Wat is VIES?

VIES (BTW Informatie en Uitwisseling Systeem) is een IT-systeem dat de verificatie mogelijk maakt van btw-betalers van bedrijfsentiteiten die zijn geregistreerd als intra-EU-transacties. Met behulp van de zoekmachine kan de gebruiker nagaan of een bepaalde ondernemer geregistreerd staat als handelaar in de Europese Unie. VIES is ontwikkeld door de Europese Commissie en de gegevens voor het systeem komen uit nationale databases. Ga voor meer informatie naar Officiële VIES-website.

Wat is de VIES API-service?

Dit is een website die een aantal gereedschappen waardoor gemakkelijke toegang tot de functionaliteit van het VIES-systeem mogelijk is programmeerbibliotheken, A REST-interface, toepassingen en een Excel-invoegtoepassing. VIES API is bedoeld als service voor IT-specialisten (programmeurs) en gewone gebruikers die, met behulp van de juiste tools, hun contractanten kunnen verifiëren in de VIES-systeem. De gebruikte architectuur en technische oplossingen zorgen voor de maximaal mogelijke efficiëntie en stabiliteit van de functies die door de VIES API-service worden aangeboden.

Hoe VIES-verificatie gebruiken?

Om een aannemer in het VIES-systeem te controleren, moet u de EU-lidstaat van herkomst en zijn EU-btw-nummer opgeven.
De resultaten die uit het systeem kunnen worden gehaald zijn bevestiging dat het btw-nummer actief is of informatie dat het btw-nummer voor grensoverschrijdende transacties binnen de Europese Unie ongeldig is.

Afhankelijk van hun nationale wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen sommige landen ook de naam en het adres verstrekken die zijn gekoppeld aan een bepaald EU-btw-nummer, aangezien ze zijn geregistreerd in nationale databases.

Waarom VIES checken?

Verificatie van de opdrachtnemer in VIES is nodig als u het btw-tarief 0% wilt toepassen. Om een intra-EU-levering van goederen of diensten te verrichten, moeten beide partijen geregistreerde belastingplichtigen zijn voor intra-EU-leveringen.

Voor wie is de EU-btw verplicht?

Iedere ondernemer die van plan is een intra-EU transactie te doen, dus binnen de landen die behoren tot de Europese Unie, is verplicht zich te registreren voor de EU BTW.

Informatie beschikbaar op VIES is niet correct. Hoe het te corrigeren?

Als een btw-nummer als ongeldig wordt weergegeven, controleer dan in eerste instantie bij uw klant of het vermelde nummer correct is (juist aantal tekens, juiste lengte en landnummer). Als het nummer dat uw klant heeft opgegeven, zelfs na controle, 'ongeldig' blijft, moet u die onderneming vragen contact op te nemen met zijn/haar belastingdienst om te vragen de gegevens in het nationale btw-informatie-uitwisselingssysteem (VIES) te actualiseren (alleen nationale belastingdiensten kunnen VIES-gegevens bijwerken).

Binnen welke periode is de informatie beschikbaar?

Alleen bevestiging of een nummer al dan niet geldig is. Het is niet mogelijk om de geldigheid van een btw-nummer in het verleden te bevestigen. Het is mogelijk om dit alleen voor de huidige dag te doen.

VIES heeft het bedrijf niet gevonden, waarom?

Als blijkt dat de VIES-zoekmachine het opgegeven btw-nummer niet heeft gevonden, is het mogelijk dat het btw-nummer niet bestaat, niet is geactiveerd voor EU-transacties, de registratie van het nummer nog niet is voltooid of de entiteit verwijderd uit de database van EU-belastingbetalers.
Natuurlijk is het allereerst de moeite waard om ervoor te zorgen dat we het btw-EU-nummer correct hebben ingevoerd, of neem contact op met de aannemer en vraag of het nummer correct is. Indien hij volhoudt dat de verstrekte gegevens juist zijn, en VIES geeft anders aan, dient de ondernemer contact op te nemen met de Belastingdienst om deze situatie op te helderen of de gegevens te actualiseren.

Is het mogelijk om een EU BTW-nummer te krijgen na opgave van de naam en het adres van de leverancier?

Het is niet mogelijk om op naam of adres een EU BTW-nummer te zoeken.

Wat is een samenvattende verklaring?

Belastingplichtigen die de intra-EU-leveringen verrichten, rapporteren de totale leveringen in het betreffende kwartaal aan elke belastingplichtige in een ander EU-land op een verzamelstaat die wordt ingediend bij de belastingdienst van de belastingplichtige die de levering verricht.

Wat zijn de voorvoegsels van de EU-btw-lidstaten?

AT-Oostenrijk
BE-België
BG-Bulgarije
CY-Cyprus
CZ-Tsjechische Republiek
DE-Duitsland
DK-Denemarken
EE-Estland
EL-Griekenland
ES-Spanje
FI-Finland
FR-Frankrijk
HR-Kroatië
HU-Hongarije
IE-Ierland
IT-Italië
LT-Litouwen
LU-Luxemburg
LV-Letland
MT-Malta
NL-Nederland
PL-Polen
PT-Portugal
RO-Roemenië
ZO-Zweden
SI-Slovenië
SK-Slowakije
XI-Noord-Ierland