Uusia toimenpiteitä verkkokaupan alv-petosten torjumiseksi

Euroopan komissio on ottanut käyttöön uusia toimenpiteitä verkkokaupan arvonlisäveropetosten torjumiseksi 1. tammikuuta alkaen. Näitä ovat muun muassa CESOP:n (CESOP) perustaminen alv-petosten havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi helpottamalla niiden jakamista ja vaihtoa. maksutiedot jäsenvaltioiden välillä. Aloite pyrkii korjaamaan EU:n merkittävää ALV-vajetta, joka oli 61 miljardia euroa vuonna 2021, parantamalla verkkomyyntiä koskevaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Lue koko artikkeli…

Luokat: cesop