Nová opatření pro boj proti podvodům s DPH při online prodeji

Evropská komise zavedla od 1. ledna nová opatření pro boj proti podvodům v oblasti DPH při prodeji online. Patří mezi ně zřízení Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP) s cílem zlepšit odhalování a prevenci podvodů v oblasti DPH usnadněním sdílení a výměny údajů o platbách mezi členskými státy. Cílem iniciativy je vyřešit významnou mezeru v DPH v EU, která v roce 2021 činila 61 miliard EUR, zlepšením spolupráce a výměny informací o online prodejních transakcích.

Přečtěte si celý článek…

Kategorie: cesop