Nové opatrenia na boj proti podvodom s DPH pri predaji online

Európska komisia zaviedla s účinnosťou od 1. januára nové opatrenia na boj proti podvodom v oblasti DPH pri predaji cez internet. Patrí medzi ne zriadenie centrálneho elektronického systému platobných informácií (CESOP) na zlepšenie odhaľovania a prevencie podvodov v oblasti DPH uľahčením zdieľania a výmeny údajov o platbách medzi členskými štátmi. Cieľom tejto iniciatívy je riešiť značnú medzeru v DPH v EÚ, ktorá v roku 2021 predstavovala 61 miliárd EUR, zlepšením spolupráce a výmeny informácií o transakciách predaja online.

Prečítajte si celý článok…

Kategórie: cesop