstijos vartotojų apsaugos įstatymus, nesąžiningos konkurencijos įstatymus ir deliktą.
  • Už Jungtinių Valstijų ribų. Jei Programėlę įsigijote bet kurioje kitoje šalyje, taikomi tos šalies įstatymai.
 7. TEISINIS POVEIKIS. Šioje sutartyje aprašomos tam tikros teisinės teisės. Jūs galite turėti kitų teisių pagal valstybės ar šalies, kurioje gyvenate, įstatymus. Ši sutartis nekeičia jūsų teisių pagal valstybės ar šalies, kurioje gyvenate, įstatymus, jei tokie įstatymai neleidžia to daryti.
 8. GARANTIJOS ATSISAKYMAS. PROGRAMOS LICENCIJUOTA „TOKIOS, KOKIA YRA“, „SU VISAIS TRIKIMAIS“ IR „KOKIA GALIMA“. JŪS PRIIMATE VISĄ RIZIKĄ, JĮ NAUDOJANT. PROGRAMOS TEIKĖJAS SAVĘS VADĄ, MICROSOFT, BELAIDIO BELAIDIO VEŽĖJŲ, KURIŲ TINKLE PASLAIDINTA PROGRAMOS PROGRAMOS VADOVAS, IR JOS IR ATITINKAMOS JŲ PAGRINDINĖS ĮMONĖS, PARDAVĖJAI, AGENTŪRAI IR TIEKĖJAI (PLATINTOJAI) NESKELBIA. ARBA SU PROGRAME. PAGAL VIETINIUS ĮSTATYMUS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ VARTOTOJŲ TEISĖS, KURIŲ ŠI SUTARTIS NEGALI PAKEISTI. TIKS LEIDŽIAMAS PAGAL JŪSŲ VIETINIUS ĮSTATYMUS, PLATINTOJAI NESUTEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO.
 9. APRIBOJIMAS IR IŠSKYRIMAS TEISINĖS MEDŽIAGOS IR ŽALOS APRIBOJIMAS. TIKS, kurio NĖRA DRAUDŽIAMAS ĮSTATYMAI, GALITE ATSIGRĘŽTI IŠ PROGRAMOS TEIKĖJO TIK TIESIOGINĘ ŽALĄ IKI SUMOS, MOKĖTE UŽ PROGRAMĄ. JŪS SUTINKATE NESIEKTI IŠ JOKIŲ PLATINTOJŲ ATGINTI JOKIŲ KITŲ ŽALŲ, ĮSKAITANT NESELMINĮ, GRAUTĄ PELNĄ, SPECIALIUS, NETIESIOGINĖS AR ATTITINKINĖS ŽALOS.

Šis apribojimas taikomas

  • bet kas, kas susiję su Programėle, paslaugomis, pasiekiamomis per Programėlę, arba turiniu (įskaitant kodą) trečiųjų šalių interneto svetainėse; ir
  • pretenzijos dėl sutarties pažeidimo; garantijos, garantijos ar sąlygos pažeidimas; arba griežta atsakomybė, aplaidumas ar kitas deliktas, kiek tai leidžia taikytini įstatymai.

Tai taip pat taikoma, net jei

  • Programėlės taisymas, pakeitimas ar pinigų grąžinimas visiškai nekompensuoja jūsų nuostolių; arba
  • Platintojas žinojo arba turėjo žinoti apie žalos galimybę.