ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτοί οι όροι άδειας είναι μια συμφωνία μεταξύ της NETCAT Systemy Informatyczne ("Πάροχος εφαρμογών») και εσύ. Παρακαλώ διαβάστε τα. Ισχύουν για το πρόσθετο ή άλλη εφαρμογή λογισμικού που κατεβάζετε από το Office Store ή αποκτάτε μέσα από τις ρυθμίσεις ενός προϊόντος του Office (“Εφαρμογή"), εκτός εάν η εφαρμογή συνοδεύεται από ξεχωριστούς όρους (“Άδεια τρίτου μέρους»). Εάν ναι, θα ισχύουν οι όροι της Άδειας Τρίτου Μέρους. Αυτή η συμφωνία ισχύει επίσης για τυχόν ενημερώσεις και συμπληρώματα για την Εφαρμογή, εκτός εάν άλλοι όροι συνοδεύουν αυτά τα στοιχεία. Εάν ναι, ισχύουν αυτοί οι όροι.

ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΚΟΠΟΙΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ) ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Εκτός από τα παραπάνω, εάν η Εφαρμογή επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο, η χρήση αυτών των υπηρεσιών από εσάς θα υπόκειται στους όρους χρήσης που παρέχονται χωριστά.

Σε αυτήν τη συμφωνία, ως Πάροχος Εφαρμογών νοείται η οντότητα που σας χορηγεί άδεια χρήσης της Εφαρμογής, όπως προσδιορίζεται στο Office Store ή στην περιγραφή της εφαρμογής. Εάν η εφαρμογή σας έχει λάβει άδεια χρήσης από τη Microsoft, τότε ο πάροχος εφαρμογών είναι η Microsoft (ή βάσει του τόπου διαμονής σας, μια από τις θυγατρικές της).

Εάν συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους άδειας χρήσης, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το App σε μια συσκευή ή συσκευές Windows που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό Microsoft που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Office Store ή στο προϊόν του Office. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε αντίγραφο του App σε μια συσκευή που δεν κατέχετε ή δεν ελέγχετε.
 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ο Πάροχος εφαρμογών μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο με το App. Εκτός από τα ακόλουθα, η χρήση αυτών των υπηρεσιών υπόκειται στους όρους που σας παρέχονται από το Πάροχος εφαρμογών και/ή τον ασύρματο φορέα σας.

Συναίνεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο ή ασύρματες υπηρεσίες. ο App μπορεί να συνδεθεί σε συστήματα υπολογιστών μέσω ενός δικτύου που βασίζεται στο Διαδίκτυο ή/και ασύρματου δικτύου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα λάβετε ξεχωριστή ειδοποίηση όταν συνδέονται. Χρησιμοποιώντας το App λειτουργεί ως συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση τυπικών πληροφοριών συσκευής (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή, το σύστημά σας και App λογισμικό και περιφερειακά) για υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο ή/και ασύρματες υπηρεσίες.

Κατάχρηση Υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε καμία υπηρεσία που βασίζεται στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να την βλάψει ή να βλάψει τη χρήση της από οποιονδήποτε άλλον ή το ασύρματο δίκτυο. Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε καμία υπηρεσία που βασίζεται στο Διαδίκτυο για να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιοδήποτε μέσο.

 1. ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ο App έχει άδεια, δεν πωλείται. Αυτή η συμφωνία σάς δίνει μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης του App. ο Πάροχος εφαρμογών διατηρεί κάθε άλλο δικαίωμα. Εκτός εάν ο νόμος σας δίνει περισσότερα δικαιώματα παρά αυτόν τον περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το App μόνο όπως επιτρέπεται ρητά στην παρούσα συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να συμμορφώνεστε με τυχόν τεχνικούς περιορισμούς στο App που σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιήσετε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν μπορείτε:
  • αντιμετωπίστε τυχόν τεχνικούς περιορισμούς στο App;
  • αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση του App, εκτός και μόνο στο βαθμό που ο νόμος το επιτρέπει ρητά, παρά τον περιορισμό αυτό,
  • κάντε περισσότερα αντίγραφα του App από ό,τι ορίζεται στην παρούσα συμφωνία ή επιτρέπεται από το νόμο, παρά τον περιορισμό αυτό·
  • δημοσιεύει ή με άλλο τρόπο κάνει το App διαθέσιμο για αντιγραφή από άλλους. ή να νοικιάσετε, να μισθώσετε ή να δανείσετε την Εφαρμογή.
 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Εάν παρέχεται τεκμηρίωση με το App, μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε την τεκμηρίωση αποκλειστικά για τους σκοπούς αναφοράς σας.
 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ο App ενδέχεται να υπόκεινται στους νόμους και κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε διεθνή τεχνολογικό έλεγχο ή εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους εσωτερικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται ή υποστηρίζεται από το App. Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς στους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι και οι κανονισμοί για τα προϊόντα με την επωνυμία της Microsoft, βλ www.microsoft.com/exporting.
 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ο App παρέχεται «ως έχει». Επικοινωνήστε με το Πάροχος εφαρμογών για να προσδιορίσετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης. Η Microsoft, ο κατασκευαστής της συσκευής σας και ο πάροχος ασύρματης επικοινωνίας δεν υποχρεούνται βάσει αυτής της συμφωνίας να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης για το App. Επικοινωνήστε με το Πάροχος εφαρμογών για να προσδιορίσετε ποιες (εάν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης είναι διαθέσιμες.
 5. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Αυτή η συμφωνία και οι όροι για συμπληρώματα και ενημερώσεις αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία για το App. Εάν η Microsoft είναι η Πάροχος εφαρμογών, αυτή η ενότητα δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι αλλάζει τους όρους της σχέσης σας με τη Microsoft σχετικά με το Microsoft Office, το Office Store ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία της Microsoft (το οποίο διέπεται από τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού που συνοδεύουν ή τους όρους χρήσης που σχετίζονται με , το ισχύον προϊόν ή υπηρεσία).
 6. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ.
  • Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε την Εφαρμογή στις Ηνωμένες Πολιτείες, η νομοθεσία της πολιτείας της Ουάσιγκτον διέπει αυτήν τη συμφωνία, ανεξάρτητα από τις αρχές της σύγκρουσης νόμων. Οι νόμοι της πολιτείας στην οποία ζείτε διέπουν όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων βάσει της κρατικής νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξιών.
  • Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε την Εφαρμογή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύουν οι νόμοι αυτής της χώρας.
 7. ΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Αυτή η συμφωνία περιγράφει ορισμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί να έχετε άλλα δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας ή της χώρας όπου διαμένετε. Αυτή η συμφωνία δεν αλλάζει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας ή της χώρας όπου διαμένετε, εάν αυτοί οι νόμοι δεν της το επιτρέπουν.
 8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». ΦΕΡΕΤΕ ΟΛΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΟ ΤΟΥ, Η MICROSOFT, οι ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΕΜΜΕΝΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΘΥΓΑΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΟΥΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΤΕΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ("" Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΣΚΟΠΟΥΣ.
 9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΟ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΡΗΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ Ή ΤΥΠΙΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ.

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για

  • οτιδήποτε σχετίζεται με την Εφαρμογή, υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Εφαρμογής ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε ιστότοπους τρίτων στο Διαδίκτυο· και
  • αξιώσεις για παραβίαση της σύμβασης· παραβίαση εγγύησης, εγγύησης ή συνθήκης· ή αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ισχύει επίσης ακόμα κι αν

  • Η επισκευή, η αντικατάσταση ή η επιστροφή χρημάτων για την Εφαρμογή δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες. ή
  • Ο διανομέας γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών.