Co mám dělat, když se ověření DIČ EU ve VIES nezdařilo nebo VIES vrátil informaci, že číslo je nesprávné nebo neexistuje?

DIČ ověření VIES je neplatné

Důležité upozornění

Služba viesapi.eu není zodpovědný za řízení Systém VIES, který spravuje Evropská komise. Veškeré záležitosti týkající se neaktuálních údajů společnosti v Systém VIES by měla směřovat na daňovou správu dané země, která je členem Evropské unie.

Jak a kde získat pomoc, pokud je vaše DIČ v EU neplatné

Pokud je DIČ uvedeno jako neplatné, ověřte si nejprve u svého zákazníka, zda je uvedené číslo správné (správný počet znaků, správná délka a předčíslí země). Pokud je číslo uvedené vaším zákazníkem i po kontrole stále „neplatné“, měli byste požádat daný podnik, aby kontaktoval svou daňovou správu a požádal o aktualizaci údajů v národním systému výměny informací o DPH (VIES) (pouze vnitrostátní daňové správy mohou aktualizovat údaje VIES).

Pokud zjistíte, že údaje o vaší firmě jsou nesprávné nebo neaktuální, měli byste kontaktovat svou vlastní daňovou správu a požádat o jejich opravu. Vezměte prosím na vědomí, že některé daňové správy EU po vás budou vyžadovat, abyste takové žádosti předložili písemně nebo vyplněním formuláře.

Některé členské státy / Severní Irsko vyžadují dodatečnou registraci pro transakce uvnitř EU a zaznamenávají ve svých národních databázích VIES pouze tato čísla DPH; proto je možné, že DIČ, i když správné, nebude prostřednictvím VIES ověřeno, protože vlastník tohoto DIČ není zapojen do transakcí uvnitř EU nebo se pro tyto účely neregistroval u své daňové správy.

Daňovou správou, na kterou je třeba se obrátit, je vždy ta správa, která přidělila DIČ, u které se vyskytují chyby nebo nesprávné údaje. Tuto daňovou správu lze identifikovat podle předčíslí země, které předchází DIČ. Úpravy se provádějí v souladu s vnitrostátními postupy příslušného členského státu / Severního Irska.

V příloze naleznete seznam obsahující webové odkazy na domovské stránky vnitrostátních daňových správ, na které se můžete obrátit s žádostí o opravu

členský stát EU Forma kontaktu
AT https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden
BE vat.validation@minfin.fed.be
telefon (+32) 2 5774030 http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/intracommunautaire/numeros_de_tva_intracommunautaires/
BG infocentrum@nra.bg,
Call centrum Národní finanční agentury: + 359 2 9859 6801
CY http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page86_gr/page86_gr?opendocument
CZ http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/dph-v-eu/overovani-dic-vat-id
DE https://evatr.bff-online.de/eVatR
DK https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed
EE emta@emta.ee
EL http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/egkyroteta/egkyroteta-arithmoy-phpa-vies
ES https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml
FI http://www.vero.fi/fi-FI
FR https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23570
HR V případě, že dojde ke změně některého z registračních údajů poplatníka, je třeba kontaktovat místně příslušný finanční úřad.
HU https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/eu_adoszam
IE http://www.revenue.ie/en/contact/index.html
IT http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta
LT Helpdesk VIES – j.gukovas@vmi.lt a pro všechny druhy informací nebo dotazů na litevské státní daňové inspekci: http://www.vmi.lt/cms/en/mokesciu-informacijos-centro-kontaktai
LU http://www.aed.public.lu/tva/immatriculation/modifications.html
LV https://www.vid.gov.lv/en/contact-us
MT vat.cfr@gov.mt
NL V případě změny adresy by měli poplatníci informovat Hospodářskou komoru. V případě jakékoli jiné změny by se měli obrátit na (místní) finanční úřad.
PL http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/jednostki-podlegle/znajdz-jednostke
PT dsifae-vies@at.gov.pt
RO http://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_juridice/asistenta_prin_email/
SE https://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/eposta/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html
SI http://www.fu.gov.si/kontakti/#c6688/
SK https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy
https://www.financnasprava.sk/en/contact/financial-directorate-contact
XI https://www.gov.uk/vat-registration/changes-to-your-details

Zdroj: Nejčastější dotazy k VIES.

Co musím udělat, pokud se mé DIČ nebo DIČ mého zákazníka jeví jako neplatné?

Webová stránka Komise je systém v reálném čase, který kontroluje platnost identifikačních čísel pro DPH s databázemi vedenými členskými státy / Severním Irskem. Jinými slovy, když zkontrolujete číslo, je to databáze daného členského státu / Severního Irska, která se kontroluje.

Pokud se vaše DIČ jeví jako neplatné, měli byste tuto záležitost řešit u své vlastní daňové správy.

Pokud se DIČ vašeho zákazníka ukáže jako neplatné, měl by věc řešit se svou fiskální správou.

Další odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na našem webu: Nejčastější dotazy k rozhraní VIES API.