Hvad er VIES?

VIES (VAT Information and Exchange System) er et it-system, der muliggør verifikation af momsydere af forretningsenheder, der er registreret som transaktioner inden for EU. Ved hjælp af søgemaskinen kan brugeren kontrollere, om en given iværksætter er registreret som erhvervsdrivende i EU. VIES er udviklet af Europa-Kommissionen, og dataene til systemet kommer fra nationale databaser. For mere information, besøg venligst Officiel VIES hjemmeside.

Hvad er VIES API-tjeneste?

Dette er en hjemmeside, der giver en antal værktøjer giver nem adgang til funktionaliteten af VIES-systemet vha programmeringsbiblioteker, a REST-grænseflade, applikationer og en Excel tilføjelse. VIES API er beregnet til at være en service for it-specialister (programmører) og almindelige brugere, som ved hjælp af passende værktøjer kan verificere deres kontrahenter i VIES system. Den anvendte arkitektur og tekniske løsninger sikrer den maksimalt mulige effektivitet og stabilitet af de funktioner, som VIES API-tjenesten tilbyder.

Hvordan bruger man VIES-bekræftelse?

For at kontrollere en entreprenør i VIES-systemet skal du oplyse EU-oprindelsesmedlemsstaten og dens EU-momsnummer.
De resultater, der kan opnås fra systemet, er bekræftelse af, at momsnummeret er aktivt, eller oplysninger om, at momsnummeret for grænseoverskridende transaktioner inden for EU er ugyldigt.

Afhængigt af deres nationale databeskyttelseslove vil nogle lande også oplyse navn og adresse forbundet med et givet EU-momsnummer, da de er registreret i nationale databaser.

Hvorfor tjekke VIES?

Verifikation af entreprenøren i VIES er nødvendig, hvis du ønsker at anvende 0% momssatsen. For at foretage en transaktion inden for EU af varer eller tjenesteydelser, skal begge parter være skattepligtige, der er registreret for leveringer inden for EU.

Hvem skal have UE-moms?

Enhver iværksætter, der har til hensigt at foretage en transaktion inden for EU, dvs. inden for de lande, der tilhører EU, er forpligtet til at registrere sig for EU-moms.

De tilgængelige oplysninger på VIES er ikke korrekte. Hvordan rettes det?

Hvis et momsnummer vises som ugyldigt, skal du i første omgang tjekke med din kunde, at det angivne nummer er korrekt (korrekt antal tegn, korrekt længde og landepræfiks). Hvis nummeret, som din kunde har angivet, selv efter kontrol, fortsætter med at være "ugyldigt", skal du bede virksomheden om at kontakte hans/hendes skatteadministration for at anmode om, at dataene i det nationale VAT Information Exchange System (VIES) opdateres (kun nationale skattemyndigheder kan opdatere VIES-data).

Hvilken tidsperiode er informationen tilgængelig?

Kun bekræftelse på, om et nummer er gyldigt. Det er ikke muligt at bekræfte gyldigheden af et tidligere momsnummer. Det er kun muligt at gøre det for den aktuelle dag.

VIES fandt ikke virksomheden, hvorfor?

Hvis det viser sig, at VIES-søgemaskinen ikke har fundet det givne momsnummer, er det muligt, at momsnummeret ikke findes, ikke er aktiveret for EU-transaktioner, registreringen af nummeret endnu ikke er gennemført, eller enheden har blevet fjernet fra databasen over EU-skatteydere.
Det er selvfølgelig først og fremmest værd at sikre sig, at vi har indtastet moms-EU-nummeret korrekt, eller kontakte entreprenøren og spørge, om nummeret er korrekt. Hvis han fastholder, at de angivne data er korrekte, og VIES angiver andet, skal iværksætteren kontakte skatteforvaltningen for at afklare denne situation eller opdatere dataene.

Er det muligt at få et EU-momsnummer efter at have oplyst leverandørens navn og adresse?

Det er ikke muligt at søge efter et EU-momsnummer ud fra navn eller adresse.

Hvad er en opsummerende erklæring?

Afgiftspligtige personer, der foretager leveringer inden for EU, indberetter de samlede leverancer i det relevante kvartal til hver afgiftspligtig person i et andet EU-land på en opgørelse, som indsendes til skatteforvaltningen for den afgiftspligtige person, der foretager leveringen.

Hvad er præfikserne for EU's momsmedlemsstater?

AT-Østrig
BE-Belgien
BG-Bulgarien
CY-Cypern
CZ-Tjekkiet
DE-Tyskland
DK-Danmark
EE-Estland
EL-Grækenland
ES-Spanien
FI-Finland
FR-Frankrig
HR-Kroatien
HU-Ungarn
IE-Irland
IT-Italien
LT-Litauen
LU-Luxembourg
LV-Letland
MT-Malta
NL-Holland
PL-Polen
PT-Portugal
RO-Rumænien
SE-Sverige
SI-Slovenien
SK-Slovakiet
XI-Nordirland