Wat moet ik doen als de verificatie van het EU-btw-nummer in VIES mislukt of als VIES informatie retourneert dat het nummer onjuist is of niet bestaat?

VIES-verificatie BTW-nummer ongeldig

Belangrijke disclaimer

De viesapi.eu-service is niet verantwoordelijk voor het beheer van de VIES-systeem, dat wordt onderhouden door de Europese Commissie. Alle zaken die te maken hebben met verouderde bedrijfsgegevens in de VIES-systeem moeten worden gericht aan de belastingdienst van een bepaald land dat lid is van de Europese Unie.

Hoe en waar u hulp kunt krijgen als uw EU-btw-nummer ongeldig is

Als een btw-nummer als ongeldig wordt weergegeven, controleer dan in eerste instantie bij uw klant of het vermelde nummer correct is (juist aantal tekens, juiste lengte en landnummer). Als het nummer dat uw klant heeft opgegeven, zelfs na controle, 'ongeldig' blijft, moet u die onderneming vragen contact op te nemen met zijn/haar belastingdienst om te vragen de gegevens in het nationale btw-informatie-uitwisselingssysteem (VIES) te actualiseren (alleen nationale belastingdiensten kunnen VIES-gegevens bijwerken).

Mocht u er achter komen dat de gegevens van uw onderneming onjuist of niet actueel zijn, dan kunt u contact opnemen met uw eigen belastingdienst en vragen om deze te corrigeren. Houd er rekening mee dat sommige belastingdiensten in de EU van u verlangen dat u dergelijke verzoeken schriftelijk indient of door een formulier in te vullen.

Sommige lidstaten/Noord-Ierland eisen een aanvullende registratie voor transacties binnen de EU en registreren in hun nationale VIES-databanken alleen dergelijke BTW-nummers; het is daarom mogelijk dat een BTW-nummer, ook al is het correct, niet wordt gevalideerd via VIES, omdat de eigenaar van dat BTW-nummer niet betrokken is bij transacties binnen de EU of zich niet voor dat doel heeft geregistreerd bij zijn/haar belastingdienst.

De belastingadministratie waarmee contact moet worden opgenomen, is altijd de administratie die het btw-identificatienummer heeft toegekend waarvoor fouten of onjuiste gegevens worden aangetroffen. Deze belastingdienst is te herkennen aan het landnummer dat voorafgaat aan het BTW-identificatienummer. De aanpassingen worden gedaan in overeenstemming met de binnenlandse procedures van de betreffende lidstaat/Noord-Ierland.

Bijgevoegd vindt u een lijst met de weblinks naar de homepages van de nationale belastingdiensten waarmee u contact kunt opnemen voor correctie

EU-lidstaat Vorm van contact
AT https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden
BE vat.validation@minfin.fed.be
telefoon (+32) 2 5774030 http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/intracommunautaire/numeros_de_tva_intracommunautaires/
BG infocenter@nra.bg,
Callcenter van de National Revenue Agency: + 359 2 9859 6801
CY http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page86_gr/page86_gr?opendocument
CZ http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/dph-v-eu/overovani-dic-vat-id
DE https://evatr.bff-online.de/eVatR
DK https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed
EE emta@emta.ee
EL http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/egkyroteta/egkyroteta-arithmoy-phpa-vies
ES https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml
FI http://www.vero.fi/fi-FI
FR https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23570
HR Als er een wijziging optreedt in de registratiegegevens van de belastingplichtige, moet contact worden opgenomen met het plaatselijke belastingkantoor.
HU https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/eu_adoszam
IE http://www.revenue.ie/en/contact/index.html
IT http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta
LT VIES-helpdesk – j.gukovas@vmi.lt en voor alle soorten informatie of vragen bij de Litouwse belastinginspectie: http://www.vmi.lt/cms/en/mokesciu-informacijos-centro-kontaktai
LU http://www.aed.public.lu/tva/immatriculation/modifications.html
LV https://www.vid.gov.lv/en/contact-us
MT vat.cfr@gov.mt
NL Indien er sprake is van een adreswijziging dient de belastingplichtige de Kamer van Koophandel hiervan op de hoogte te stellen. Bij overige wijzigingen dienen zij contact op te nemen met de (lokale) Belastingdienst.
PL http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/jednostki-podlegle/znajdz-jednostke
PT dsifae-vies@at.gov.pt
RO http://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_juridice/asistenta_prin_email/
SE https://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/eposta/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html
SI http://www.fu.gov.si/kontakti/#c6688/
SK https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy
https://www.financnasprava.sk/en/contact/financial-directorate-contact
XI https://www.gov.uk/vat-registration/changes-to-your-details

Bron: Veelgestelde vragen over VIES.

Wat moet ik doen als mijn eigen BTW-nummer of het BTW-nummer van mijn klant ongeldig blijkt te zijn?

De website van de Commissie is een real-time systeem dat de geldigheid van BTW-identificatienummers controleert aan de hand van de databanken die door de lidstaten/Noord-Ierland worden onderhouden. Met andere woorden: wanneer u een nummer controleert, wordt de database van die lidstaat/Noord-Ierland gecontroleerd.

Indien uw BTW-nummer ongeldig blijkt, dient u dit aan te kaarten bij uw eigen belastingdienst.

Als het BTW-nummer van uw klant ongeldig blijkt te zijn, dient hij dit aan te kaarten bij zijn fiscale administratie.

Meer antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u op onze website: Veelgestelde vragen over de VIES-API.