TOIMISTOSOVELLUKSEN STANDARDI LISENSSIN EHDOT

Nämä lisenssiehdot ovat sopimus NETCAT Systemy Informatycznen ("Sovelluksen tarjoaja") ja sinä. Ole hyvä ja lue ne. Ne koskevat lisäosaa tai muuta ohjelmistosovellusta, jonka lataat Office Storesta tai hankit Office-tuotteen asetuksista ("Sovellus"), ellei Sovelluksessa ole erillisiä ehtoja ("Kolmannen osapuolen lisenssi"). Jos näin on, sovelletaan kolmannen osapuolen lisenssin ehtoja. Tämä sopimus koskee myös kaikkia Sovelluksen päivityksiä ja lisäyksiä, ellei näihin kohtiin liity muita ehtoja. Jos näin on, nämä ehdot ovat voimassa.

LATAAMALLA, ASENTAmalla TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SOVELLUKSEN TAI YRITTÄMÄLLÄ TEHDÄ MITÄÄN NÄISTÄ, OLET HYVÄKSYNYT NÄMÄ EHDOT. JOS ET AIKA HYVÄKSYN NEIDÄ, SINULLA EI OLE OIKEUSTA (EI SAA) LATAA TAI KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA.

Edellä mainittua lukuun ottamatta, jos Sovellus mahdollistaa pääsyn mihin tahansa Internet-pohjaiseen palveluun, näiden palvelujen käyttöäsi koskevat erikseen toimitetut käyttöehdot.

Tässä sopimuksessa App Provider tarkoittaa sovelluksen sinulle lisensoivaa tahoa, joka on määritelty Office Storessa tai sovelluksen kuvauksessa. Jos Microsoft on lisensoinut sovelluksen sinulle, sovelluksen toimittaja on Microsoft (tai asuinpaikkasi mukaan jokin sen tytäryhtiöistä).

Jos noudatat näitä lisenssiehtoja, sinulla on alla olevat oikeudet.

 1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET. Voit asentaa ja käyttää Sovellus Windows-laitteessa tai -laitteissa, jotka on liitetty Microsoft-tiliin, jolla käytät Office Storea tai Office-tuotetta. Et saa asentaa tai käyttää kopiota Sovellus laitteella, jota et omista tai hallitse.
 2. INTERNET-POHJAISET PALVELUT. The Sovelluksen tarjoaja voi tarjota Internet-pohjaisia palveluita Sovellus. Seuraavien lisäksi näiden palvelujen käyttöäsi koskevat palvelun tarjoamat ehdot Sovelluksen tarjoaja ja/tai langaton operaattorisi.

Suostumus Internet-pohjaisille tai langattomille palveluille. The Sovellus voi muodostaa yhteyden tietokonejärjestelmiin Internet-pohjaisen ja/tai langattoman verkon kautta. Joissakin tapauksissa et saa erillistä ilmoitusta, kun he muodostavat yhteyden. Käyttämällä Sovellus toimii suostumuksesi tavallisten laitetietojen lähettämiseen (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekniset tiedot laitteestasi, järjestelmästäsi ja Sovellus ohjelmistot ja oheislaitteet) Internet-pohjaisiin ja/tai langattomiin palveluihin.

Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö. Et saa käyttää mitään Internet-pohjaista palvelua millään tavalla, joka voisi vahingoittaa sitä tai haitata kenenkään muun sen tai langattoman verkon käyttöä. Et myöskään saa käyttää mitään Internet-pohjaista palvelua yrittääkseen saada luvatta pääsyä mihinkään palveluun, tietoon, tiliin tai verkkoon millään tavalla.

