Mis on VIES?

VIES (käibemaksu teabe- ja vahetussüsteem) on IT-süsteem, mis võimaldab kontrollida EL-siseste tehingutena registreeritud majandusüksuste käibemaksukohustuslasi. Otsingumootori abil saab kasutaja kontrollida, kas antud ettevõtja on registreeritud Euroopa Liidus kauplejana. VIES-i töötas välja Euroopa Komisjon ja süsteemi andmed pärinevad riiklikest andmebaasidest. Lisateabe saamiseks külastage VIES ametlik veebisait.

Mis on VIES API teenus?

See on veebisait, mis pakub a tööriistade arv võimaldades hõlpsat juurdepääsu VIES-süsteemi funktsioonidele programmeerimisteegid, a REST liides, rakendusi ja an Exceli lisandmoodul. VIES API on mõeldud teenuseks IT-spetsialistidele (programmeerijatele) ja tavakasutajatele, kes saavad sobivate tööriistade abil kontrollida oma töövõtjaid VIES süsteem. Kasutatav arhitektuur ja tehnilised lahendused tagavad VIES API teenuse pakutavate funktsioonide maksimaalse võimaliku efektiivsuse ja stabiilsuse.

Kuidas VIES-i kinnitamist kasutada?

Töövõtja kontrollimiseks VIES-süsteemis peate esitama EL-i päritoluliikmesriigi ja selle EL-i käibemaksukohustuslase numbri.
Süsteemist saadavad tulemused on kinnitus, et käibemaksukohustuslase number on aktiivne või teave, et Euroopa Liidu siseste piiriüleste tehingute käibemaksukohustuslase number on kehtetu.

Sõltuvalt siseriiklikest andmekaitseseadustest esitab mõni riik ka antud EL-i käibemaksukohustuslase numbriga seotud nime ja aadressi, kuna riik on registreeritud riiklikes andmebaasides.

Miks kontrollida VIES-i?

Töövõtja kontrollimine VIES-is on vajalik, kui soovite rakendada käibemaksumäära 0%. ELi-sisese kaubatarne või teenuse osutamise tehingu tegemiseks peavad mõlemad pooled olema ELi-siseste tarnete jaoks registreeritud maksumaksjad.

Kes peab omama UE käibemaksu?

Igal ettevõtjal, kes kavatseb teha EL-sisest tehingut ehk Euroopa Liitu kuuluvate riikide piires, on kohustus registreeruda EL-i käibemaksukohuslaseks.

VIES-is saadaolev teave ei ole õige. Kuidas seda parandada?

Kui käibemaksukohustuslasena number kuvatakse kehtetuna, kontrollige esmalt oma kliendiga, kas märgitud number on õige (õige märkide arv, õige pikkus ja riigi eesliide). Kui teie kliendi esitatud number jääb ka pärast kontrollimist endiselt kehtetuks, peaksite paluma ettevõttel võtta ühendust oma maksuametiga, et nõuda riikliku käibemaksuteabe vahetamise süsteemi (VIES) andmete värskendamist (ainult riiklikud maksuametid saavad VIESi andmeid värskendada).

Millise aja jooksul on teave saadaval?

Ainult kinnitus selle kohta, kas number on kehtiv või mitte. Käibemaksukohustuslase numbri kehtivust pole võimalik minevikus kinnitada. Seda on võimalik teha ainult jooksva päeva kohta.

VIES ei leidnud firmat, miks?

Kui selgub, et VIES otsingumootor ei ole antud käibemaksukohustuslase numbrit leidnud, on võimalik, et käibemaksukohuslase numbrit ei eksisteeri, see ei ole EL-i tehinguteks aktiveeritud, numbri registreerimine ei ole veel lõppenud või üksus on ELi maksumaksjate andmebaasist eemaldatud.
Loomulikult tasub ennekõike veenduda, et oleme KMKR numbri õigesti sisestanud või võtta ühendust töövõtjaga ja küsida, kas number on õige. Kui ettevõtja leiab, et esitatud andmed on õiged ja VIES viitab teisiti, peaks ettevõtja olukorra selgitamiseks või andmete uuendamiseks ühendust võtma maksuametiga.

Kas pärast tarnija nime ja aadressi esitamist on võimalik saada EL-i käibemaksukohustuslasena number?

Nime või aadressi järgi EL-i KMKR numbrit otsida ei saa.

Mis on kokkuvõtlik avaldus?

ELi-siseseid tarneid teostavad maksukohustuslased teatavad igale teises EL-i riigis asuvale maksukohustuslasele vastava kvartali tarnete kogumahust koondaruande, mis esitatakse tarnet teostava maksukohustuslase maksuametile.

Mis on EL-i käibemaksuliikmesriigi eesliited?

AT-Austria
BE-Belgia
BG-Bulgaaria
CY-Küpros
Tšehhi-Tšehhi Vabariik
DE-Saksamaa
DK-Taani
EE-Eesti
EL-Kreeka
ES-Hispaania
FI-Soome
FR-Prantsusmaa
HR-Horvaatia
HU-Ungari
IE-Iirimaa
IT-Itaalia
LT-Leedu
LU-Luksemburg
LV-Läti
MT-Malta
NL - Holland
PL-Poola
PT-Portugal
RO-Rumeenia
Kagu-Rootsi
SI-Sloveenia
SK-Slovakkia
XI-Põhja-Iirimaa