Vad är VIES?

VIES (VAT Information and Exchange System) är ett IT-system som möjliggör verifiering av momsbetalare av affärsenheter som är registrerade som gör transaktioner inom EU. Med hjälp av sökmotorn kan användaren kontrollera om en viss företagare är registrerad som näringsidkare i Europeiska unionen. VIES har utvecklats av EU-kommissionen och data för systemet kommer från nationella databaser. För mer information, besök Officiell VIES-webbplats.

Vad är VIES API-tjänst?

Detta är en webbplats som tillhandahåller en antal verktyg ger enkel åtkomst till funktionerna i VIES-systemet med hjälp av programmeringsbibliotek, a REST-gränssnitt, applikationer och en Excel-tillägg. VIES API är tänkt att vara en tjänst för IT-specialister (programmerare) och vanliga användare som med hjälp av lämpliga verktyg kan verifiera sina entreprenörer i VIES-system. Arkitekturen och de tekniska lösningarna som används säkerställer maximal effektivitet och stabilitet för funktionerna som erbjuds av VIES API-tjänsten.

Hur använder man VIES-verifiering?

För att kontrollera en entreprenör i VIES-systemet måste du ange ursprungsmedlemsstaten i EU och dess EU-momsnummer.
Resultaten som kan erhållas från systemet är bekräftelse på att momsnumret är aktivt eller information om att momsnumret för gränsöverskridande transaktioner inom EU är ogiltigt.

Beroende på deras nationella dataskyddslagar kommer vissa länder också att tillhandahålla namn och adress som är kopplade till ett givet EU-momsnummer eftersom de är registrerade i nationella databaser.

Varför kolla VIES?

Verifiering av entreprenören i VIES är nödvändig om du vill tillämpa momssatsen 0%. För att genomföra en transaktion inom EU av varor eller tjänster måste båda parter vara skattebetalare registrerade för leveranser inom EU.

Vem är skyldig att ha UE-moms?

Varje företagare som avser att göra en transaktion inom EU, det vill säga inom de länder som tillhör Europeiska unionen, är skyldig att registrera sig för EU-moms.

Informationen tillgänglig på VIES är inte korrekt. Hur rättar man till det?

Om ett momsnummer visas som ogiltigt, kontrollera i första hand med din kund att det angivna numret är korrekt (rätt antal tecken, rätt längd och landsprefix). Om numret som din kund har angett, även efter kontroll, fortsätter att vara "ogiltigt", bör du be företaget att kontakta sin skatteförvaltning för att begära att uppgifterna i det nationella VAT Information Exchange System (VIES) uppdateras (endast nationella skatteförvaltningar kan uppdatera VIES-data).

Vilken tidsperiod är informationen tillgänglig?

Endast bekräftelse på om ett nummer är giltigt eller inte. Det är inte möjligt att bekräfta giltigheten av ett tidigare momsnummer. Det är möjligt att göra det endast för den aktuella dagen.

VIES hittade inte företaget, varför?

Om det visar sig att VIES-sökmotorn inte har hittat det angivna VAT-numret är det möjligt att VAT-numret inte finns, inte har aktiverats för EU-transaktioner, registreringen av numret har ännu inte slutförts eller att enheten har har tagits bort från databasen över EU:s skattebetalare.
Självklart är det först och främst värt att se till att vi har angett VAT-EU-numret korrekt, eller kontakta entreprenören och fråga om numret stämmer. Om han vidhåller att uppgifterna som lämnats är korrekta, och VIES anger annat, bör företagaren kontakta skatteförvaltningen för att klargöra denna situation eller uppdatera uppgifterna.

Är det möjligt att få ett EU-momsnummer efter att ha angett leverantörens namn och adress?

Det är inte möjligt att söka efter ett EU-momsnummer baserat på namn eller adress.

Vad är ett sammanfattande uttalande?

Beskattningsbara personer som gör leveranser inom EU rapporterar de totala leveranserna under det relevanta kvartalet till varje beskattningsbar person i ett annat EU-land på en sammanställning som lämnas till skatteförvaltningen för den beskattningsbara person som utför leveransen.

Vilka är prefixen för EU:s momsmedlemsstat?

AT-Österrike
BE-Belgien
BG-Bulgarien
CY-Cypern
CZ-Tjeckien
DE-Tyskland
DK-Danmark
EE-Estland
EL-Grekland
ES-Spanien
FI-Finland
FR-Frankrike
HR-Kroatien
HU-Ungern
IE-Irland
IT-Italien
LT-Litauen
LU-Luxembourg
LV-Lettland
MT-Malta
NL-Nederländerna
PL-Polen
PT-Portugal
RO-Rumänien
SE-Sverige
SI-Slovenien
SK-Slovakien
XI-Nordirland