Kas ir VIES?

VIES (PVN informācijas un apmaiņas sistēma) ir IT sistēma, kas ļauj pārbaudīt PVN maksātājus uzņēmumos, kas reģistrēti kā ES iekšējo darījumu veikšanai. Izmantojot meklētāju, lietotājs var pārbaudīt, vai konkrētais uzņēmējs ir reģistrēts kā tirgotājs Eiropas Savienībā. VIES izstrādāja Eiropas Komisija, un dati sistēmai nāk no valstu datubāzēm. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet Oficiālā VIES vietne.

Kas ir VIES API pakalpojums?

Šī ir vietne, kas nodrošina a instrumentu skaits ļaujot viegli piekļūt VIES sistēmas funkcionalitātei, izmantojot programmēšanas bibliotēkas, a REST interfeiss, lietojumprogrammas un an Excel pievienojumprogramma. VIES API ir paredzēts kā pakalpojums IT speciālistiem (programmētājiem) un parastajiem lietotājiem, kuri, izmantojot atbilstošus rīkus, var pārbaudīt savus darbuzņēmējus VIES sistēma. Izmantotā arhitektūra un tehniskie risinājumi nodrošina maksimāli iespējamo VIES API servisa piedāvāto funkciju efektivitāti un stabilitāti.

Kā izmantot VIES verifikāciju?

Lai pārbaudītu darbuzņēmēju VIES sistēmā, jānorāda ES izcelsmes dalībvalsts un tās ES PVN maksātāja numurs.
Rezultāti, ko var iegūt no sistēmas, ir apstiprinājums, ka PVN numurs ir aktīvs, vai informācija, ka PVN numurs pārrobežu darījumiem Eiropas Savienībā nav derīgs.

Atkarībā no valsts datu aizsardzības tiesību aktiem dažas valstis norādīs arī nosaukumu un adresi, kas saistīta ar konkrēto ES PVN numuru, jo tās ir reģistrētas valsts datubāzēs.

Kāpēc pārbaudīt VIES?

Izpildītāja pārbaude VIES ir nepieciešama, ja vēlaties piemērot 0% PVN likmi. Lai veiktu preču piegādes vai pakalpojumu darījumus ES iekšienē, abām pusēm ir jābūt nodokļu maksātājiem, kas reģistrēti ES iekšējām piegādēm.

Kam ir nepieciešams ES PVN?

Ikvienam uzņēmējam, kurš plāno veikt darījumus ES iekšienē, proti, Eiropas Savienības valstīs, ir pienākums reģistrēties ES PVN maksātājai.

VIES pieejamā informācija nav pareiza. Kā to labot?

Ja PVN numurs tiek parādīts kā nederīgs, vispirms pārbaudiet ar savu klientu, vai norādītais numurs ir pareizs (pareizs rakstzīmju skaits, pareizs garums un valsts prefikss). Ja jūsu klienta norādītais numurs pat pēc pārbaudes joprojām ir “nederīgs”, jums jālūdz uzņēmumam sazināties ar savu nodokļu administrāciju, lai pieprasītu valsts PVN informācijas apmaiņas sistēmas (VIES) datu atjaunināšanu (tikai valstu nodokļu administrācijas var atjaunināt VIES datus).

Kurā laika posmā informācija ir pieejama?

Tikai apstiprinājums par to, vai numurs ir vai nav derīgs. Iepriekš nav iespējams apstiprināt PVN numura derīgumu. To iespējams izdarīt tikai par kārtējo dienu.

VIES neatrada uzņēmumu, kāpēc?

Ja izrādās, ka VIES meklētājs nav atradis norādīto PVN numuru, iespējams, PVN maksātāja numurs neeksistē, nav aktivizēts ES darījumiem, numura reģistrācija vēl nav pabeigta vai subjekts ir ir izņemta no ES nodokļu maksātāju datubāzes.
Protams, pirmkārt, ir vērts pārliecināties, vai esam pareizi ievadījuši PVN-ES numuru, vai arī sazināties ar darbuzņēmēju un pajautāt, vai numurs ir pareizs. Ja uzņēmējs uzskata, ka sniegtie dati ir pareizi un VIES norāda pretējo, uzņēmējam ir jāsazinās ar nodokļu administrāciju, lai precizētu šo situāciju vai atjauninātu datus.

Vai pēc piegādātāja nosaukuma un adreses ir iespējams iegūt ES PVN numuru?

Nav iespējams meklēt ES PVN numuru, pamatojoties uz vārdu vai adresi.

Kas ir apkopojošs paziņojums?

Nodokļa maksātāji, kas veic piegādes ES iekšienē, ziņo par kopējām piegādēm attiecīgajā ceturksnī katram nodokļa maksātājam citā ES valstī, izmantojot kopsavilkuma paziņojumu, kas tiek iesniegts tā nodokļa maksātāja nodokļu administrācijai, kas veic piegādi.

Kādi ir ES PVN dalībvalstu prefiksi?

AT-Austrija
BE-Beļģija
BG-Bulgārija
CY-Kipra
CZ-Čehija
DE-Vācija
DK-Dānija
EE-Igaunija
EL-Grieķija
ES-Spānija
FI-Somija
FR-Francija
HR-Horvātija
HU-Ungārija
IE-Īrija
IT — Itālija
LT-Lietuva
LU-Luksemburga
LV-Latvija
MT-Malta
NL-Nīderlande
PL-Polija
PT — Portugāle
RO-Rumānija
DA-Zviedrija
SI-Slovēnija
SK-Slovākija
XI-Ziemeļīrija