Vad ska jag göra när verifieringen av EU VAT-numret i VIES misslyckades eller VIES returnerade information om att numret är felaktigt eller inte existerar?

VIES-verifieringsmomsnummer är ogiltigt

Viktig ansvarsfriskrivning

Tjänsten viesapi.eu är inte ansvarig för att hantera VIES System, som underhålls av Europeiska kommissionen. Alla ärenden relaterade till föråldrade företagsdata i VIES System bör hänvisas till skatteförvaltningen i ett visst land som är medlem i Europeiska unionen.

Hur och var får du hjälp om ditt EU-momsnummer är ogiltigt

Om ett momsnummer visas som ogiltigt, kontrollera i första hand med din kund att det angivna numret är korrekt (rätt antal tecken, rätt längd och landsprefix). Om numret som din kund har angett, även efter kontroll, fortsätter att vara "ogiltigt", bör du be företaget att kontakta sin skatteförvaltning för att begära att uppgifterna i det nationella VAT Information Exchange System (VIES) uppdateras (endast nationella skatteförvaltningar kan uppdatera VIES-data).

Skulle du få reda på att din verksamhets uppgifter är felaktiga eller inte aktuella ska du kontakta din egen skatteförvaltning och be om att få dem rättade. Observera att vissa EU-skatteförvaltningar kommer att kräva att du lämnar in sådana förfrågningar skriftligen eller genom att fylla i ett formulär.

Vissa medlemsstater/Nordirland kräver ytterligare registrering för transaktioner inom EU och registrerar endast sådana momsnummer i sina nationella VIES-databaser. därför är det möjligt att ett momsnummer, även om det är korrekt, inte kommer att valideras genom VIES, eftersom ägaren av det momsnumret inte är inblandad i transaktioner inom EU eller inte registrerade sig för det ändamålet hos sin skatteförvaltning.

Skatteförvaltningen som ska kontaktas är alltid den förvaltning som tilldelat det momsregistreringsnummer för vilket misstag eller felaktiga uppgifter påträffas. Denna skatteförvaltning kan identifieras av landsprefixet som föregår momsregistreringsnumret. Justeringarna görs i enlighet med de inhemska förfarandena i den berörda medlemsstaten/Nordirland.

Bifogat hittar du en lista med webblänkar till de nationella skatteförvaltningarnas hemsidor som du kan kontakta för rättelse

EU-medlemsstat Kontaktform
AT https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden
BE vat.validation@minfin.fed.be
telefon (+32) 2 5774030 http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/intracommunautaire/numeros_de_tva_intracommunautaires/
BG infocenter@nra.bg,
National Revenue Agencys callcenter: + 359 2 9859 6801
CY http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page86_gr/page86_gr?opendocument
CZ http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/dph-v-eu/overovani-dic-vat-id
DE https://evatr.bff-online.de/eVatR
DK https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed
EE emta@emta.ee
EL http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/egkyroteta/egkyroteta-arithmoy-phpa-vies
ES https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml
FI http://www.vero.fi/fi-FI
FR https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23570
HR Om det sker en förändring av någon av skattebetalarens registreringsuppgifter måste det lokala skattekontoret kontaktas.
HU https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/eu_adoszam
IE http://www.revenue.ie/en/contact/index.html
IT http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta
LT VIES helpdesk – j.gukovas@vmi.lt och för all typ av information eller förfrågningar vid Litauens statliga skatteinspektion: http://www.vmi.lt/cms/en/mokesciu-informacijos-centro-kontaktai
LU http://www.aed.public.lu/tva/immatriculation/modifications.html
LV https://www.vid.gov.lv/en/contact-us
MT vat.cfr@gov.mt
NL Om det sker en adressändring ska skattebetalare informera Handelskammaren. Vid eventuella andra förändringar ska de kontakta det (lokala) skattekontoret.
PL http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/jednostki-podlegle/znajdz-jednostke
PT dsifae-vies@at.gov.pt
RO http://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_juridice/asistenta_prin_email/
SE https://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/eposta/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html
SI http://www.fu.gov.si/kontakti/#c6688/
SK https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy
https://www.financnasprava.sk/en/contact/financial-directorate-contact
XI https://www.gov.uk/vat-registration/changes-to-your-details

Källa: VIES FAQ.

Vad måste jag göra om mitt eget VAT-nummer eller min kunds VAT-nummer anses vara ogiltigt?

Kommissionens webbplats är ett realtidssystem som kontrollerar giltigheten av momsregistreringsnummer mot de databaser som upprätthålls av medlemsstaterna/Nordirland. Med andra ord, när du kontrollerar ett nummer är det databasen för den medlemsstaten/Nordirland som kontrolleras.

Om ditt momsnummer framstår som ogiltigt bör du ta upp detta med din egen skatteförvaltning.

Om momsnumret för din kund kommer upp som ogiltigt, bör han ta upp ärendet med sin skatteförvaltning.

Du hittar fler svar på de vanligaste frågorna på vår hemsida: VIES API FAQ.