Co to jest VIES?

VIES (System Informacji i Wymiany VAT) to system informatyczny umożliwiający weryfikację podatników VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako dokonujący transakcji wewnątrzunijnych. Korzystając z wyszukiwarki użytkownik może sprawdzić, czy dany przedsiębiorca jest zarejestrowany jako przedsiębiorca na terenie Unii Europejskiej. VIES został opracowany przez Komisję Europejską, a dane do systemu pochodzą z krajowych baz danych. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić Oficjalna strona internetowa VIES.

Czym jest usługa VIES API?

Jest to strona internetowa oferująca m.in liczba narzędzi umożliwiający łatwy dostęp do funkcjonalności systemu VIES za pomocą biblioteki programistyczne, A Interfejs REST, Aplikacje i Dodatek do Excela. VIES API ma być usługą dla specjalistów IT (programistów) oraz zwykłych użytkowników, którzy przy pomocy odpowiednich narzędzi mogą weryfikować swoich kontrahentów w System VIES. Zastosowana architektura i rozwiązania techniczne zapewniają maksymalną możliwą wydajność i stabilność funkcjonalności oferowanych przez usługę VIES API.

Jak korzystać z weryfikacji VIES?

Aby sprawdzić kontrahenta w systemie VIES, należy podać kraj pochodzenia UE oraz jego numer VAT UE.
Wyniki, jakie można uzyskać z systemu to potwierdzenie, że numer VAT jest aktywny lub informacja, że numer VAT dla transakcji transgranicznych na terenie Unii Europejskiej jest nieważny.

W zależności od krajowych przepisów dotyczących ochrony danych, niektóre kraje podają również nazwę i adres powiązany z danym numerem VAT UE, ponieważ są one zarejestrowane w krajowych bazach danych.

Po co sprawdzać VIES?

Weryfikacja kontrahenta w VIES jest konieczna, jeśli chcesz zastosować stawkę VAT 0%. Aby dokonać transakcji wewnątrzunijnej dostawy towarów lub usług, obie strony muszą być podatnikami zarejestrowanymi dla dostaw wewnątrzunijnych.

Kto musi mieć VAT UE?

Każdy przedsiębiorca, który zamierza dokonać transakcji wewnątrzunijnej, tj. na terenie krajów należących do Unii Europejskiej, jest zobowiązany do rejestracji na VAT UE.

Informacje dostępne na VIES są nieprawidłowe. Jak to poprawić?

Jeśli numer VAT jest wyświetlany jako nieprawidłowy, w pierwszej kolejności sprawdź u klienta, czy podany numer jest prawidłowy (prawidłowa liczba znaków, prawidłowa długość i prefiks kraju). Jeśli numer podany przez klienta, nawet po sprawdzeniu, nadal jest „nieprawidłowy”, należy poprosić tę firmę o skontaktowanie się z administracją podatkową w celu zaktualizowania danych w krajowym systemie wymiany informacji VAT (VIES) (tylko krajowe administracje podatkowe mogą aktualizować dane VIES).

W jakim okresie dostępne są informacje?

Tylko potwierdzenie, czy numer jest ważny. W przeszłości nie było możliwości potwierdzenia ważności numeru VAT. Można to zrobić tylko na bieżący dzień.

VIES nie znalazł firmy, dlaczego?

Jeżeli okaże się, że wyszukiwarka VIES nie znalazła podanego numeru VAT, możliwe jest, że numer VAT nie istnieje, nie został aktywowany dla transakcji unijnych, rejestracja numeru nie została jeszcze zakończona lub podmiot została usunięta z bazy danych podatników UE.
Oczywiście przede wszystkim warto upewnić się, że poprawnie wpisaliśmy numer VAT-UE, lub skontaktować się z kontrahentem i zapytać, czy numer jest poprawny. Jeżeli uważa, że podane dane są prawidłowe, a VIES wskazuje inaczej, przedsiębiorca powinien skontaktować się z administracją podatkową w celu wyjaśnienia tej sytuacji lub aktualizacji danych.

Czy po podaniu nazwy i adresu dostawcy można uzyskać numer VAT UE?

Nie można wyszukać numeru VAT UE na podstawie nazwy lub adresu.

Co to jest informacja podsumowująca?

Podatnicy dokonujący dostaw wewnątrzunijnych zgłaszają łączne dostawy w danym kwartale każdemu podatnikowi w innym państwie UE na podstawie informacji podsumowującej, która jest przedkładana administracji podatkowej podatnika dokonującego dostawy.

Jakie są prefiksy państw członkowskich VAT UE?

AT-Austria
BE-Belgia
BG-Bułgaria
CY-Cypr
CZ-Czechy
DE-Niemcy
DK-Dania
EE-Estonia
EL-Grecja
ES-Hiszpania
FI-Finlandia
FR-Francja
HR-Chorwacja
HU-Węgry
IE-Irlandia
IT-Włochy
LT-Litwa
LU-Luksemburg
LV-Łotwa
MT-Malta
NL-Holandia
PL-Polska
PT-Portugalia
RO-Rumunia
SE-Szwecja
SI-Słowenia
SK-Słowacja
XI-Irlandia Północna