Co je VIES?

VIES (informační a výměnný systém DPH) je IT systém umožňující ověřování plátců DPH u podnikatelských subjektů registrovaných jako uskutečňující transakce v rámci EU. Pomocí vyhledávače si uživatel může ověřit, zda je daný podnikatel registrován jako obchodník v Evropské unii. VIES byl vyvinut Evropskou komisí a data pro systém pocházejí z národních databází. Další informace naleznete na adrese Oficiální webové stránky VIES.

Co je služba VIES API?

Toto je webová stránka, která poskytuje a počet nástrojů umožňující snadný přístup k funkcím systému VIES pomocí programovací knihovny, a rozhraní REST, aplikací a Excel doplněk. VIES API má být službou pro IT specialisty (programátory) i běžné uživatele, kteří si pomocí vhodných nástrojů mohou ověřit své dodavatele v systém VIES. Použitá architektura a technická řešení zajišťují maximální možnou efektivitu a stabilitu funkcí, které služba VIES API nabízí.

Jak používat ověřování VIES?

Pro kontrolu dodavatele v systému VIES musíte uvést členský stát EU původu a jeho EU DIČ.
Výsledky, které lze ze systému získat, jsou potvrzení, že DIČ je aktivní, nebo informace, že DIČ pro přeshraniční transakce v rámci Evropské unie je neplatné.

V závislosti na svých vnitrostátních právních předpisech o ochraně údajů některé země také poskytnou jméno a adresu spojenou s daným číslem DPH EU, protože jsou registrovány ve vnitrostátních databázích.

Proč kontrolovat VIES?

Ověření zhotovitele ve VIES je nutné, pokud chcete uplatnit sazbu DPH 0%. K uskutečnění transakce dodání zboží nebo služeb v rámci EU musí být obě strany plátci daně registrovanými pro dodávky uvnitř EU.

Kdo musí mít DPH v EU?

Povinnost registrovat se k DPH EU má každý podnikatel, který hodlá uskutečnit transakci v rámci EU, tedy v rámci zemí patřících do Evropské unie.

Informace dostupné na VIES nejsou správné. jak to napravit?

Pokud je DIČ uvedeno jako neplatné, ověřte si nejprve u svého zákazníka, zda je uvedené číslo správné (správný počet znaků, správná délka a předčíslí země). Pokud je číslo uvedené vaším zákazníkem i po kontrole stále „neplatné“, měli byste požádat daný podnik, aby kontaktoval svou daňovou správu a požádal o aktualizaci údajů v národním systému výměny informací o DPH (VIES) (pouze vnitrostátní daňové správy mohou aktualizovat údaje VIES).

V jakém časovém období jsou informace dostupné?

Pouze potvrzení, zda je číslo platné nebo ne. Není možné potvrdit platnost DIČ v minulosti. Je možné to udělat pouze pro aktuální den.

VIES nenašel společnost, proč?

Pokud se ukáže, že vyhledávač VIES dané DIČ nenalezl, je možné, že DIČ neexistuje, nebylo aktivováno pro transakce EU, registrace čísla ještě nebyla dokončena nebo subjekt má byly odstraněny z databáze daňových poplatníků EU.
Samozřejmě se v první řadě vyplatí ujistit se, že jsme zadali správně DIČ-EU, případně kontaktovat zhotovitele a zeptat se, zda je číslo správné. Pokud bude trvat na správnosti poskytnutých údajů a VIES uvede opak, měl by se podnikatel obrátit na správce daně za účelem vyjasnění této situace nebo aktualizace údajů.

Je možné získat EU DIČ po uvedení jména a adresy dodavatele?

Není možné vyhledávat DIČ EU na základě jména nebo adresy.

Co je to souhrnné hlášení?

Osoby povinné k dani uskutečňující plnění v rámci EU vykazují celková plnění v příslušném čtvrtletí každé osobě povinné k dani v jiných zemích EU na souhrnném hlášení, které se předkládá správci daně osoby povinné k dani uskutečňující plnění.

Jaké jsou předčíslí členských států DPH EU?

AT-Rakousko
BE-Belgie
BG-Bulharsko
CY-Kypr
CZ-Česká republika
DE-Německo
DK-Dánsko
EE-Estonsko
EL-Řecko
ES-Španělsko
FI-Finsko
FR-Francie
HR-Chorvatsko
HU-Maďarsko
IE-Irsko
IT-Itálie
LT-Litva
LU-Lucembursko
LV-Lotyšsko
MT-Malta
NL – Nizozemsko
PL-Polsko
PT-Portugalsko
RO-Rumunsko
SE-Švédsko
SI-Slovinsko
SK-Slovensko
XI-Severní Irsko