Nya åtgärder för att bekämpa momsbedrägerier vid onlineförsäljning

Europeiska kommissionen har infört nya åtgärder för att bekämpa momsbedrägerier vid onlineförsäljning, med verkan från den 1 januari. Dessa inkluderar inrättandet av ett centralt elektroniskt system för betalningsinformation (CESOP) för att förbättra upptäckten och förebyggandet av momsbedrägerier genom att underlätta delning och utbyte betalningsdata mellan medlemsstaterna. Initiativet syftar till att åtgärda det betydande momsgapet i EU, som uppgick till 61 miljarder euro 2021, genom att förbättra samarbetet och informationsutbytet om onlineförsäljningstransaktioner.

Läs hela artikeln...

Kategorier: cesop