Nye tiltag til bekæmpelse af momssvig ved onlinesalg

Europa-Kommissionen har indført nye foranstaltninger til bekæmpelse af momssvig ved onlinesalg, med virkning fra 1. januar. Disse omfatter etableringen af ​​et centralt elektronisk betalingsinformationssystem (CESOP) for at forbedre opdagelsen og forebyggelsen af ​​momssvig ved at lette deling og udveksling betalingsdata mellem medlemsstaterne. Initiativet sigter mod at afhjælpe det betydelige momsgab i EU, som lå på 61 milliarder euro i 2021, ved at forbedre samarbejdet og informationsudvekslingen vedrørende online salgstransaktioner.

Læs hele artiklen...

Kategorier: cesop