VIES – Užitočné informácie potrebné v prípade nedostupnosti systému výmeny informácií o DPH

Vážení zákazníci, vzhľadom na množstvo vašich otázok týkajúcich sa možných chýb vrátených systémom VIES a častých prípadov nedostupnosti VIES sme pripravili tento záznam, aby sme zhromaždili všetky najdôležitejšie informácie o tejto téme na jednom mieste.

Na úvod by sme chceli pripomenúť základný a najdôležitejší predpoklad fungovania VIES z pohľadu dostupnosti systému:

Overenie sa vykonáva na základe národnej databázy DPH zodpovedajúcej vybranému členskému štátu / Severnému Írsku. Tam nie je databázy DPH na úrovni Spoločenstva. Na účely overenia sa vaša žiadosť odošle do národnej databázy prostredníctvom zabezpečenej intranetovej služby spájajúcej vnútroštátne colné a daňové správy a odpoveď sa odošle späť v priebehu niekoľkých sekúnd.

 

MS_MAX_CONCURRENT_REQ error pre Nemecko (DE) EÚ IČ DPH

V prvom rade, jednou z najčastejších chýb je chyba MS_MAX_CONCURRENT_REQ, ktorá sa podľa našich štatistík vyskytuje v 95% prípadoch pri overovaní IČ DPH EÚ z Nemecka (DE). Tento problém sme podrobne opísali v našom predchádzajúcom príspevku na našej webovej stránke: Vážne problémy (chyba MS_MAX_CONCURRENT_REQ) s overovaním spoločností z Nemecka (začínajúc DE) vo VIES. Odporúčame vám kliknúť na odkaz a dozvedieť sa o zdroji problému a možnom riešení.

 

Ďalšie možné chyby vrátené systémom VIES

Nižšie je uvedený zoznam chýb a ich interpretácia, ktoré môže systém VIES ešte vrátiť:

 Service unavailable. Please re-submit your request later vyskytla sa chyba buď na úrovni siete alebo na úrovni webovej aplikácie.
 Member State / Northern Ireland service unavailable. Please re-submit your request later – žiadosť v členskom štáte/Severnom Írsku neodpovedá alebo nie je dostupná. Pozrite si prosím Vlastné monitorovanie na kontrolu stavu dožiadaného členského štátu / Severného Írska.
 Request time-out žiadosť nedostala odpoveď v určenej lehote. Skúste neskôr prosím.
 Your request for VAT validation has not been processed. The VAT Number is currently blocked, please contact TAXUD-VIESWEB for further information IČ DPH, ktoré požadujete, nie je možné overiť. Prosím kontaktujte TAXUD-VIESWEB pre ďalšie informácie.
 Your Request for VAT validation has not been processed. The maximum number of concurrent requests has been reached. Please re-submit your request later or contact TAXUD-VIESWEB for further information Vaša žiadosť nemôže byť spracovaná z dôvodu vysokej návštevnosti webovej aplikácie. Skúste neskôr prosím.

Stránka vlastného monitorovania

Tím udržiavajúci Systém výmeny informácií o DPH už dlhšie umožňuje nezávislú kontrolu dostupnosti systémov v jednotlivých členských krajinách Európskej únie na oficiálnej stránke systému VIES.

cez monitorovaciu stránku

Preto, ak dostanete správu o nedostupnosti služby v danom členskom štáte, odporúčame vám navštíviť Vlastné monitorovanie úradník webovej stránky a skontrolujte stav krajiny, pre ktorú dotaz vrátil chybu.

.

Nedostupnosť sa posunie

Aby ste sa dozvedeli o nedostupnosti smeny systému VIES, kliknite prosím na obrázok nižšie, ktorý predstavuje zoznam plánovanej nedostupnosti systémov overujúcich IČ DPH EÚ v jednotlivých členských štátoch:

prostredníctvom posunov nedostupnosti

Takžeurce: Oficiálna stránka systému výmeny informácií o DPH.

.