Mitä teen, jos EU:n ALV-numeron vahvistus VIES:ssä epäonnistui tai VIES palautti tiedon, että numero on väärä tai sitä ei ole olemassa?

VIES-vahvistuksen ALV-numero on virheellinen

Tärkeä vastuuvapauslauseke

Viesapi.eu-palvelu ei ole vastuussa hallinnosta VIES-järjestelmä, jota ylläpitää Euroopan komissio. Kaikki vanhentuneisiin yritystietoihin liittyvät asiat VIES-järjestelmä olisi osoitettava tietyn Euroopan unionin jäsenmaan verohallinnolle.

Miten ja mistä saat apua, jos EU:n ALV-numerosi on virheellinen

Jos ALV-numero näkyy virheellisenä, tarkista ensin asiakkaaltasi, että ilmoitettu numero on oikea (oikea merkkimäärä, oikea pituus ja maaetuliite). Jos asiakkaasi ilmoittama numero on tarkistuksen jälkeenkin edelleen "virheellinen", pyydä yritystä ottamaan yhteyttä veroviranomaiseen ja pyytämään kansallisen ALV-tietojen vaihtojärjestelmän (VIES) tietojen päivittämistä (vain kansalliset verohallinnot voivat päivittää VIES-tiedot).

Jos huomaat, että yrityksesi tiedot ovat virheellisiä tai epätäydellisiä, ota yhteyttä omaan veroviranomaiseen ja pyydä oikaisua. Huomaa, että jotkin EU:n verohallinnot vaativat sinua toimittamaan tällaiset pyynnöt kirjallisesti tai täyttämällä lomakkeen.

Jotkut jäsenvaltiot / Pohjois-Irlanti vaativat lisärekisteröinnin EU:n sisäisistä liiketoimista ja kirjaavat kansallisiin VIES-tietokantoihinsa vain tällaiset alv-numerot. Tästä syystä on mahdollista, että arvonlisäveronumeroa, vaikka se olisi oikea, ei vahvisteta VIES:n kautta, koska kyseisen ALV-numeron omistaja ei ole mukana EU:n sisäisissä liiketoimissa tai ei ole rekisteröitynyt tätä tarkoitusta varten verohallinnossaan.

Verohallinnon puoleen tulee aina ottaa yhteyttä se viranomainen, joka on antanut arvonlisäverotunnisteen, jolle havaitaan virheitä tai virheellisiä tietoja. Tämä verohallinto voidaan tunnistaa arvonlisäverotunnistetta edeltävästä maan etuliitteestä. Oikaisut tehdään asianomaisen jäsenvaltion / Pohjois-Irlannin kansallisten menettelyjen mukaisesti.

Liitteenä on luettelo, joka sisältää linkit niiden kansallisten veroviranomaisten kotisivuille, joihin voit ottaa yhteyttä korjausta varten

EU:n jäsenvaltio Yhteydenottomuoto
AT https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden
BE vat.validation@minfin.fed.be
puhelin (+32) 2 5774030 http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/intracommunautaire/numeros_de_tva_intracommunautaires/
BG infocenter@nra.bg,
Veroviraston puhelinpalvelu: +359 2 9859 6801
CY http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page86_gr/page86_gr?opendocument
CZ http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/dph-v-eu/overovani-dic-vat-id
DE https://evatr.bff-online.de/eVatR
DK https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed
EE emta@emta.ee
EL http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/egkyroteta/egkyroteta-arithmoy-phpa-vies
ES https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml
FI http://www.vero.fi/fi-FI
FR https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23570
HR Mikäli verovelvollisen rekisteröintitiedoissa tapahtuu muutoksia, on otettava yhteyttä paikalliseen verovirastoon.
HU https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/eu_adoszam
IE http://www.revenue.ie/en/contact/index.html
IT http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta
LT VIES help desk – j.gukovas@vmi.lt ja kaikenlaiset tiedot tai tiedustelut Liettuan valtion veroviranomaisilta: http://www.vmi.lt/cms/en/mokesciu-informacijos-centro-kontaktai
LU http://www.aed.public.lu/tva/immatriculation/modifications.html
LV https://www.vid.gov.lv/en/contact-us
MT vat.cfr@gov.mt
NL Jos osoite muuttuu, verovelvollisen tulee ilmoittaa siitä kauppakamarille. Muissa muutoksissa heidän tulee ottaa yhteyttä (paikalliseen) verovirastoon.
PL http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/jednostki-podlegle/znajdz-jednostke
PT dsifae-vies@at.gov.pt
RO http://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_juridice/asistenta_prin_email/
SE https://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/eposta/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html
SI http://www.fu.gov.si/kontakti/#c6688/
SK https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy
https://www.financnasprava.sk/en/contact/financial-directorate-contact
XI https://www.gov.uk/vat-registration/changes-to-your-details

Lähde: VIES UKK.

Mitä minun tulee tehdä, jos oma ALV-numeroni tai asiakkaani ALV-numero on virheellinen?

Komission verkkosivusto on reaaliaikainen järjestelmä, joka tarkistaa ALV-tunnisteiden oikeellisuuden jäsenvaltioiden / Pohjois-Irlannin ylläpitämien tietokantojen perusteella. Toisin sanoen, kun tarkistat numeron, tarkastetaan kyseisen jäsenvaltion/Pohjois-Irlannin tietokanta.

Jos ALV-numerosi vaikuttaa virheelliseltä, ota asia esille oman verohallinnon kanssa.

Jos asiakkaasi ALV-numero tulee virheelliseksi, hänen tulee ottaa asia esille verohallinnon kanssa.

Lisää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät nettisivuiltamme: VIES API UKK.