 1. LISENSSIN SOVELTAMISALA. The Sovellus on lisensoitu, ei myyty. Tämä sopimus antaa sinulle vain joitakin oikeuksia käyttää Sovellus. The Sovelluksen tarjoaja pidättää kaikki muut oikeudet. Ellei laki anna sinulle lisää oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, voit käyttää Sovellus vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallitulla tavalla. Tällöin sinun on noudatettava mahdollisia teknisiä rajoituksia Sovellus joiden avulla voit käyttää sitä vain tietyillä tavoilla. Et saa:
  • kiertää mahdolliset tekniset rajoitukset Sovellus;
  • käännä, pura tai pura Sovellus, paitsi ja vain siltä osin kuin laki nimenomaisesti sallii tästä rajoituksesta huolimatta;
  • tehdä lisää kopioita Sovellus kuin tässä sopimuksessa määrätään tai lain sallii tästä rajoituksesta huolimatta;
  • julkaista tai muuten tehdä Sovellus muiden kopioitavissa; tai vuokrata tai lainata sovellus.
 2. DOKUMENTOINTI. Jos asiakirjat toimitetaan mukana Sovellus, voit kopioida ja käyttää dokumentaatiota vain viitteellisiin tarkoituksiin.
 3. TEKNOLOGIA JA VIENTIRAJOITUKSET. The Sovellus voivat olla Yhdysvaltojen tai kansainvälisten teknologiavalvonta- tai vientilakien ja -määräysten alaisia. Sinun on noudatettava kaikkia kotimaisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat yrityksen käyttämää, käyttämää tai tukemaa tekniikkaa Sovellus. Nämä lait sisältävät kohteita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja siitä, miten nämä lait ja määräykset koskevat Microsoft-tuotetuotteita, on kohdassa www.microsoft.com/exporting.
 4. TUKIPALVELUT. The Sovellus tarjotaan "sellaisenaan". Ota yhteyttä Sovelluksen tarjoaja selvittääkseen, onko tukipalveluita saatavilla. Microsoft, laitteesi valmistaja ja langaton operaattori eivät ole tämän sopimuksen mukaan velvollisia tarjoamaan tukipalveluita Sovellus. Ota yhteyttä Sovelluksen tarjoaja määrittääkseen, mitä (jos sellaisia) tukipalveluita on saatavilla.
 5. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus sekä täydennyksiä ja päivityksiä koskevat ehdot ovat koko sopimus Sovellus. Jos Microsoft on Sovelluksen tarjoaja, tämän osion ei voida tulkita muuttavan Microsoft Officea, Office Storea tai muita Microsoftin tuotteita tai palveluita koskevia ehtoja, jotka liittyvät suhteesi Microsoftin kanssa (joita säätelevät mukana tulleet ohjelmiston käyttöoikeusehdot tai käyttöehdot, jotka liittyvät , soveltuva tuote tai palvelu).
 6. SOVELLETTAVA LAKI.
  • Yhdysvallat. Jos hankit sovelluksen Yhdysvalloista, Washingtonin osavaltion laki hallitsee tätä sopimusta lainvalintaperiaatteista riippumatta. Asuinvaltiosi lait säätelevät kaikkia muita vaateita, mukaan lukien osavaltion kuluttajansuojalakien, vilpillisen kilpailun lait ja vahingonkorvausoikeudelliset vaatimukset.
  • Yhdysvaltojen ulkopuolella. Jos hankit sovelluksen jostain muusta maasta, sovelletaan kyseisen maan lakeja.
 7. OIKEUDELLISET VAIKUTUKSET. Tämä sopimus kuvaa tiettyjä laillisia oikeuksia. Sinulla voi olla muita asuinvaltiosi lakien mukaisia oikeuksia. Tämä sopimus ei muuta oikeuksiasi asuinvaltiosi tai -maasi lakien mukaisesti, jos kyseiset lait eivät salli sen tehdä niin.
 8. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. SOVELLUS ON LISENSIOINTI "SELLAISENAAN", "KAIKKI VIHOIDEN KANSSA" JA "SAATAVANA". KANTAT KAIKEN RISKIN SEN KÄYTTÖÖN. SOVELLUKSEN TARJOAJA ITSENSÄ PUOLESTA, MICROSOFT, LANGATTOMAT KÄYTTÄJÄT, JONKA VERKOSSA SOVELLUS JAKELU, SEKÄ SEN JA NIIDEN TYTÄRYHTIÖT, MYYJÄT, AGENTAJAT JA TOIMITTAJAT EIVÄT VÄLLE JAKELUJA ("JAKELUJOHTAJAT") TAI SOVELLUKSEN OSALTA. SINULLA SAATTAA OLLA PAIKALLISTEN LAKEISI MUKAisia KULUTTAJAN LISÄOIKEUKSIA, JOITA TÄMÄ SOPIMUS EI VOI MUUTTAA. PAIKALLISTEN LAKEISI SALLITTUNA RAJOITUSSA JAKELUJAT SULJETTAVAT POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT, MUKAAN lukien MYYNTIKELPOISUUDEN, SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAMATTA.
 9. KORVAUSKEINOJEN JA VAHINGONKORVAUSTEN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. SOVELLUKSEN TARJOAJASTA VOI PERUTTA AINOASTAAN SUORAISTA VAHINGOISTA SOVELLUKSESTA MAKSAMAMAAN SUMMAAN SOVELTAMISESSA. SITELLÄ SUOSIT, ETTÄ MYÖNTÄ MITÄÄN MUUTA VAHINGOT, MUKAAN LUKIEN VÄLILLISET, MENETETTYJÄ TUOTTOJA, ERITYISIÄ, EPÄSUORIA TAI SATUNNAISIA VAHINGOT, MYÖNTÄJÄLTÄ.

Tämä rajoitus koskee

  • mitään, mikä liittyy Sovellukseen, Sovelluksen kautta saataviin palveluihin tai sisältöön (mukaan lukien koodi) kolmannen osapuolen Internet-sivustoilla; ja
  • sopimusrikkomusvaatimukset; takuun, takuun tai ehdon rikkominen; tai ankara vastuu, huolimattomuus tai muu vahingonkorvausvelvollisuus sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

Pätee myös vaikka

  • Sovelluksen korjaaminen, vaihtaminen tai hyvitys ei korvaa sinulle täysin menetyksiä; tai
  • Jakelija tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta.