Co zrobić, gdy weryfikacja numeru VAT UE w VIES nie powiodła się lub VIES zwrócił informację, że numer jest błędny lub nie istnieje?

Nieprawidłowy numer VAT weryfikacyjny VIES

Ważne zastrzeżenie

Serwis viesapi.eu nie jest odpowiedzialny za zarządzanie systemu VIES, którego utrzymaniem zajmuje się Komisja Europejska. Wszelkie sprawy związane z nieaktualnymi danymi firmy w systemu VIES należy kierować do administracji podatkowej danego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej.

Jak i gdzie uzyskać pomoc, jeśli Twój numer VAT UE jest nieprawidłowy

Jeśli numer VAT jest wyświetlany jako nieprawidłowy, w pierwszej kolejności sprawdź u klienta, czy podany numer jest prawidłowy (prawidłowa liczba znaków, prawidłowa długość i prefiks kraju). Jeśli numer podany przez klienta, nawet po sprawdzeniu, nadal jest „nieprawidłowy”, należy poprosić tę firmę o skontaktowanie się z administracją podatkową w celu zaktualizowania danych w krajowym systemie wymiany informacji VAT (VIES) (tylko krajowe administracje podatkowe mogą aktualizować dane VIES).

Jeżeli stwierdzisz, że dane Twojej firmy są nieprawidłowe lub nieaktualne, powinieneś skontaktować się z właściwym organem podatkowym i poprosić o ich sprostowanie. Należy pamiętać, że niektóre administracje podatkowe UE będą wymagać przesłania takich wniosków w formie pisemnej lub poprzez wypełnienie formularza.

Niektóre Państwa członkowskie/Irlandia Północna wymagają dodatkowej rejestracji dla transakcji wewnątrzunijnych i rejestrują w swoich krajowych bazach danych VIES tylko takie numery VAT; dlatego też może się zdarzyć, że numer VAT, nawet jeśli jest prawidłowy, nie zostanie zweryfikowany w systemie VIES, ponieważ właściciel tego numeru VAT nie uczestniczy w transakcjach wewnątrzunijnych lub nie zarejestrował się w tym celu w swojej administracji podatkowej.

Organem podatkowym, z którym należy się skontaktować, jest zawsze administracja, która nadała numer identyfikacyjny VAT, w przypadku której występują błędy lub nieprawidłowe dane. Tę administrację podatkową można rozpoznać po prefiksie kraju poprzedzającym numer identyfikacyjny VAT. Korekty dokonywane są zgodnie z procedurami krajowymi danego państwa członkowskiego/Irlandii Północnej.

W załączeniu znajduje się lista zawierająca linki do stron głównych krajowych administracji podatkowych, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania korekty

Państwo członkowskie UE Forma kontaktu
AT https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden
BE vat.validation@minfin.fed.be
tel. (+32) 2 5774030 http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/intracommunautaire/numeros_de_tva_intracommunautaires/
BG infocenter@nra.bg,
Infolinia Krajowego Urzędu Skarbowego: +359 2 9859 6801
CY http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page86_gr/page86_gr?opendocument
CZ http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/dph-v-eu/overovani-dic-vat-id
DE https://evatr.bff-online.de/eVatR
DK https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed
EE emta@emta.ee
EL http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/egkyroteta/egkyroteta-arithmoy-phpa-vies
ES https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml
FI http://www.vero.fi/fi-FI
FR https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23570
HR W przypadku zmiany jakichkolwiek danych rejestracyjnych podatnika należy skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym.
HU https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/eu_adoszam
IE http://www.revenue.ie/en/contact/index.html
IT http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta
LT Pomoc techniczna VIES – j.gukovas@vmi.lt oraz w przypadku wszelkich informacji i zapytań do Litewskiego Państwowego Inspektoratu Skarbowego: http://www.vmi.lt/cms/en/mokesciu-informacijos-centro-kontaktai
LU http://www.aed.public.lu/tva/immatriculation/modifications.html
LV https://www.vid.gov.lv/en/contact-us
MT vat.cfr@gov.mt
NL W przypadku zmiany adresu podatnicy powinni poinformować Izbę Handlową. W przypadku jakiejkolwiek innej zmiany należy skontaktować się z (lokalnym) Urzędem Skarbowym.
PL http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/jednostki-podlegle/znajdz-jednostke
PT dsifae-vies@at.gov.pt
RO http://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_juridice/asistenta_prin_email/
SE https://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/eposta/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html
SI http://www.fu.gov.si/kontakti/#c6688/
SK https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy
https://www.financnasprava.sk/en/contact/financial-directorate-contact
XI https://www.gov.uk/vat-registration/changes-to-your-details

Źródło: Często zadawane pytania dotyczące VIES.

Co mam zrobić, jeśli mój numer VAT lub numer VAT mojego klienta okaże się nieważny?

Strona internetowa Komisji to system działający w czasie rzeczywistym, który sprawdza ważność numerów identyfikacyjnych VAT w bazach danych prowadzonych przez państwa członkowskie/Irlandię Północną. Innymi słowy, sprawdzając numer, sprawdzana jest baza danych tego państwa członkowskiego/Irlandii Północnej.

Jeżeli Twój numer VAT wydaje się nieprawidłowy, powinieneś zgłosić tę sprawę swojemu organowi podatkowemu.

Jeżeli numer VAT Twojego klienta okaże się nieprawidłowy, powinien on zgłosić tę sprawę do swojego urzędu skarbowego.

Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na naszej stronie internetowej: Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API VIES.