Čo je VIES?

VIES (informačný a výmenný systém DPH) je IT systém umožňujúci overovanie platiteľov DPH podnikateľských subjektov registrovaných ako realizátori transakcií v rámci EÚ. Pomocou vyhľadávača si používateľ môže skontrolovať, či je daný podnikateľ registrovaný ako obchodník v Európskej únii. VIES vyvinula Európska komisia a údaje pre systém pochádzajú z národných databáz. Ďalšie informácie nájdete na stránke Oficiálna webová stránka VIES.

Čo je služba VIES API?

Toto je webová stránka, ktorá poskytuje a počet nástrojov umožňujúci jednoduchý prístup k funkciám systému VIES pomocou programovacie knižnice, a REST rozhranie, aplikácie a Excel doplnok. VIES API má byť službou pre IT špecialistov (programátorov) a bežných používateľov, ktorí si pomocou vhodných nástrojov môžu overiť svojich dodávateľov v systém VIES. Použitá architektúra a technické riešenia zabezpečujú maximálnu možnú efektivitu a stabilitu funkcií, ktoré ponúka služba VIES API.

Ako používať overenie VIES?

Ak chcete skontrolovať dodávateľa v systéme VIES, musíte poskytnúť členský štát EÚ pôvodu a jeho IČ DPH v EÚ.
Výsledky, ktoré je možné zo systému získať, sú potvrdenie, že IČ DPH je aktívne, alebo informácia, že IČ DPH pre cezhraničné transakcie v rámci Európskej únie je neplatné.

V závislosti od svojich vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov niektoré krajiny poskytnú aj meno a adresu spojenú s daným IČ DPH EÚ, keďže sú zaregistrované v národných databázach.

Prečo kontrolovať VIES?

Overenie zhotoviteľa vo VIES je potrebné, ak chcete uplatniť sadzbu DPH 0%. Na uskutočnenie transakcie dodávky tovaru alebo služieb v rámci EÚ musia byť obe strany platiteľmi dane registrovanými pre dodávky v rámci EÚ.

Kto musí mať DPH v EÚ?

Každý podnikateľ, ktorý má v úmysle uskutočniť transakciu v rámci EÚ, teda v rámci krajín patriacich do Európskej únie, je povinný sa registrovať pre DPH v EÚ.

Informácie dostupné na VIES nie sú správne. Ako to napraviť?

Ak je IČ DPH uvedené ako neplatné, najprv si u svojho zákazníka overte, či je uvedené číslo správne (správny počet znakov, správna dĺžka a predvoľba krajiny). Ak číslo, ktoré uviedol váš zákazník, je aj po kontrole naďalej „neplatné“, mali by ste požiadať túto firmu, aby kontaktovala svoju daňovú správu so žiadosťou o aktualizáciu údajov v národnom systéme výmeny informácií o DPH (VIES) (iba vnútroštátne daňové správy môžu aktualizovať údaje VIES).

V akom časovom období sú informácie dostupné?

Iba potvrdenie, či je číslo platné alebo nie. Nie je možné potvrdiť platnosť IČ DPH v minulosti. Je možné to urobiť len pre aktuálny deň.

VIES nenašiel spoločnosť, prečo?

Ak sa ukáže, že vyhľadávač VIES nenašiel dané IČ DPH, je možné, že IČ DPH neexistuje, nebolo aktivované pre transakcie v EÚ, registrácia čísla ešte nie je dokončená alebo subjekt má boli odstránené z databázy daňových poplatníkov EÚ.
Samozrejme, v prvom rade sa oplatí uistiť, že sme zadali správne IČ DPH-EU, prípadne kontaktujte dodávateľa a opýtajte sa, či je číslo správne. Ak trvá na správnosti poskytnutých údajov a VIES uvedie opak, mal by sa podnikateľ obrátiť na daňovú správu za účelom objasnenia tejto situácie alebo aktualizácie údajov.

Je možné získať IČ DPH EÚ po uvedení mena a adresy dodávateľa?

Nie je možné hľadať IČ DPH EÚ na základe mena alebo adresy.

Čo je to súhrnný výkaz?

Zdaniteľné osoby uskutočňujúce dodávky v rámci EÚ vykazujú celkové dodávky v príslušnom štvrťroku každej zdaniteľnej osobe v iných krajinách EÚ na súhrnnom výkaze, ktorý sa podáva správcovi dane zdaniteľnej osoby, ktorá dodanie uskutočňuje.

Aké sú predčíslia členských štátov DPH EÚ?

AT-Rakúsko
BE-Belgicko
BG-Bulharsko
CY-Cyprus
CZ-Česká republika
DE-Nemecko
DK-Dánsko
EE-Estónsko
EL-Grécko
ES-Španielsko
FI-Fínsko
FR-Francúzsko
HR-Chorvátsko
HU-Maďarsko
IE-Írsko
IT-Taliansko
LT-Litva
LU-Luxembursko
LV-Lotyšsko
MT-Malta
NL – Holandsko
PL-Poľsko
PT-Portugalsko
RO-Rumunsko
SE-Švédsko
SI-Slovinsko
SK-Slovensko
XI-Severné Írsko